Bugün : 25 Eylül 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

jequiritin nedir?

jequiritin : n. biochem. Abrus precatorius tohumlarında bulunan hemolitik bir toksalbümin:

Abrin : (See: A glossary ofBotany). Bu bitki kaynaklı zehir hintyağı bitkisi (Ricinus communis) nin fitotoksini olan risin (ricin) gibi hakiki bir toksin özelliğini göstererek kanda "antiabrin" den ibaret bir antikor hasıl eder. Göz abrininin tesirine karşı pek fazla hassastır, abrin solüsyonundan birkaç damlaşiddetli bir "conjonctivitis" meydana getirir; Fakat yavaş yavaş artırmak yolu ile,belli bir zaman bölümü içinde göze abrin damlatılacak olursa, bu defa "conjonctiva" da bir bağışıklık (muafiyet) belirir. Buna dayanarak "trachome" tedavisinde abrinden istifade olunur. Bu maksat için ticarette 1/500.000 abrin solüsyonu "Jequiritol" adı altında satılır.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

concave : n. Konkav, içbükey, concavus.


endemic : a. Muayyen bir bölgede kalan (hastalık) andemik.


endomyocardium : a. Endokardi ve miyokardı birlikte ilgilendiren.


hemanalysis : n. Kan tahlili, kan muayenesi.


hypercapnia : n. Kanda karbon diyoksit fazlalığı.


luciferin : n. biochem. Lusiferaz tesiri altında ışık neşreden bir madde, lusiferin.


mesobronchitis : n. Bronşların orta gömleğinin iltihabı.


onomatology : n. İsim ve terimler ilmi, onomatoloji.


osteoscope : n. Önkol kemiklerinin kesafetinden faydalanarak röntgen ışını cihazının muayenesini mümkün kılan alet.


postcibal : a. Yemekten sonra, yemek sonu.


pouch : n. 1. Sıvı toplamış ur, kese; 2. Cep şeklinde boşluk; 3. See: A Glossary of Zoology.


promontory : n. Çıkıntı, promontrium.


reactivate : v. Tekrar aktif hale getirmek, yeniden etki gücü kazandırmak, özellikle etki gücünü kaybetmiş bağışık kanı tekrar eski durumuna getirmek.


retromorphosis : n. Daha erken bir safhaya dönüşme.


rheobase : n. Kas uyarılmasını temin için gereken asgari elektrik potansiyeli.


spongy : a. 1. Sünger gibi, süngersi; 2. Emici.


stalagmometer : n. Damlaları ölçmeğe mahsus alet (tüp), staktometre.


supermedial : a. Ortanın üzerinde bulunan.


thymoxamine : n. Damar genişletici bir ilaç.


thyroprivic : a. 1. Tiroid bezinin çıkarılışının veya yetersiz çalışmasının sebep olduğu, tiroksin yokluğu veya azlığına bağlı, tiroprivik; 2. Tiroid salgısının yokluğu veya yetersizilği ile belirgin.