Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

jugate nedir?

jugate : a. Kenetlenmiş.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chemical : a. & n. biochem. a) Kimyevi, kimyasal; b) Kimyasal maddeler, ecza.


cor, : n. See: Heart.


crystallization : n. Kristallerin luşumu, kristalleşme.


endoneuritis : n. Endonöriyum'un iltihabı.


etheromania : n. Eter kullanma alışkanlığı, eter düşkünlüğü.


evagination : n. Bir kısım veya organın öne doğru çıkıntı yapması veya içinin dışa dönmesi, evajinasyon.


extravascular : a. Damardışı.


first-born : n. İlk doğan, ilk evlat.


gizzard : n. Kursak havsala, taşlık, börkenek.


gustation : n. Tatma duyusu.


hydrogenize : v. biochem. Hidrojenle birleştirmek.


ischioneuralgia : n. Siyatik, siyatalji.


jequiritin : n. biochem. Abrus precatorius tohumlarında bulunan hemolitik bir toksalbümin:


leptocytosis : n. Kanda leptosit bulunması, leptositoz.


lumbricoid : a. 1. Solucana benzeyen, kurt şeklinde; 2. See: Ascaris lumbricoides.


mesotitis : n. Orta kulak iltihabı.


monococcus : n. Tek hücreli koküs, monokok.


pathoglycemia : n. Hastalık sebebiyle kanda şeker bulunması, patoglisemi.


pleurodynia : n. 1. Plevra üzerinde hissedilen ağrı, plevra kaynaklı göğüs ağrısı, plörodini; 2. Romatizmanın sebep olduğu kaburgalar arası kasları tutan şiddetil ağrı (Genellikle tek taraflı olup zaman zaman nöbetler halinde gelişir).


postclimacteric : a. Klemakteryum sonrası.