Bugün : 26 Eylül 2017, Salı

Favorilere Ekle!

jejunotomy nedir?

jejunotomy : n. Jejunumu yarma, jejunum ameliyatı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

capsular : a. Kapsüle ait, capsularis.


cystectomy : n. kistin ameliyatla çıkarılması, sistektomi.


cytometer : n. Hücrelerin, özellikle kan hücrelerinin sayılmasında kullanılan alet, sitometre.


dermabrasion : n. Deri üzerindeki benleri veya geçirilmiş lezyonun bıraktığı izi ortadan kaldırma amacıyla yaılan kazıma işlemi.


digenetic : a. Yaşam süreci esnasında hem eşeyli hem eşeysiz üreme devresi gösteren.


fluoridation : n. Fluor ilave edlimesi.


hermetic : a. Hava geçmez, hava geçirmez.


haphephobia : n. Dokunulmaktan aşırı ürkme, diğer bir şeyin veya bir kişinin kendisine değmesinden anormal şekilde korkma.


lata : n. Geniş.


logopathy : n. Konuşma bozukluğu.


mortification : n. Kangren, mortifikasyon, nekroz.


mucocutaneous : a. Mukoza ve deriye ait.


nymphomaniacal : a. 1. Nemfomani ile ilgili; 2. Neformani gösteren, nemfomani ile belirgin.


orthopedics : n. İskeletin şekil bozukluklarını önleyen ve tedavi (tamir) eden tıp dalı, ortopedi.


orthopneic : a. Ortopneye ait.


pantalgia : n. Bütün vücudun ağrıması, pantalji.


phagy- : suff. Yoketme, yeme.


postpuberty : n. See: Postpubescence.


purulence : n. Cerahat toplama, cerahatlandırma.


pyarthrosis : n. Herhangi bir eklem boşluğunda cerahat bulunması.