Bugün : 21 Kasım 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

jejunum nedir?

jejunum : n. Duodenumdan sonra gelen ince barsak bölümü,boşbarsak, jejunum.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chondrosteoma : n. Yapısında yer yer kıkırdak dokusundan oluşan odaklar gösteren kemik ütmörü, kıkırdak ve kemik dokusu karışımından ibaret tümör.


chromogen : n. biochem. Renkli madde öncüsü, kromojen.


flavus : n. Sarı.


illinition : n. See: İnunction.


impassable : a. Geçit vermez, sonu kapalı, tıkanık.


internuncial : a. Vücudun farklı kısımlarını birbirine bağlayan (sinirler).


isotope : n. biochem. Kimyasal ve fiziksel özellikleri aynı olup atom ağırlıkları farklı olan elemanlardanbiri, izotop.


melanic : a. Siyahımsı renk gösteren, siyahımsı renkte.


morphography : n. Canlılarda dış şekillerin tekamülünden bahseden eser, morfografi.


myocelitis : n. Karın duvarındaki kasların iltihabı, miyoselit.


odontomous : n. Diş sürme sebebiyle diş etleri şişmiş.


oligochromemia : n. Kanda hemoglobin azalması, oligokromemi.


osteosteatoma : n. Yapısında yer yer kemik dokusu odakları gösteren yağ dokusu tümörü, osteosteatom.


pentagaastrin : n. Pilor mukozası tarafından salgılanan gastrin'in sentetik şekli (Mide salgısını uyarmada tedavi amacıyla kullanılır).


perididymitis : n. Perididim (tunica vaginalis testis) iltihabı.


pyopneumothorax : n. Plevra boşluğunda cerahat ve hava toplanması, piyopnömotoraks.


rehydration : n. Ağır su kaybını takiben, herhangi bir yolla vücudun tekrar normal suyunu kazanması.


rheotachygraphy : n. Elektrik akımı etkisiyle kasta meydana gelen hareket değişikliklerinin çizelge halinde kaydedilmesi.


smoker : n. Tütün içen.


specialty, speciality : n. İhtisas