Bugün : 21 Kasım 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

jelly nedir?

jelly : n. Pelte.

Enamel jelly : Diş minesini oluşturan y umuşak bir madde;


Petroleum jelly : Vazelin;


Wharton's jelly : Göbek kordonunun yapısını oluşturan, içinden damarların geçtiği pelte kıvamında, parlak ara madde.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

buffer : n. Kimyasal reaksiyonun hızını yavaşlatan madde, eriyik'te bulunduğu zaman pH değişimini önleyen kimyasal madde, tampon madde.


chemically : adv. biochem. Kimyaca,


concentration : n. 1. Sıvının buharlaşarak yoğun hal gelişi, yoğunlaşma, koyulaşma; 2. Zihnin belli bir konu üzerinde toplanması, dikkatin belli bir noktaya yönelmesi; 3. Eriyen madde ile eritici madde miktarı arasındaki oran, eriyik içindeki eriyen madde miktarı.


donor : n. 1. Transfüzyon için kendisinden kan alınan kimse, kan verici; 2. Transplantasyon için kendisinden organ alınan kimse, organ verici; 3. Sun'i döllemede kendisinden meni alınan kimse, meni verici.


ectodermosis : n. Ektoderm strüktürlerinin kusurlu gelişiminden doğan bozukluk.


endocomplement : n. eritrositte bulunan bir kompleman.


eonism : n. Erkeğin dişilik karakteri taşıması, eonizm.


glacial : a. biochem. Buza benzer.


physique : n. Bünye, vücut, beden, beden oluşumu.


uterovaginal : a. Rahim (uterus) ve vaginaya ait.


intraduodenal : a. Duodenumiçi.


loupe : n. Konveks mercek, lup.


marfan's syndrome : n. Sebebi bilinmeyen herediter genetik bir hastalık.


mechanism : n. 1. Belli birişin başarılmasını temin eden yol, usul, teknik, mekanizma; 2. Belli bir iş gören makinada bu işi gerçekleştiren tertibat, makina düzeni.


mylohyoid : a. Azı dişlere ve lami kemiğe ait.


octad : n. biochem. Sekiz kıymetli bir element.


odontalgia : n. Diş ağrısı, odontalji.


orbitonasal : a. Göz çukuru ve buruna ait.


osteocyte : n.Kemik hücresi.


osteohalisteresis : n. Kemiğin madeni elementlerinin azalamsı.