Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

jugal nedir?

jugal : a. Yanak veya elmacıkkemiğine ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

causal : a. Sebep teşkil eden etkenle ilgili, sebebe yönelik.


cervical : a. Boyuna ait, cervicalis.


clitoris : n. Fercin dilciği, bızır, klitoris.


concavity : n. İçeriye doğru yarım küre şeklinde çöküklük gösterme hali ve derecesi, konkavlık.


concavoconcave : a. Her iki tarafı iç bükey.


coprecipitin : n. biochem. İki veya daha fazla canlılar üzerine tesir yapan presipitin.


cystoepithelioma : n. kistik dejenerasyon gösteren karsinom.


destruction : n. Bozulma, harabiyet, yıkım.


dust : n. Toz, toz şeklinde ufak tanecikler.


haustral : a. kalın barsak boğumları (haustra) ile ilgili.


hysteroneurasthenia : n. Histerik belirtilerin eşlik ettiği nevrasteni şekli.


hysterosalpingography : n. Uterus ve salpenksin radyografisi.


infiltrate : v. 1. İçeri geçmek, bir bölge içine sızmak; 2. Geçme veya sızma sonucu dokuda toplanan, katı veya sıvı haldeki madde.


infratrochlear : a. Trokleaaltı.


internuncial : a. Vücudun farklı kısımlarını birbirine bağlayan (sinirler).


laparectomy : n. Karından ameliyatla bir şey çıkarma.


macrophage : n. Büyük fagosit hücresi, makrofaj.


microcrystalline : a. Küçük kristallerden müteşekkil.


mycocide : n. Mantarları öldürücü ilaç, mikosid


onomatophobia : n. Bazı isim veya kelimeleri duymaktan ürküntü duyma, belli isim ve kelimelerden korkma, onomatofobi.