Bugün : 21 Kasım 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

jelloid nedir?

jelloid : n. İlaçlı jelatinli tablet veya şekerleme.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chiragra : n. Uyuz.


chloruresis : n. İdrarla fazla miktarda klorid atılışı, aşırı klorür itrahı.


gastropancreatitis : n. Mide ve pankreasın iltihabı.


inaction : n. Uyarılara cevap verme hali, kayıtsızlık; 2. Hareketsizlik, durgunluk.


irresponsible : a. 1.Sorumluluğunu kavrama yeteneğinden mahrum; 2. Sorumluluğunu kavrama yeteneğinden mahrumiyet sebebiyle hareketlerinden mesul olmayan kimse,sorumsuz kimse (Bazı akıl hastaları gibi).


leptoscope : n. Son deerce ince tabaka veya zarın kalınlığını ve bileşimini tayin (tesit) edebilen cihaz, leptoskop.


macrotome : n. Bir organ veya oluşumdan kalın kesitler yapmada kullanılan araç, makrotom.


malformation : n. Kusurlu oluşum, sakatlık, oluşum anomalisi.


meditarsal : a. Ayakbileği (tarsus) merkezine ait.


methylate : n. biochem. Metil alkol ile bir baz bileşimi, metilat.


oid- : suff. Benzer gibi anlamına sonek.


orthodactylous : a. Düz parmaklı.


pancreatoncus : n. Pankreas tümörü.


pian : n. See: Yaws.


pneumomelanosis : n. Devamlı solunum sonucu akciğerde toplanan kömür tozları nedeniyle akciğre dokusunun siyahımsı görünüm alması.


rhinocoele : n. Beyinde koku alma lobunun karıncığı, rinosel.


rhinophore : n. Solunumu kolaylaştıran burun kanülü.


rubescent : a. kızaran, kızarmağa yüz tutmuş.


silicatosis : n. Silikat tozlarının teneffüsünden ileri gelen akciğer hastalığı.


staphylotome : n. Küçük dil (uvula)'e kesit yapma veya keserek çıkarmada kullanılan özel bistüri, stafilotom.