Bugün : 23 Mart 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

jejunotomy nedir?

jejunotomy : n. Jejunumu yarma, jejunum ameliyatı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardiorespiratory : n. Kalbe ve solunum sistemine ait olan, her ikisini de ilgilendiren.


chalcosis : n. 1. Solunum yoluyla giren taş zerreciklerinin akciğerlerde birikimi sonucu oluşan hastalık (Taş yontan işçilerde görülen pnömokonyoz şekli).


dartoid : n. Skrotum derisi altındaki kas tabakası gibi istemdışı kasılma gösterebilen, işlev bakımından tunica dartos'a benzeyen.


dermatopathology : n. Deri hastalıkları ve deri lezyonlarını konu alan patoloji dalı.


diacetate : n. biochem. Diyasetik asit tuzu.


dysgerminoma : n. Fazla habis olmayan ovarium t ümörü.


epizoon : n. (pl. epizoa). Hayvansal dış parazit, epizoid.


erosion : n. 1. Belli bir yüzey üzerindeki epitelin kaybı, deri veya mukoza üzerinde sınırlı bir bölgenin epitel'den mahrum oluşu ile belirgin durum, erozyon; 2. Dişin mine tabakasının kimyasal etikler sonuc dişin yenmesi.


exsiccation : n. Sıcaklıktan dolayı kuruma.


funiform : a. 1.İpbiçim; 2. Kordona benzer, kordonsu.


granula : n. (pl. granulae) See: granule.


hemoglobinopathy : n. Hemoglobin ile alakalı anormal durumlar.


hilus : n. (pl. hili). 1.Organlardan, d amar, sinir ve akıtıcı kanalların çıktığı yerler, hilus; 2. Göbek (içorganlarda hilus).


lupus : n. Kronik gidişli deri tüberkülozu, lupus.


macromania : n. 1. Çevresindeki eşya ve kişilerin hacımca çok büyük olduğu kuruntusu içinde bulunma, makromani; 2. Vücudunun çok iri olduğu kuruntusu içinde bulunma; 3. Kendini başkalarından büyük görme, büyüklük kuruntusu.


macrorrhinia : n. Büyük burunluluk, burnun aşırı büyüklüğü, makrorini.


malformed : a. Şekilbozukluğu gösteren, sakat, kusurlu.


parenchymitis : n. See: Parenchymatitis.


pedialgia : n. Ayakta hissedilen ağrı, ayak ağrısı.


proteotherapy : n. Hastaya damar yolu ile protein verme, protein tedavisi.