Bugün : 26 Eylül 2017, Salı

Favorilere Ekle!

jowl nedir?

jowl : n. Çene kemiği, alt çene.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

craniorhachischisis : n. Kafatası ve omurga üzerinde doğuştan yarık bulunuşu hali.


epididymovasos1stomy : n. Epididim ile vas (ductus) deferens'in son kısmı arasında ameliyatla yeni geçit oluşturma.


genetous : a. Doğuştan, doğuştan mevcut.


utriculus : n. (pl. Utriculi). See: Utricle.


halogen : n. biochem. Peryodik sistemin 7.ci grubunda bulunan madensi elementler, klor, brom, iyod, fluor.


hydronephrotic : a. 1. hidronefroz'la ilgili, 2. Hidronefroz gösteren, hidronefroz7la belirgin.


hyperlordosis : n. Aşırı lordoz hali.


invigoration : a. Canlandırma, kuvvetlendirme, zindelik verme.


isotopes : n. p. Aynı elementin kimyasal özellikleri aynı olan, ancak fiziksel özellikleri değişeniki veya daha çok şekli.


isotypical : a. Aynı tipte, aynı tipe mensup olan, aynı tipe ait.


leukotoxin : n. Lökositleri yokeden, toksin.


nonfebrile : a. Isı yükselişi göstermeyen, ateşsiz.


ordure : n. See: Excrement.


parovarium : n. See: Epoophoron.


perifolliculitis : n. Saç (kıl) folikülleri çevresinin iltihabı, perifolikülit.


pharyngospasm : n. Yutak spazmı.


photograph : n. Fotoğraf.


pubes : n. (pl. Of Pubis). Çatı kılı (dış üreme organları civarındaki).


purinometer : n. İdrardaki pürin veya pürin cisimciklerinin miktarını ölçmede kullanılan alet, pürinometre.


pyostatic : a. Cerahati kesen (durduran), piyostatik