Bugün : 30 Mart 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

jugular nedir?

jugular : a. Boyuna ait, jugularis.

jugular vein : Boyun venası, boyunda kanı kafadan tekrar kalbe götüren büyük ven, vena jugularis.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chromophobic : a. Güç boyanan veya hiç boyanmayan, boya almayan.


dermatorrhea : n. 1. Deri yağ bezlerinden aşırı salgı çıkışı; 2. Deri ter tezlerinden aşırı salgı çıkışı.


diarrhea : n. İshal, diyare.


gelose : n. biochem. Agardan çıkarılan bir hidrokarbon (C6H10O5).


hemichromatopsia : n. Yarım renk körlüğü.


mourning : n. Sevilen bir kimsenin ölümü üzerine duyulan büyük üzütü, matem, yas.


mutism : n. 1. Konuşma yeteneğinin olmayışı, dilsizlik; 2. Bazıakıl hastalıklarında görülen hastanın konuşmamakta direnme göstermesi hali.


odontorrhagia : n. Diş çıkarıldıktan (çekildikten) sonra kanama yapması, odontoraji.


orrhology : n. Serumbilim, serumların bilimsel incelenmesi, seroloji.


orthodigita : n. El ve ayak parmaklarının şekil bozukluklarını düzeltme sanatı.


orthostatic : a. Dik durmaya ait veya dik durmadan ileri gelen.


overriding : n. 1. Kırık kemik uçlarının üst üste binişi; 2. Fetüs başının, baş pelvis uygunsuzluğu nedeniyle pubis kemiklerinin üstüne taşması; 3. Fetüs ölümünü göstermek üzere kafatası kemikleri kenarlarının birbiri üstüne binişi (Röntgen fliminde görülür).


plagiocephalic : a. 1. Plagiosefali ile ilgili; 2. Plagiosefali gösteren.


polarizer : n. Işığı polaran bir alet.


pupil : n. Gözbeğei, pupilla (irisi tarafından çevrilmiş delik).


putrescent : a. Çürümekte olan çürüyen.


quadripara : n. Dört defa doğum yapan kadın.


reapperance : n. Tekrar görünme.


starry : a. 1. Kenarları yıldız şeklinde çentikler gösteren, yıldızımsı; 2. Yıldız gibi parlayan.


sternutation : n. Aksırma, aksırık, sternutatio.