Bugün : 19 Ocak 2018, Cuma

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

jowl nedir?

jowl : n. Çene kemiği, alt çene.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchoplasty : n. Bronş üzerindeki herhangi bir defekt (fistül v.s.)'i düzeltmek amacıyla yapılan ameliyat.


da costa's syndrome : n. Kardiyak nevroz, palpitasyonla kendini belli eden bir anksiyete durumu.


electrocauterization : n. Dokuları ucundan elektrik akımı geçen platin tel aracılığıyla yakma, elektrokoterizasyon.


erethin : n. biochem. Zehirli tüberkülin cevheri.


gonepoietic : a. 1. Meni oluşmasıyla ilgili; 2. Meni oluşmasını uyarıcı.


gordh needle : n. Kauçuk bir diframı olan ve intravenöz kullanım için yararlanılan bir iğne.


hawking : n. Öksürerek boğazdaki balgamı dışarı çıkarma, öksürme suretiyle boğazı temizleme.


hedenophobia : n. Zevk ve eğlenceye karşı ürküntü duyma, neşelenmekten korkma.


hemofuscin : n. Hemoglobin'in parçalanması sonucu açığa çıkan, sarımsı kahverengi demir ihtiva eden bir pigment, hemofüsin.


keratometry : n. Korneayı ölçme ameliyesi (bilgisi), keratometri.


nephropexy : n. Yerinden ayrılmış böbreğin normal yerine tesbiti, nefropeksi.


nicotinyl alcohol : n. Nikotinik asit gibi damar geniletici etkisi olan, ancak bu tesiri daha uzun süre devam eden bir madde.


oculus : n. (pl. oculi). Göz.


pediculosis : n. Bitlilik, bitlenme.


potbelly : n. Büyük ve şiş karın.


promyelocyte : n. Miyeloblast ile miyelosit arasındaki hücre, promiyelosit.


roux-en-y operation : n. Kesilen jejunum'un distal ucu, mideye ağızlaştırılır, duodenum ve pankreasa ait usareleri ihtiva eden proksimal jejunumu kısmı ile de, ilk anostomoz yerinin yaklaşık 80 mm. kadar altında ikinci bir anostomoz yapılır.


somniloquism : n. Uyku sırasında konuşma itiyadı, uykuda konuşma.


sub : pref. Alt, altında (bulunan).


synapsis : n. Mitozis başangıcında homolog kromozomların karşı karşıya gelmeleri ve birleşmeleri.