Bugün : 21 Ocak 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

jejunostomy nedir?

jejunostomy : n. Jejunumun fistülizasyonu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carcinosis : n. 1. Kanser çıbanı çıkarma; 2. Kanser hastalığı, kanserin vücutta yayılması.


chrysocyanosis : n. Altın tedavisini takiben görülen deri üzerinde morumsu-mavi pigmentasyonla belirgin durum.


cisterna : n. Bir vücut sıvısı için depo ödevini gören kapılı boşluk.


colony : n. Bir veya daha çok sayıda bakterinin çoğalması ile meydana gelen bakteri yığını, koloni.


diseased : a. Hasta, mariz, hastalıklı.


epiploenterocele : n. İçinde omentum'la beraber bir kısım barsak bulunan fıtık.


epitheliolysis : n. Epitelyel dokunun harabiyeti, epitelyoliz.


erythropenia : n. Eritrosit yokluğu, eritropeni.


glycoside : n. biochem. See: glucoside.


terbium : n. Tb sembolü ile bilinen, atom no:65 ve atom ağırlığı: 158.93 olan kimyasal element.


guanase : n. biochem. Timus böbreküstü ve pankreas bezlerinde bulunan bir enzim.


hematolymphangioma : n. Kan ve lenf damarlarından oluşan tümör, hemanjiyolenfom.


microphakia : n. Göz merceği (billur cisim) nin normalden küçük olması, mikrofaki.


myeloradiculodysplasia : n. Omurilik ve belkemiği sinir köklerinin anormal gelişimi.


oncotherapy : n. Tümör tedavisi, onkoterapi.


osteoneuralgia : n. Kemki nevraljisi, osteonevralji.


pelviotomy : n. Pelvis kemiklerini kesme ameliyesi (zor doğumlarda yapılır).


pharygnotomy : n. Yutağı yarma ameliyesi, yutak ameliyatı, farengotomi.


photoreaction : n. Işık etkisiyle meydana gelen herhagni bir nitelikte kimyasal reaksiyon, fotoreaksiyon.


pia-arachnoid : n. Pia mater ve arachnoid (arachnoidea)'e birarada verilen isim.