Bugün : 21 Kasım 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

jequiritin nedir?

jequiritin : n. biochem. Abrus precatorius tohumlarında bulunan hemolitik bir toksalbümin:

Abrin : (See: A glossary ofBotany). Bu bitki kaynaklı zehir hintyağı bitkisi (Ricinus communis) nin fitotoksini olan risin (ricin) gibi hakiki bir toksin özelliğini göstererek kanda "antiabrin" den ibaret bir antikor hasıl eder. Göz abrininin tesirine karşı pek fazla hassastır, abrin solüsyonundan birkaç damlaşiddetli bir "conjonctivitis" meydana getirir; Fakat yavaş yavaş artırmak yolu ile,belli bir zaman bölümü içinde göze abrin damlatılacak olursa, bu defa "conjonctiva" da bir bağışıklık (muafiyet) belirir. Buna dayanarak "trachome" tedavisinde abrinden istifade olunur. Bu maksat için ticarette 1/500.000 abrin solüsyonu "Jequiritol" adı altında satılır.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

crust : n. Yara kabuğu


cystorrhagia : n. Mesaneden gelen kanama, mesane kanaması.


desmogenous : a. Bağ dokusundan gelişen, bağ dokusundan doğan.


diamine : n. Molekülleri iki amino grubu taşıyan herhangi bir kimyasal bileşik, diamin.


endomastoiditis : n. Mastoid boşluğu ve hücrelerinin iltihabı, endomastoidit.


estrous : n. Estrus'la ilgili, estrus gösteren.


fist : n. Yumruk.


genioplasty : n. Çenenin plastik ameliyatı, jenyoplasti.


homoiothermic : a. Etraf harareti ne olursa olsun vücut hararetini sabit tutan.


inclusion : n. Dahil etme veya olma, ithal içine alma veya girme, enklüzyon.


intracorpuscular : a. Korpüskül içi, korpüsküller içinde.


neurosensory : a. Uyarıyı merkezi sinir sistemine ileten sinirle ilgili, hissi sinire ait.


orthodiagraphy : n. Paralel röntgen ışınları ile organların özellikle kalbin perspektif hatalradan korunarak resminin alınması, ortodiyagrafi.


pallidotomy : n. Cerebralkorteksten corpus striatum'a giden liflerin cerrahi olarak kesilmesi.


postpuberal : a. See: Postpubescent.


scytitis : n. Deri (cilt) iltihabı, dermatit.


spagiric : a. İlm-i simyaya ait.


sulfate : n. & v. Sülfat, sülfürik asit tuzu, sülfürik asitle karıştırmak, kibritiyet hasıl etmek.


thrombectomy : n. Tıkaç çıkarma ameliyatı, trombektomi.


toruloid : a. Düğümlü veya tomurcuklu.