Bugün : 26 Nisan 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

jejunorrhaphy nedir?

jejunorrhaphy : n. Jejunumun dikilmesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

catharsis : n. Psikolojide kişinin zihninden çıkan düşünceler, fikirler.


cephalhydrocele : n. Kafatası kemiklerinden herhangi birinin periostu altında seröz sıvı toplanmasına bağlı olarak gelişen kistik oluşum.


chronometry : n. Zamanın, kronometre aracılığıyla ölçülmesi.


dermatophyte : n. Deri yüzeyini tutan bir çeşit mantar grubu.


frenkel's exercises : n. Tabes dorsalis vakalarında hastaya adale ve duyularını kullanması için yaptırılan ekzersizler.


gelatininiferous : a. Jelatin meydana getiren.


gymnophobia : n. Marazi çıplaklık korkusu.


harpaxophobia : n. Haydut ve benzeri kimselerden aşırı korkma.


hepatectomy : n. Karaciğerin kısmen ameliyatla çıkarılması, hepatektomi.


hydrocephaloid : a. Hidrosefaliye benzer.


hydrometer : n. biochem. Sıvıların yoğunluğunu ölçmeğe mahsus bir laboratuvar aleti, hidrometre.


lysol : n. Mikropları öldürücü özelliği sebebiyle dezenfektan olarak kullanılan cresol ve diğer bazı maddeler karışımndan ibaret eriyik.


mesothelial : a. Mezotelyuma ait.


ovigerous : a.Yumurta yapan veya ihtiva eden.


perirenal : a. Böbreği saran.


postsplenic : a. Dalak arkası, dalak arkasında.


primiparous : a.1. İlk defa olarak çocuk doğuran; 2. İlk doğuma ait.


prismoid : a. Prizma'ya benzeyen, prizma şeklinde.


ranine : a. Ranulaya veya dilin alt yüzeyine ait.


retroperitoneal : a. Peritonardı, karınzarı ardı, retroperitonealis