Bugün : 27 Haziran 2017, Salı

Favorilere Ekle!

joule nedir?

joule : n. On milyon erge tekabül eden enerji birimi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cachet : n. Nişastadan yapılan yassı bir kapsül kaşe.


cephalonia : n. Bağ dokusu artımı sonucu beyinin büyümesi ve kafanın irileşmesiyle belirgin zeka geriliği.


clubfoot : n. Yumru ayak.


dearticulation : n. 1. Eklemi oluşturan kemiklerin yerinden oynaması, eklem çıkığı; 2. Kol veya abcak gibi bir organın eklem seviyesinden kesip çıkarılması, disartikülasyon.


dextropropoxyphene : n. Morfin yerine kullanılan orta şiddetle bir ağrı kesici.


elinguation : n. Dilin ameliyatla çıkarılması.


embryopathy : n. Embriyoda mevcut olan hastalık veya anomali.


fervor : n. Sıcaklık, hararet, yüksek ateşin vücutta meydana getirdiği sıcaklık.


lactacidase : n. biochem. Lastik asidi mayalandıran laktik asit bakterilerinin enzimi, laktasidaz.


uterosalpingography : n. Rahim ve salpenksin radyografisi.


karyenchyma : n. Hücre çekirdeğinin sıvı kısmı.


kerato-ectasia : n. Kornea çıkığı, korneanın çıkıntı yapması.


localized : a. Belli bir bölge içinde kalmış, sınırlanmış, etrafa yayılmamış.


maltodextrin : n. biochem. Maltoza çevrilebilen bir dekstrin.


nucleotoxin : n. 1. Hücre çekirdeği üzerinde toksik etkiye sahip madde, nukleotoksin; 2. Hücre çekirdeğinde oluşan toksik madde.


peritonsillitis : n. Bademciği saran dokuların iltihabı


prenaris : n. Burun deliği.


progestogens : n. pl. Progesteronea'a benzer etkide olan maddeler.


prognathous : a. Altçenesi öne doğru çıkık olan, prognat.


rutilism : n. Saçların kızıl renk göstermesi hali.