Bugün : 25 Temmuz 2017, Salı

Favorilere Ekle!

jigger nedir?

jigger : a. Özellikle tropik ülkelerde bulunan bir çeşit pire.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

exogenic : a. Vücut dışından doğan, dış sebebe bağlı, dış kaynaklı.


fasciitis : n. Fasya iltihabı.


galeophilia : n. Kedilere karşı duyulan anormal sevgi.


gonion : n. Altçene açsı ucu.


granuloma : n. Göbek kordonu düştükten sonra yerinde kalan yumru biçimindeki granülasyon dokusu. granülom.


haloid : a. & n. biochem. a) Tuza benzer tuz nev'inden. b) Birkaç çeşit kimyasal tuz.


hebiatrics : n. Ergenlik çağını konu alan tıp dalı.


hematoncometry : n. Kan hacminin ölçülmesi.


homeopath : n. Homeopati yoluyla tedavi yapan hekim.


hybridity : n. Melezlik.


hysterometry : n. Uterusun ölçülmesi, uterusu ölçme bilimi, histerometri.


irascibility : n. Çabuk öfkelenme, uyarı karşısında hemen kızgınlık gösterme hali.


lockjaw : n. 1. Tetanos, kazıklı humma; 2. Fizyolojide birbiri peşi sıra gelen uyartıların adelede meydana getirdiği kasılma; 3. Klinikte Nicolailer basilinin yaptığı adalelerde kasılmalarla beliren toksik hastalık (... Temel belirtileri ateş, risus sardonicus ve opistotonus'dur).


manner : n. Şekil, tarz.


orthocrasia : n. Vücudun ilaç, protein, v.s.'ye karşı gösterdiği normal reaksiyon, ortokrazi.


parovarium : n. See: Epoophoron.


pit : n.&v. 1. Koltukaltı gibi çukur yer, koltuk çukuru; 2. Muvakkaten çukurlaşmak.


polymeric : a. 1. Polimer niteliği taşıyan, polimer özellikleri gösteren; 2. Vücutta normal sayının üstünde organ veya oluşum gösteren, bu nitelikte anomali ile belirgin.


reactivation : n. Etki gücünü kaybetmiş bağışık kana komplementlere sahip taze serum ilave ederek tekrar etki gücü kazandırma.


suspended : Askıda, muallata.