Bugün : 18 Kasım 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

jejunotomy nedir?

jejunotomy : n. Jejunumu yarma, jejunum ameliyatı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brash : n. Midede duyulan yanma hissi, mide ekşimesi.


chondrosarcoma : n. Kıkırdak hücrelerinden gelişen kötü huylu tümör, kıkırdak sarkomu.


choriomeningitis : n. Beyni zarları ve choroid plexus'un lökosit enfiltrasyonu ile belirgin iltihabı.


colonalgia : n. Kolon'da hissedilen ağrı, kolonl ağrısı.


electrocoagulator : n. Elektrokoagülasyon amacıyla kullanılan alet, elektrokoagülatör.


fibrilla : n. (pl. fibrillae). See: Fibril.


fibrinocellular : a. Fibrin ve hücrelerden yapılmış.


interfemoral : a. Kalçalararası, uyluk kemikleri arası.


haustral : a. kalın barsak boğumları (haustra) ile ilgili.


hypoergia : n. Uyarılara karşı duyarlılığın azalması, allerjenlere karşı duyarlılığın ileri derecede düşük oluşu.


iliofemoral : a. İlyum ve femura ait, ilyofemoral.


invasion : n. 1. Vücudun patojen mikro-organizmaların hücumuna uğraması, hastalık etkeninin organizmaya girerek dokulara yayılması; 2.Kötü huylu tümörün komşu doku ve oluşumlara yayılması.


isomerization : n. Bir izomer'in ait olduğu elementin diğer bir izomerine dönüşmesi,izomerizasyon.


linin : n. Hücre çekirdeğindeki, üzerinde kromatin taneciklerinin bulunduğu ağ şekli gösteren iplikçiklerin teşkil ettiğıi boya allmayan oluşum.


mannitol : n. biochem. Manitol, [C6H8(OH)6].


melanoid : a. Melanoza veya melanine benzer.


microsomia : n. Vücudun anormal kısalığı, cücelik, bodurluk, mikrosomi.


pentobarbital : a. Sedatif ve hipnotik olarak kullanılan kısa etkili bir barbitürat (müstazar adı nembutal).


phoresis : n. Elektrik akımı tesiriyle iyonların dokulara girmesi.


pullulation : n. Tomurcuklanma şeklinde gelişme.