Bugün : 25 Eylül 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

jelloid nedir?

jelloid : n. İlaçlı jelatinli tablet veya şekerleme.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blue : n. biochem. Mavi boya.


buffer : n. Kimyasal reaksiyonun hızını yavaşlatan madde, eriyik'te bulunduğu zaman pH değişimini önleyen kimyasal madde, tampon madde.


cecoileostomy : n. Çekum ile ileum arasında, ağız ağıza dikerek geçit oluşturma.


choledocholithotomy : n. Koledok kanalında bulunan bir taşın cerrahi olarak çıkarılması.


chondrofibroma : n. Yapısında yer yer kıkırdak dokusundan oluşan odaklar gösteren fibrom, kondrofibrom.


cicatrization : n. Yaranın veya kesit yerinin nedbe dokusu oluşarak kapanması, nedbeleşme.


cleptomania : n. See: Kleptomania.


entelechy : n. 1. Tamamlanma, gelişimini tamamlayarak olgunluğa erişme; 2. Belli biri işi başarmağa sevkeden, içten gelen itici kuvvet.


erythrocytorrhexis : n. Eritrositlerin parçalanması, eritrositlerin küçük parçacıklara ayrılarak dağılması.


idiometritis : n. Uterus kasının iltihabı, idyometrit.


involution : n. Genişlemiş ve açılmış bir organın asıl eski haline dönmesi.


lalognosis : n. Konuşma idraki, kolognoz.


lienectomy : n. Dalağın ameliyatla çıkarılması, liyenektomi, splenektomi.


mastadenoma : n. Meme bezinden gelişen iyi huylu tümör, meme adenomu.


metabiosis : n. Bir organizmanın diğer bir organizmaya tabi oluşu.


oligogenics : n. 1. Zürriyetni azalması; 2. Doğum kontrolü.


oncosis : n. Mültipl tümör oluşumu.


opsomania : n. Belirli bir cins gıdaya aşırı düşkünlük, opsomani.


osteonosus : n. Kemik hasatlığı.


pneumonalgia : n. Akciğerde hissedilen ağrı, akciğer ağrısı.