Bugün : 25 Temmuz 2017, Salı

Favorilere Ekle!

jequiritin nedir?

jequiritin : n. biochem. Abrus precatorius tohumlarında bulunan hemolitik bir toksalbümin:

Abrin : (See: A glossary ofBotany). Bu bitki kaynaklı zehir hintyağı bitkisi (Ricinus communis) nin fitotoksini olan risin (ricin) gibi hakiki bir toksin özelliğini göstererek kanda "antiabrin" den ibaret bir antikor hasıl eder. Göz abrininin tesirine karşı pek fazla hassastır, abrin solüsyonundan birkaç damlaşiddetli bir "conjonctivitis" meydana getirir; Fakat yavaş yavaş artırmak yolu ile,belli bir zaman bölümü içinde göze abrin damlatılacak olursa, bu defa "conjonctiva" da bir bağışıklık (muafiyet) belirir. Buna dayanarak "trachome" tedavisinde abrinden istifade olunur. Bu maksat için ticarette 1/500.000 abrin solüsyonu "Jequiritol" adı altında satılır.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

boron : n. biochem. B sembolü ile bilinen, atom no: 5 ve atom ağırlığı: 10 olan kimyasal element, boron.


carcinolytic : a. Kanser hücrelerini eritip yok edici, kanser hücrelerini öldürücü.


cathartic : a.&n. 1. Müshil (ilaç); 2. Barsakları temizleyici.


cholecystangiorgaphy : n. Kontrast madde verildikte nsorna safra kesesi ve safra yollarının radyolojik olarak incelenmesi.


chronological : a. Oluş sırasına göre dizilmiş, tarih sırası takip eden.


disaccharide : n. Hidrolize olduğu zaman iki monosakkarid molekülüne ayrılan şeker (laktoz, maltoz, sukroz gibi).


epidermoma : n. Deri üzerinde hücre artımı ile meydana gelen sigil, nasır vb. oluşum.


erythroblast : n. Hemositoblast'dan sonra gelen en genç kırmızı seri hücreis.


flagellum : n. (pl. flagella). Kamçı.


gelation : n. Sıvı halindeki maddenin pelte kıvamını alışı, jel oluşması, pelteleşme.


geminate : a. Çift, eş geminus.


intercostal : a. Kaburga kemikleri arasında olan, kaburgalararası, intercostalis.


hydropic : a. İstiska türünden istikalı.


hypouricemia : n. Kanda ürik asit miktarının ileri derecede azalışı.


intraprotoplasmic : a. Protoplazma içi, protoplazma içinde.


irradiation : n. 1. İntişar; 2. Tedavi veya teşhis maksadiyle ışın uygulanması.


paraphia : n. Dokunma duyusu bozukluğu, parafi.


penicillipm : n. Bazı türlerinin kültüründen penisilin elde edilen bir mantar cinsi.


periencephalitis : n. Beyin yüzeyinin iltihabı, pia mater'in iltihabı.


pyrogen : a. Vücut hararetini yükselten, pirojen.