Bugün : 29 Mayıs 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

jejunum nedir?

jejunum : n. Duodenumdan sonra gelen ince barsak bölümü,boşbarsak, jejunum.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

capillarity : a. Tüp içine konan sıvının tüp duvarına temas sonucu yükselmesi veya alçalması, kılcallık, kapillarite.


carcinoid : n. Barsak bezlerindeki argentaffin hücrelerden gelişen tümör, argantaffinoma.


clitoridectomy : n. Klitorisin ameliyatla çıkarılması.


dissector : n. Teşrih yapan kimse, teşrihçi.


duodenostomy : n. Duodenumla bir diğer anatomik açıklık arasında gerçekleştirilen cerrahi fistül.


ecto-antigen : n. biochem. Bakterinin dışına gevşek bir surette bağlanmış antijen.


embryoblast : n. Blastosist'te ilerde embriyo'yu oluşturacak olan hücre kümesi.


episiorrhagia : n. Vulva kanaması, vulva bölgesinde damar yırtılması v.s. sebeple meydana gelen kanama.


ethmoidectomy : n. Etmoid kemiğinin ameliyatla çıkarılması.


gastrohyperneuria : n. Mide sinirlerinin aşırı faaliyeti.


hepatolith : n. Karaciğer taşı.


intercondylar : a. Lokmalararası.


hallucination : n. Hakiki bir etki olmadan duyu organlarının tenbih almış gibi çalışması, sanrı.


homozygote : a. Homozigotluk arzeden, homozigot.


infraorbital : a. Orbit (gözçukuru) altı.


neurohumor : n. biochem. Nevrondan salgılanan kimyasal bir madde.


paliphrasia : n. Konuşmada kelime veya cümlelerin gereksiz ve anlamsız şeklide tekrar edilmesi, palifrazi.


panicula : n. Yumru şeklinde şişkilik, şişlik, şiş.


paracousia : n. See: Paracusia.


pathology : n. Hastalık ilmi, hastalık sebebi ile meydana gelen değişikliklerin bilimsel incelenmesi, patoloji.