Bugün : 18 Kasım 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

jugal nedir?

jugal : a. Yanak veya elmacıkkemiğine ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

crena : n. (pl. Crenae). Çentik.


dipygus : n. Pelvis ve bacakların çift, baş ve gövdenin tek oluşu ile belirgin hilkat garibesi.


dysbarism : n. Hava basıncında ani değişime maruz kalışın sebep olduğu hal, özellikle normalden düşük hava basını ile karşılaşan vücutta, bazı belirtilerle karakterize durum (Bends'in hafif şekli).


flavobacterium : n. Portakal sarısı pigment oluşturan gram-negatif bir bakteri cinsi (Toprakta ve suda bulunurlar).


gastrogavage : n. Lastik sonda ile mideye yiyecek gönderilmesi, sun7i besleme.


gonecystolith : n. Seminal vezikülde taş birikmesi, gonesistolit.


subnatural : a. Kısmen tabii.


helium : n. biochem. He sembolü ile bilinen, atom no: 2 ve atom ağırlığı: 4.003 olan kimyasal element, helyum.


homoeroticism : n. See: homoerotism.


hypermetaplasia : n. Aşırı metaplazi.


insane : a. Deli, çıldırmşı, bilinci bozulmuş.


interserosal : a. Plevra, periton ve perikard boşluklarını kaplayan seröz zarlar arasında yer alan.


lipometabolic : a. Yağ metabolizmasına ait.


luteinization : n. Corpus luteum'un oluşması, ovülasyonu takiben Graaf folikülünde, folikül (granulosa) hücreleriyle beraber bir kısım theca interna hücrelerinin lütein hücreleri haline dönüşüp progesteron salgılamaya başlamaları, lüteinizasyon.


lymphatolysin : n. Lenf dokusuna tesir eden toksin.


multilobular : a. Çok sayıda lobül'den oluşmuş, çok lobüllü.


nonnucleated : a. Çekirdeği bulunmayan, çekirdeksiz.


paromomycin : n. Yalnız ağızdan kullanılabilen bir antibiotik.


phacoscopy : n. Uyum esnasında göz merceğinde meydana gelen değişimlerin fakoskop aracılığıyla izlenmesi.


polypodia : n. Ayak adedinin normalden fazla oluşu, çok ayaklılık, polipodi.