Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

jugale nedir?

jugale : n. Elmacık kemiği açısındaki nokta, jügal.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chromoscopy : n. 1. Kişide renkleri tanıma ve ayırma yeteneğini tesbit için yapılan muayene; 2. Damardan boya maddesi verilişini takiben idrarın renklenip renklenmemesine bakılarak böbrek fonksiyonu hakkında fikir edinme.


disability : n. Herhangi bir işi yapmada yetersizlik, güçsüzlük, kuvvetsizilk.


foliaceous : a. 1. Yaprakla ilgili; 2. Yaprağa benzeyen, yaprak şeklinde.


galactofagous : a. Yalnız sütle yaşayan.


hieralgia : n. Sakrum ağrısı.


histocyte : n. See: Histiocyte.


hyaloplasm : n. Hücre protoplazmasının daha sıvı kısmı; hiyaloplazma.


hypernormal : a. Normalden fazla, normalin üstünde.


masculation : n.Erkekleşme, erkeklik vasıflarının gelişimi.


ophthalmagra : n. Ani göz ağrısı.


paraformaldehyde : n. Bir çeşit formaldehid.


perichondritis : n. Kıkırdak zarfı (perikondr) iltihabı.


phobia : n. Nevrasteniklerde görülen ve belrili şeylere karşı duyulan koruk hali (geniş bir meydandang eçememe, trene binememe, v.s. gibi), marazi korku, fobi.


pleurocentrum : n. 1. Omur merkezinde yan element; 2. Omurganın yan elementi.


podagral : a. 1. Podagra ile ilgili, 2. Podagra gösteren, podagra'ya tutulmus.


remnant : a. Artık, kalıntı, herhangi bir organ veya oluşumun, embriyonal hayattan gelişme göstermeksizin kalmış artığı.


rhinomanometer : n. Burun yollarındaik tıkanıklığın derecesini ölçen alet, rinomanometre.


schizomycete : n. Schizomycetes (Bacterium) sınıfına mensup herhangi bir mikro-organizma, bakteri, şizomiçet.


splenalgia : n. Dalak ağrısı, splenalji.


splenomegaly : n. Dalak büyümesi, splenomegali.