Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

jowl nedir?

jowl : n. Çene kemiği, alt çene.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

biotoxin : n. biochem. Canlı dokudan çıkarılan toksin.


funiform : a. 1.İpbiçim; 2. Kordona benzer, kordonsu.


gammaglobulin : n. Çok çeşitli protein globulinlerden birisi.


gonotoxemia : n. Belsoğukluğu cerahati ile birlikte toksemi görülesi.


hematology : n. Normal ve patolojik kan bulgularından bahsedenbilim, hematoloji.


hypersystole : n. Sistolün çok kuvvetli olması.


intracorpuscular : a. Korpüskül içi, korpüsküller içinde.


kakke : n. Beriberi, bu hastalık için japonların kullandığı terim.


kinin : n. biochem. Hücre bölünmesini sağlayan herhangi bir madde.


litms : n. Br çeşit ciğer otundan çıkarılıp asit etkisi ile rengi kırmızılaşan ve alkali etkisi ile tabii rengini alan mavi boya, turnusol.


malposition : n. Yer değiştirme, mutat (normal) yerinden çıkma.


mass : n. Kitle, massa, herhangi bir cisimde bulunan madde miktarı.


megalocyte : n. Normalden çok büyük eritrosit, megalosit.


melanoid : a. Melanoza veya melanine benzer.


odontobothritis : n. Diş yuvası iltihabı.


oesophagus : n. See: Esophagus.


osteoclastic : a. 1. Osteoklasta ait; 2.Kemiği tahrip ed en.


peristaltis : n. Mide ve barsaklarda yukarıdan aşağıya doğru halka ve helezon şeklinde kasılmalar, peristaltik (solucanımsı kasılmalar), bu kasılmalar mide ve barsak içindekileri aşağıya doğru sürükler.


phenylketonuria : n. idrarda asit fenilpirüvik bulunması.


polygraph : n. Nabız kaydeden silindirik cihaz, poligraf.