Bugün : 29 Mayıs 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

jequiritin nedir?

jequiritin : n. biochem. Abrus precatorius tohumlarında bulunan hemolitik bir toksalbümin:

Abrin : (See: A glossary ofBotany). Bu bitki kaynaklı zehir hintyağı bitkisi (Ricinus communis) nin fitotoksini olan risin (ricin) gibi hakiki bir toksin özelliğini göstererek kanda "antiabrin" den ibaret bir antikor hasıl eder. Göz abrininin tesirine karşı pek fazla hassastır, abrin solüsyonundan birkaç damlaşiddetli bir "conjonctivitis" meydana getirir; Fakat yavaş yavaş artırmak yolu ile,belli bir zaman bölümü içinde göze abrin damlatılacak olursa, bu defa "conjonctiva" da bir bağışıklık (muafiyet) belirir. Buna dayanarak "trachome" tedavisinde abrinden istifade olunur. Bu maksat için ticarette 1/500.000 abrin solüsyonu "Jequiritol" adı altında satılır.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bursa : n. (pl. bursae). Kese, torba, burs (Vücudun özellikle birbirine sürtünen organları arasında bulunup aşınmalarına engel olur).


cebocephalia : n. Maymun yüzünü andıracak şekilde burunun basık, gözlerin birbirine çok yakın oluşu ile belirgin yüzde şekil bozukluğu, sebosefali.


deglutition : n. Yutma.


dermolipoma : n. Epitelyal dokulardan fakir, yağ dokusundan zengin bir cins dermoid tümör (Özellikle orbita'da görülür).


ecarteur : n. Kesitlerin iki kenarlarını birbirinden uzaklaştırmağa yarayan alet, ekartör.


embryotoxon : n. Kornea kenarının konjenital donukluğu.


enteroplex : n. Kesik barsak kenarlarını birleştirmede kullanılan cerrahi alet.


enterotome : n. Barsağa kesit yapmada kullanılan özel bistüri.


heterosexual : a. Karşıt cinse ilgi duyan8.


hyperthelia : n. Çok memelilik.


liparthritis : n. Yumurtalık fonksiyonunun durması ile meydana gelen eklem iltihabı (bir çeşit romatizma).


luminiferous : a. 1. Işığı geçiren; 2. Kendinden ışık veren, ışık saçan.


mentolabial : a. Çene ve dudakla ilgili.


parotgram : n. Doğum ağrılarının seyrini gösteren çizelge.


prenaris : n. Burun deliği.


prosthokeratoplasty : n. İnsan veya hayvan dokusu dışında bir madde kullanılarak yapılan keratoplasti ameliyatı.


regression : n. 1. Bir hastalık belirtilerinin gerilemesi; 2. Geriye doğru gitme.


roaring : n. Hırıltılı soluma meydana getiren at hastalığı.


sacrocoxitis : n. Sakrum-kalça kemiği eklemi iltihabı.


strychninomania : n. Strikninden ileri gelen psikoz.