Bugün : 21 Kasım 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

jejunostomy nedir?

jejunostomy : n. Jejunumun fistülizasyonu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardiotron : n. Mürekkepli kalemle direkt yazan elektrokardiyograf.


cadula block : n. See: Epidural.


dactylion : n. parmaklar arasında perde olması.


duraplasty : n. Dura mater'e uygulanan plastik ameliyat.


mia disease : Göz hastalığı.


excitonutrient : a. Belenmeyi canlandıran ilaç.


forme : n. Şekil, biçim.


gluteal : a. İlyeye ait.


subfertility : n. Çocuk sahibi olma yeteneğinin, normale oranla az oluşu hali.


homostimulant : n. Belli bir organın, özellikle salgı bezinin çalışmasını uyaran aynı organa ait hayvansal doku özü.


inarticulate : a. Mafsalsız, oynak yeri olmayan, eklemsiz.


juvantia : n. Yardımcı ve hafifletici ilaçlar, müsekkinler.


leukodiagnosis : n. Lökositlerin çeşitli tiplerinin sayı ve oranlarına göre hastalığın nitelğini belirleme, lökosit muayenesine dayanarak teşhis koyma.


maculous : a. 1. Benekli; 2. Beneksi.


malacosteon : n. Kemiklerin yumuşaması, osteomalasi.


myokinetic : a. kas hareket elementine ait, miyokinetik.


panasthenia : n. See: neurasthenia.


pheneturide : n. Major epilepzi'de, özellikle temporal lob tipinde kullanılan bir ilaç.


progestogens : n. pl. Progesteronea'a benzer etkide olan maddeler.


radiocontrast : a. X ışınlarını geçirmeyen.