Bugün : 21 Kasım 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

jugular nedir?

jugular : a. Boyuna ait, jugularis.

jugular vein : Boyun venası, boyunda kanı kafadan tekrar kalbe götüren büyük ven, vena jugularis.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

caries : n. 1. Diş çürümesi; 2. Kemik çürümesi.


cephalotomy : n. Kafatasını açma ameliyeis, sefalotomi.


cerebroside : n. Sinirsel dokularda, özellikle myelin tabakasında bulunan azot, yağ asidi ve şeker karışımından ibaret bileşik, serebrosid.


collagen : n. biochem. Bağ dokusunun ana proteini olan bir albüminoid, kollajen.


conflict : n. Psikiyatride iki adet uyumsu ve birbirine zıt arzunun veya duygunun bilinç altında mevcut olması.


discrete : a. Ayrı.


effuse : a. Yayılmış, ince tabaka halinde yayılmış.


embryoblast : n. Blastosist'te ilerde embriyo'yu oluşturacak olan hücre kümesi.


fornix : n. (pl. fornices). Çıkmaz, tavan, forniks.


lanugo : n. 1. tüy (ayva tüyü); 2. Küçük kıl, ince kıl.


mercurialism : n. Civa ile zehirlenme.


monocytosis : n. Kanda monosit fazlalığı, monositoz.


olfactus : n. Koku duyusu.


oliva : n. (pl. olivae). See: olive.


osteoneuralgia : n. Kemki nevraljisi, osteonevralji.


pedunculus : i. 1. Sap; 2. Beyin sapı.


phacomalacia : n. Yumuşak katarakt, fakomalasi.


phenylhydrazine : biochem. Glikoz arama testinde kullanılan bir madde (C6H8N2).


priapus : n.Erkek cinsel birleşim organı, kamış, penis.


proteid(e) : n. biochem. Proteinin başka bir kimyasal mürekkeple bileşimi, proteid.