Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

jelloid nedir?

jelloid : n. İlaçlı jelatinli tablet veya şekerleme.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

diagnostic : a.&n. 1. Teşhise ait; 2. Araz.


embedding : n.1. Gebelik mahsülünün uterus dvarına tutnarak yuvalanması, gebelik mahsülünün implantasyonu; 2. Histolojik muayene için alınan doku parçasının parafin veya benzeri sert bir madde içinde tesbit edilmesi (Bu işlem dokudan mikroskopik muayene için ince kesitler alınmasını kolaylaştırır).


examination : n. Muayene, hastalığı teşhis maksadiyle hastayı muayene etme.


feeder : n. 1. Beslenen, gıda alan (insan, hayvan ve bitki); 2. Bebeğe süt verilen ağzı emzikli şişe, biberon.


hemic : a. Kana ait.


hemomediastinum : n. See: Hematomediastinum.


hormonotherapy : n. Hormon tedavisi.


lemography : n. Veba veya diğer bulaşıcı hastalıklar hakkında yazılan eser, lemografi.


mazoplasia : n. See: Mastopalsia.


medical : a. & n. 1. Tıbbi; 2. Tedaviye ait; 3. Tıp talebesi.


mesolylmphocyte : n. Orta büyüklükte lenfosit


metroscope : n. Rahim içini muayeneye yarayan alet, uterusu muayene aleti, metroskop.


musculature : n. Kas oluşması, vücut kas sistei.


neuritic : a. Nevrite it.


pancreaticoenterostomy : n. Pankreas kanalı ile ince barsak arasında geçit oluşturma, bu amaçla yapılan ameliyat.


pectoralgia : n. Nevraljik göğüs ağrısı.


pericardiorrhaphy : n. Perikard dikilmesi.


pneumohemorrhagia : n. Akciğer kanaması.


poikiloblast : n. Büyük ve nüveli kırmızı seri hücresi.


polychroma : n. Renk oluşumunun çoğalması, polikromi.