Bugün : 29 Mayıs 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

jejunostomy nedir?

jejunostomy : n. Jejunumun fistülizasyonu.

  • A

    Tıp Terimleri A

  • B

    Tıp Terimleri B

  • C

    Tıp Terimleri C

  • D

    Tıp Terimleri D

  • E

    Tıp Terimleri E

  • F

    Tıp Terimleri F

  • G

    Tıp Terimleri G

  • H

    Tıp Terimleri H

  • I

    Tıp Terimleri I

  • J

    Tıp Terimleri J

  • K

    Tıp Terimleri K

  • L

    Tıp Terimleri L

  • M

    Tıp Terimleri M

  • N

    Tıp Terimleri N

  • O

    Tıp Terimleri O

  • P

    Tıp Terimleri P

  • Q

    Tıp Terimleri Q

  • R

    Tıp Terimleri R

  • S

    Tıp Terimleri S

  • T

    Tıp Terimleri T

  • U

    Tıp Terimleri U

  • V

    Tıp Terimleri V

  • W

    Tıp Terimleri W

  • X

    Tıp Terimleri X

  • Y

    Tıp Terimleri Y

  • Z

    Tıp Terimleri Z

burial : n. Gömme, ölü gömme.


caput : n. Baş, üst kısım.


carcinogenic : a. Kansere sebep olan, kanser yapıcı.


cholecystogram : n. Kontrast madde verildikten sonra çekilen ve safra kesesini gösteren film.


dimethylaniline : n. biochem. Anilinden çıkarılan renksiz ve kokulu bir yağ, dimetilanilin.


dorsolumbar : n. Sırtın bel bölgesi.


encephalon : n. Beyin, dimağ, tümbeyin, enkefal(on).


gametocyte : n. 1. Kendisinden olgun cinsiyet hücresi (ovum veya spermatozoon)'nin oluştuğu öncü hücre (oosit veya spermatosit); 2. Sıtmalı kanında schizont'un bölünmesinden oluşan genç hücrelerden her biri, kendisinden olgun sıtma parazitinin geliştiği öncü hücre.


glomangioma : n. El veya ayak derisindeki kan damarlarından gelişen mavimtrak kırmızı renkte ağrılı tümör.


glucosan : n. biochem. Formülü muğlak olan ve hidrolizinde glikoz meydana getiren şekerli bir madde.


hypochromemia : n. Kanın renk endeksinin anormal düşüklüğü.


medullated : a. Bir medulla veya ilik bölümü ihtiva eden veya bir medulla kısmı tarafından çevrelenen.


nasiform : a. Buruna benzeyen, burun şeklinde.


persona : n. Zihnin bilinçli (şuurlu) kısmı.


primiparous : a.1. İlk defa olarak çocuk doğuran; 2. İlk doğuma ait.


progaster : n. Embriyo'da barsağı meydana getirecek olan boşluk şeklinde taslak, barsağın ilk şekli.


protozoal : a. 1. Protozoa kolu mikro-organizmalarla ilgili, 2. Protozoa kolu mikro-organizmaların sebep olduğu.


psychoasthenics : n. Zeka geriliği ve tedavisini konu alan bilim dalı.


psychodiagnosis : n. Psikolojik testler ve yöntemler yardımıyla akıl veya ruh hastalığına sebep olan faktörlerin belirlenmesi, bu yolla hastalığı tehis etme, psikodiagnoz.


quotient : a. Bölüm.