Bugün : 18 Kasım 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

jowl nedir?

jowl : n. Çene kemiği, alt çene.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

branny : a. Kepek gibi, kepekli.


bregma : n. 1. Başın en yüksek kısmı; 2. Ön bıngıldağın bulunduğu alın kemiği ile şakak kemikleri arasındaki nokta, sagital dikişle koronal dikişin birleştiği nokta.


cryptococcus : n. Bir mantar türü.


discitis : n. Disk iltihabı.


divalent : a. İki değerli, çift değerli (Element'in birleşme değeri hakkında).


endoderm : a. Embriyonal gelişim erken devrelerinde oluşan en iç tabaka.


enterotribe : n. Kolostomi vakalarının kapatılması için hazırlık safhasında kullanılan bir çeşit yens.


gleet : n. Cerahatli hafif akıntı (belsoğukluğu v.s.).


hemotomy : n. Nasrın çıkarılması.


hyoscine : n. biochem. Bazı bitkilerin kökünden çıkarılan ve ilaç olarak kullanılan bir alkaloid, skopolamin.


hysterocleisis : n. Uterus ağzının (os uteri) cerrahi kapatılması.


panhysterectomy : n. Uterusun tamamen çıkarılması, panhisterektomi.


parasitologist : n. Parazitoloji uzmanı.


pentad : n. biochem. Beş değerli bir element.


pentaquine : n. biochem. Sıtmaya karşı kullanılan müessir bir madde, kinolin.


period : n. 1. Hastalık devresi, period; 2. Adet, aybaşı.


pineal : a.&n. 1. Çam kozalağı şeklinde, kozalaksı, pinealis; 2. Beyin epifizi.


prelimbic : a. Kenarın önünde bulunan.


procarbazine : n. Hodgkin hastalığında kullanılan ve azot hardal grubuna dahil olan bir ilaç.


pulsimeter : n. Nabız kuvvetini ölçen, cihaz, pulsimetre.