Bugün : 21 Kasım 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

jejunorrhaphy nedir?

jejunorrhaphy : n. Jejunumun dikilmesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

celliform : a. Hücre şeklinde, hücreye benzeyen.


crymotherapy : n. Tedavi amacıyal soğuk uygulanması, soğuk tedavisi.


dipeptide : n. biochem. İki aminoasidden müteşekkil cisim, dipptid.


egoism : n. Sadece kendini düşünme, yalnızca kendi çıkarını gözetme, bencillik ,egoizm.


embryogenesis : n. Embriyo'nun oluşma ve gelişmesi.


subinfection : n. Hafif enfeksiyon.


hyperkinetic : a. 1. Hiperkinezi ile ilgili; 2. Hiperkinezi gösteren.


irritant : a. 1. Tahriş edici, uyartıcı, sinirlendirici; 2. Uyartıcı faktör, muharriş.


lithiatry : n. Taşlardan bahseden tıp dalı.


onychogenic : n. Tırnak yapan, onikojen.


organic : a. 1. Organları olan; 2. Organizmaya (organlara) ait; 3. Yaşayan, canlı; 4. İrsi, bünyevi, organicus; 5. biochem. Organik, uzvi, hayvan veya bitkilerden meydana gelen karbon bileşimlerine ait.


patricide : n. 1. Bir kimsenin babasını öldürmesi; 2. Baba katili (kişi).


percutaneous : a. Perkütan: 1. Deri içine yapılan; 2. deri içi yolu ile.


persulfate : n. Biochem. Adi sülfattan çok sülfürik asit ihtiva eden sülfat.


photodermatitis : n. Işığa, özellikle ültraviyole ışınlarına uzun süre maruz kalışın sebep olduğu deri lezyonları ile belirgin durum, ışık dermatiti, fotodermatit.


ptosis : n. Bir organın anatomik (normal) yerinden daha aşağıya inmesi düşmesi (Bu kelime üstgöz kapağının kasındaki felç yüzünden yukarı kalkmasının adı gib de kullanılır).


satyromania : n. See: Satyriasis.


steeping : n. Suda bırakıp ıslatma, demlendirme, bir maddeyi suda ıslatıp özünü çıkarma.


subacidity : n. Hafif derecede asit nitelik gösterme hali, subsadite.


tobacco : n. Tütün.