Bugün : 25 Eylül 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

jugular nedir?

jugular : a. Boyuna ait, jugularis.

jugular vein : Boyun venası, boyunda kanı kafadan tekrar kalbe götüren büyük ven, vena jugularis.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bromomania : n. Brom bileşiklerinin devamlı kullanımı sonucu gelişen mani hali.


colohepatopexy : n. Kolon'un ameliyatla karaciğer'e tesbit edilmesi.


exanthema : n. (pl. exanthemata) Enfeksiyon hastalıklarında görülen deri üzerindeki kızartı veya lekeler ve kabarıklar, egzantem.


fibrovascular : n. Kanla beslenme yönünden zengin olan fibröz doku ile ilgili, bu çeşit dokuya ait.


fistuloenterostomy : n. Ameliyatla eski safra kanalını kapatarak barsağa açılan yeni bir safra yolu oluşturma.


foliaceous : a. 1. Yaprakla ilgili; 2. Yaprağa benzeyen, yaprak şeklinde.


hypermetropia : n. Yakını göremeyiş, hipermetropi.


hypotension : n. Tansiyon düşüklüğü, hipotansiyon.


iodinophile : n. See: iodinophil.


isoagglutinin : n. Serum'da bulunan, aynı türden diğer bir kimse eritrositlerini aglütine edici antikor.


lapis : n. Taş.


local : a. Vücudun ufak bir bölümüne ait, mevzii, lokal.


melissophobia : n. Arılardan aşırı korkma.


omalgia : n. Omuz bölgesinde romatizmal ağrılar, omalji.


overmasculinization : n. Kadında erkeğe has sekonder cinsiyet özelliklerinin aşırı şekilde oluşması.


phocomelus : n. Elv e ayakları doğrudan doğruya gövdeye tutunmuş bebek, fokomeli gösteren kişi.


polymyalgia : n. Birkaç kasta hissedilen ağrı, birçok kası tutan ağrı, polimiyalji.


roux-en-y operation : n. Kesilen jejunum'un distal ucu, mideye ağızlaştırılır, duodenum ve pankreasa ait usareleri ihtiva eden proksimal jejunumu kısmı ile de, ilk anostomoz yerinin yaklaşık 80 mm. kadar altında ikinci bir anostomoz yapılır.


sacrectomy : n. Sakrumun bir parçasının kesilmesi.


sclerocornea : n. Sklera ve koroid tabakalarının birlikte mütalaası.a. Sklera ve konjunktiva ile ilgili.