Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

jejunum nedir?

jejunum : n. Duodenumdan sonra gelen ince barsak bölümü,boşbarsak, jejunum.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chromophilic : a. Kolayca boyanan.


costocoracoid : a. Kaburgalara ve korakoid çıkıntıya ait.


cyclopropane : n. biochem. Genel anestezide kullanılan renksiz ve çabuk alevlenir bir gaz (C3H6).


ehrlich's theory of immunity : n. Doku hücrelerinin, antijen moleküllerini reseptörler aracılığı ile tuttuğunu ileri süren tori.


electromotive : a. Elektrik akımı hasıl eden, elektriksel etki yaratan.


helleborism : n. 1. Veratrum alkaloidleri ile zehirlenme; 2. Veratrum alkaloidleri ile tedavi.


impassable : a. Geçit vermez, sonu kapalı, tıkanık.


iridocyclochoroiditis : n. İris, silyer cisim ve koroidin iltihabı.


isolated : a. Ayrılmış, serbest hale getirilmiş.


juncture : n. 1. Oynak yeri, mafsal, eklem; 2. Dikiş yeri.


lavage : n. 1. Şırınga v.s. ile temizleme, lavaj; 2. Mideyi yıkama.


macronychia : n. Anormal tırnak büyümesi, büyük tırnaklılık.


macroscelia : n. Bacakların aşırı büyüklüğü, makroseli.


malic : a. biochem. Elma veya üzüm gibi meyvalarda bulunan malik aside ait.


myokinetic : a. kas hareket elementine ait, miyokinetik.


norm : n. 1. Kaide, düstur; 2. Nümune, örnek.


ostectopia : n. Kemiğin yer değiştirmesi.


ova : n. Kadın üreme hücresi.


oxygenation : n. Oksijenleş(tir)me.


polyarteritis : n. Çeşitli arterlerin iltihabı, poliarterit.