Bugün : 25 Temmuz 2017, Salı

Favorilere Ekle!

jugular nedir?

jugular : a. Boyuna ait, jugularis.

jugular vein : Boyun venası, boyunda kanı kafadan tekrar kalbe götüren büyük ven, vena jugularis.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bradford frame : n. Özel ortopdeik bir yatak çeşidi.


decalvant : a.Saçı yok eden.


dethyroidism : n. Tiroid bezi'nin çıkarılışından sonra meydana gelen, tiroid hormonu eksikliğine bağlı bazı belirtilerle karakterize durum.


dorsalgia : n. Sırt ağrısı.


esophageal : a. Özofagusa ait, oesophageus.


phrenologist : n. Frenolojist.


uterus : n. Rahim, döl yatağı, döllük.


hemodialysis : n. Bir dializ işlemi aracılığıyla, kandaki ıtrah maddelerinin alınması ve yerine, eksik olan gerekli maddelerin verilmes,i hemodiyaliz.


hypochlorite : n. Hipoklorik asidin tuzlarına verilen isim.


intradural : a. Dura mater içi.


lithia : n. biochem. Lityum oksidi.


molecular : a. Zerrevi, moleküle ait veya moleküllerden oluşan.


mosaicism : n. Aynı dokuya ati hücrelerin birbirinden farklı kromozom dizisi gösterişi.


ozena : n. Burun mukozasının bir cins atrofilli iltihabı, pis kokulu burun, ozena.


periencephalomeningitis : n. Beyin korteksi ile meninkslerin iltihabı.


peripancreatic : a. Pankreas çevresinde, pankreas'ı çevreleyen.


prepucectomy : n. Sünnet derisi (prepuce)'nin ameliyatla kesilip çıkarılması, sünnet.


pressoreceptor : n. Atardamarların duvarında bulunan ve kan basıncına hassas olan oluşum.


rubrum : a. (pl. rubra). Kırmızı, ruber.


scoliotic : a. 1.Skolyoz'la ilgili; 2. Skolyoz gösteren, skolyoz'la belirgin; . Skolyoz'lu kişi.