Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

jejunostomy nedir?

jejunostomy : n. Jejunumun fistülizasyonu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blepharosynechia : n. Alt ve üst göz kapaklarının birbirine yapışması.


carbohemia : n. Kanda normal seviyenin üzerinde karbon dioksit bulunuşu, karbon dioksit'in atılamaması sonucu kanda birikim göstermesi.


cholecystocolostomy : n. Safra kesesi ile kolon arasında ameliyatla geçit oluşturma.


coagulometer : n. Kanın pıhtılaşma zamanını ölçen araç.


corticosuprarenoma : n. böbrek üstü korteksinden kaynaklanan ur.


coxotuberculosis : n. Kalça eklemi tüberkülozu


eczematous : a. Ekzemalı.


gastrophore : n. Ameliyat esnasında mide kenarlarını tutmağa mahsus cerrahi alet.


laked : a. Hemoliz'e uğramış, hemoliz olmuş (Yapısındaki hemoglobinin açığa çıktığı eritrositler hakkında).


leukoderma : n. deri üzerinde yer yer süt beyazı lekeler halinde kendini gösteren pigment (melanin) kaybı ile belirgin durum, lökoderma.


mammaplasty : n. Memeler üzerinde gerçekleştirilen herhangi bir plastik ameliyat.


meniere's disease : n. Orta kulaktaki zar labirentin, ayrı sıvı mevcudiyetine bağlı olarak gerilmesi.


ortho- : pref. Benzen halkasının bazı türevlerine ait.


pachydactylia : n. El ve ayak parmaklarının büyümesi, pakidaktili.


peritoneotomy : n. Periton ameliyatı.


phocomelia : n. Teratojenik bir malformasyon, kollar ve ayaklar doğrudan doğruya gövdeye bağlanarak mühüre benzer bir görünüm meydana getirirler.


radiopelvimetry : n. Pelvisin radyografi ile ölçülmesi.


scotograph : n. See: Scotogram.


serpigo : n. Vücut üzeride yayılan herhangi bir cilt hastalığı.


spondylalgia : n. Omurga ağrısı, spondilalji.