Bugün : 20 Temmuz 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

jowl nedir?

jowl : n. Çene kemiği, alt çene.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blepharectomy : n. Göz kapağının herhangi bir lezyon sebebiyle kısmen veya tamamen çıkarılması.


brachial : a. Kola ait, brachialis.


corediastasis : n. Gözbebeğinin genişlemesi, genişlemiş gözbebeği.


defecation : n. Dışkının dışarı atılması, defihacet.


dental : a. Dişlere ait.


disassimilation : n. Katabolik değişme.


gastrolineal : a. Mide ve dalağa ait, mide-dalak.


heteropyknotic : a. 1. Heteropiknoz ile ilgili; 2. Heteropiknoz gösteren.


hypokolasia : n. Vücudun karşı koyma yeteneğinin zayıf oluşu, çabuk yorulma.


internuclear : a. 1. Nüvelerarası; 2. Retinanın nüveli tabakaları arasında bulunan.


kyogenic : a. Gebe bırakan, gebeliğe sebep olan, kiyojenik.


lambdoid : a. Yunan harfi lambdaya benzeyen, lambda şeklinde, lambdoid, lambdoides.


meningococcemia : n. Kanda menengokokların bulunması, menengokoksemi.


myo-edema : n. Kas ödemi.


nucleosidase : n. biochem. Nükleozidleri parçalayan bir enzim.


ochronotic : a. 1. Okronozis'le ilgili; 2. Okronozis gösteren, okronozis ile belirgin.


ottitic : a. Otite ait.


oxyesthesia : n. Duyuların anormal veya marazi keskinliği.


oxypurine : n.biochem.Oksijenli pürin.


perithyroiditis : n. Tiroid kapsülünün iltihabı.