Bugün : 25 Temmuz 2017, Salı

Favorilere Ekle!

jejunorrhaphy nedir?

jejunorrhaphy : n. Jejunumun dikilmesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bitewing : n. Diş filmi almak için ağıza yerleştirilen küçük film.


carbolize : v. biochem. Karbol asidi katmak.


cart : n. Servis'te kullanılan tıbbi malzeme (pansuman araçları v.s.) yi hasta yatağına getirmeye mahsus tekerlekli araç, el arabası.


cementum : n. Diş kökünü çevreleyen ince kemik tabakası, diş sementi.


coalescence : n. Birleşme, kaynaşma, normalde ayrı iki parçanın birbiriyel birleşmesi.


cyturia : n. İdrarda hücre bulunması, sitüri.


dartos : n. Dartos


deja vu phenomenon : n. Beynin temporal lobundan kaynaklanan epilepsiler'de ve belirli epileptik durumlarda görülen hatırlama olayı.


diarticular : a. 1. İki eklemle ilgili; 2. İki eklemi tutan.


exo-enzyme : n. biochem. Hücre dışında tesir eden enzim.


gnosia : n. görüş ve tanıma yeteneği.


gonohemia : n. Gonokokların kana geçmesi, gonokok septisemisi.


hematocytopenia : n. Kanın hücresel elementlerinin azalması, hematositopeni.


incisure : n. Çentik, incisura.


ingest : v. Midesine indirmek (yemek).


lalopathology : n. Konuşma bozuklukları ile uğraşan tıp dalı lalopatoloji.


metacarpal : a. Metakarpa ait, metacarpalis.


microdose : n. İlacın çok küçük miktarı, çok küçük doz, mikrodoz.


monopsychosis : n. Belli bir şeyin kişi zihninde sabit fikir halini alışı ile belrigin psikoz şekli, monopsikoz.


nonsporing : a. Spor meydana getirmeyen, sporsuz.