Bugün : 23 Mart 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

jejunorrhaphy nedir?

jejunorrhaphy : n. Jejunumun dikilmesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bulbus : n. Soğan, bulbus.


feminization : n. Dişilik vasıflarının gelişimi, kadınlaşma, dişileşme.


glycosine : n. biochem. a) Üre ile birleşerek ürik asid meydana getiren bir madde. b) Pankreastan çıkarılan bir madde.


phylaxis : n. Vücudun enfeksiyona karşı korunması, filaksi.


gyrectomy : n. Beyin kıvrımının ameliyatla çıkarılması.


liquefactive : a. 1. Sulanma ile ilgili; 2. Sulanma gösteren, sulanma ile belirgin; 3. Sulanmaya sebep olan sulandırıcı.


motion : n. 1. Mosyon;: Hareket; 2. İshal.


mycetism : n. Zehirli mantarların yenmesi sonucu gelişen toksik durum, mantar zehirlenmesi.


paliphrasia : n. Konuşmada kelime veya cümlelerin gereksiz ve anlamsız şeklide tekrar edilmesi, palifrazi.


parietitis : n. Herhangi bir boşluğu veya organı çevreleyen duvarın iltihabı.


pars : n. (pl. partes). Bölüm, kısım, parça.


paraphiliac : a. 1. Parafili ile ilgili; 2. Parafili gösteren, parafili ile belirgin; 3. Parafili'ye müptela kişi.


phytology : n. Bitkileri konu alan bilimdalı, bitki bilimi, botanik.


pleur(o) : pref. 1. Plevra (ile ilgili); 2. Kaburga (ile ilgili).


pneumatorrhachis : n. Omurga kanalında gaz bulunması.


pseudaconitine : n. biochm. Aconitum ferox'dan elde edilen billuri alkaloid (C27H41O9).


quantimeter : n. Bir röntgen tübünden çıkan röntgen ışınlarının miktarını ölçen alet.


secundiparous : a. İki doğum yapmış.


sulfite : n. biochem. Asid sülfid tuzu, sülfüroz asidin tuzu.


sulfury : a. biochem. Kükürtsü, kükürt kokar.