Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

joule nedir?

joule : n. On milyon erge tekabül eden enerji birimi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cacanthrax : n. Şarbon'un öldürücü şekli, ağır şarbon.


galactan : n. biochem. Hidrolize olduğunda galaktoz meydana getiren hidrokarbon.


genodermatosis : n. Herediter bir cilt hastalığı, jenodermatoz.


germicide : a. & n. 1. mikrop öldürücü (kıran), jermisit; 2. mikropları yokeden madde.


lactodensimeter : n. Sütün özgül ağırlığını ölçen alet.


subdiaphragmatic : a. Diaframaltı, diyafram altında bulunan.


hematology : n. Normal ve patolojik kan bulgularından bahsedenbilim, hematoloji.


heterogamy : n. Büyüklük ve yapı bakımından farklı cinsiyet hücrelerinin birleşmesi.


heteroplasia : n. Bir dokunun normalde bulunmaması gereken bir yerde gelişme göstermesi, normal dokuda başka cins doku hücrelerinin gelişmesi, heteroplazi.


hydropneumopericardium : n. Perikardda sıvı veg az toplanması.


inassimilable : a. Emme yeteneği olmayan.


lentiform : a. Mercimeksi (merceksi), mercikem biçim (mercekbiçim).


lithic : a. Taşa ait, mesane taşına ait.


nictititation : n. Göz kırpma.


oosperm : n. Yeni döllenmiş yumurta.


orchidotherapy : n. Testis ekstrelerinin hastalık tedavisinde kullanılışı.


orciprenaline sulphate : n. Bronkospazmın giderilmesinde kullanılan bir madde.


ovarin : n. Desiduanın gelişiminisağlayan ve hem corpus luteum ve hem de Graaf folikülünde bulunan hormon.


pledget : n. Yara tiftiği vea sargısı


proctosigmoidectomy : n. Rektum ve sigmoidi çıkarma ameliyesi.