Bugün : 26 Nisan 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

jugal nedir?

jugal : a. Yanak veya elmacıkkemiğine ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carphology : n. Yüksek ateşli hastalıklarda dalgın yatan hastanın yatak çarşafını v.s. avuçlaması, karpoloji.


chancroid : n. Frengi ile alakası olmayan zührevi bir yara (sari), kankroid.


crasis : n. Normal yapı ve kıvam gösteriş hali, vücut sıvılarının özellikle kanın normal bileşimde oluşu.


death : n. Ölüm. mors, exitus.


demonomania : n. Kötü ruhlar (şeytan ve cinler)'in kendisini etkilediğine inanış ile belirgin psikoz hali.


facial : a. Yüze ait, facialis.


glucogenic : a. Şeker yapan, glükojenik.


lachesine : n. Atropine karşı duyarlı olan kimselerin göz muayenelerinde kulanılan midriyatik bir madde.


hartnup disease : n. Doğuştan mevcut olan protein metablizması ile ilgili bozukluk.


intratumour : a. Tümörüniçnide.


lamellar : a. Lamele ait.


mediocre : a. Orta derecede, üstün bir özellik göstermeyen.


pancreatography : n. Pankreas radyografisi.


petrolatoma : n. Herhangi bir doku içine sıvı vazelin enjeksiyonunu takiben gelişen tümör, vazelin tümörü.


prethyroid : a. Tiroid bezi önünde.


protraction : n. 1. Öne doğru uzanma, ileriye doğru çıkıntı gösterme; 2. Üst veya alt çene dişlerinin, normale oranla ileriye doğru çıkıntı göstermesi hali.


reconstruction : n. Yeniden oluşturma, sakatlık gösteren bir organa yeniden normal şekil ve durumunu kazandırma.


sangul- : pref. Kan, kanla ilgili.


splenorrhagia : n. Dalak kanaması, splenoraji.


streptococcosis : n. Streptokoklardan ileri gelen hastalık.