Bugün : 26 Nisan 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

jejunotomy nedir?

jejunotomy : n. Jejunumu yarma, jejunum ameliyatı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

colofixation : n. Düşüklük gösteren kolon'u tesbit amacıyla yapılan ameliyat.


deodorant : n.&a. 1. Kokuyu azaltmak veya izale etmek için kullanılan kimyevi bir madde; 2. Dezenfekte edici.


doderlein's bacillus : n. Asit meydanag etiren gram positif çubuk şeklinde bakteriler.


ethoheptazine : n. Adale spazmını gideren analjezik.


tenotome : n. Kirişe kesit yapmada kullanılan bistüri, tenatom.


histonuria : n. Histon işeme.


hysteroscopy : n. Rahim boşluğunun, histeroskop aracılığıyla muayenesi.


hypnotist : n. Telkinle uyutan kişi, hipnotizma uzmanı.


intraligamentous : a.Bağ içi, bağ içinde, özellikle ligamentum latum'un iki yaparğı arasında.


ketogenic : n. Ketojen keton yapan.


malpresentation : n. Doğumda fetusun yanlış durumda olması.


miosis : n. Pupillanın daralması, miyozis.


noise : n. Ses, seda, ses veren isimden kulağa gelen titreşim.


organum : n. See: Organ.


ostitis : n. See: Osteitis.


panhysterectomy : n. Uterusun tamamen çıkarılması, panhisterektomi.


pestilent : a. Tehlikeli, öldürücü, salgın bulaşıcı.


plantigrade : a. İnsan ve ayı gibi bütün tabanına basarak yürüyen.


polysinusitis : n. Çeşitli sinusların iltihabı.


siderofibrosis : n. Demir çökmesi ile müterafık fibroz.