Bugün : 23 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

jejunum nedir?

jejunum : n. Duodenumdan sonra gelen ince barsak bölümü,boşbarsak, jejunum.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardiothoracic : a. Kalbe ve göğüs boşluğuna ait olan, her ikisini de ilgilendiren.


consolidation : n. Sertleşme, konsolidasyon


cryesthesia : n. Soğuka karşı aşırı duyarlık hali.


dedentition : n. Dişlerin dökülmesi, dişlerin kaybı.


encyesis : n. Normal gebelik.


frottage : n.1. Masajda oğma hareketi, oğma, masaj yapma; 2. Bir şeye devamlısürtünmekle cinsel haz duyma, özellikle, kalabalıktan istifade ederek kadına sürtünme ile cinsel hazza erişme, kertme (Bir cins cinsel sapıklık).


fusiform : a. İğbiçim, iğsi, fusiformis.


hairy : a. 1. Kıl veya tüylerle örtülü, kıllı, tüylü; 2. Kıla benzer, tüy gibi.


metabatic : a. 1. Tedavisi değişebilir, 2. Tedavi değişikliğine ait.


metratrophia : n. Uterus atrofisi, metratrofi.


nephrostomy : n. Böbreği ameliyatla kesip açma ve daimi fistül bırakma, nefrostomi.


osche(o)- : pref. Testis torbası (skrotum) iltihabı.


pediophobia : n. Marazi çocuk veya kukla korkusu, pedyofobi.


periarteritis : n. Arter dış gömleğinin iltihabı, periarterit.


potentiometer : n. Elektrik kudretini ölçme aleti, Potansiyometre.


proximate : a. Takribi, hemen hemen, en yakın.


pseudocroup : n. Ekseriya birden bire ve gece vakti gelen, krup belirtileri veren hastalık, psödo-krup (çocuklarda akut larenjit sonucu meydana gelen krupa benzer hastalık.)


reduce : v. 1. Organları normal yerine getirmek; 2. Şiddetini azaltmak; 3. Küçültmek; 4. Oksijenden tasfiye etmek.


sacrodynia : n. Sakrum bölgesinde ağrı, sakrodini.


sphygmopalpation : n. El ile nabzı hissetme, nabız palpasyonu.