Bugün : 26 Eylül 2017, Salı

Favorilere Ekle!

jugomaxillary nedir?

jugomaxillary : a.Elmacık kemiği ile üstçeneye ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

casuistics : n. Bir hastalığa ait vak'aların toplanıp incelenmesi.


deltoid : a. Deltamsı, deltoideus


endonasal : a. Burun içi(ne ait).


febrific : a. See: febrifacient


gastro-oesophageal : a. Mideye ve oesophagusa ait olan, her iki oluşumu ilgilendiren.


genital : a. Üremeye (döllenmeye) ait, genital, jenital, genitalis.


hyaloplasm : n. Hücre protoplazmasının daha sıvı kısmı; hiyaloplazma.


idiopsychologic : a. Kişi zihnined, herhangi bir dış etki olmaksızın doğan fikir ve düşüncelerle ilgili.


intra-articular : a.Eklemiçi.


kaolin : n.biochem. Kil, alüminyum silikat.


orthoptics : n. Görme eksenlerinin düzeltilmesi bilimi.


phacocyst : n. Göz merceği kapsülü.


phenomenon : n. (pl. phenomena) olay, hadise, fenomen.


pintado : n. Pinta hastalıı gösteren kişi.


polyspermy : n. Sperma sıvının aşırı salgısı.


postabortal : a. Düşük sonu, düşük sonrası.


postrhinal : a. Burun arkası, burun arkasında.


precipitation : n. 1. Çökelme, bir maddenin dibe çökme suretiyle eriyikten ayrılması, presipitasyon; 2. Presipitin'in, kendisinin oluşmasına sebep olan antijen (presipitinojen) ile birleşerek çökelmesi (Bu reaksiyon birçok serolojik testlerin esasını oluşturur).


pustule : n. cerahatla dolu kabarcık, sivilce, püstül.


pyknometry : n. Piknometre aracılığıyla sıvı maddenin özgül ağırlığının ölçülmesi.