Bugün : 30 Mart 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

jejunojejunostomy nedir?

jejunojejunostomy : n. Jejunum'un iki ayrı parçası arasında, ağız ağıza dikerek geçit oluşturma.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cavitary : a. 1. Boşlukla ilgil; 2. Boşluk gösteren, oyuk, çukur; 3. Ortasında vücut boşluğu bulunan (solucan vb. hayvansal parasit hakkında).


certifiable : 1. Gerekli yerlere bildirilmesi zorunlu (enfeksiyöz hastalık vs); 2. Kanun gereği akıl hastanesine yatması zorunlu (hasta).


chemolysis : n. biochem. Kimyasal ayrışım, kemoliz.


epiglottic : a. Epiglota ait, epiglotticus.


exocranial : a. Kafadışı yüzüne ait.


hirudo : n. Sülük.


hypergravidarum : n. Gebelrin aşırı derecede kusması.


iridencleisis : n. Bir göz ameliyatı.


ischiocavernous : a. İschium ve corpora cavernosa ile ilgili.


ischiococcygeal : a. İschium ve coccyx ile ilgili.


lymphoblastosis : n. Kanda lenfoblastların fazlalığı, lenfoblastoz.


mnemism : n.Canlının karşılaştığı uyarıların organizma ve özellikle sinirn sistemi üzerinde belrili izler bıraktığı, devamlı uyarıların yarattığı bu izler etkisiyle oluşan zihinsle yapı ve psişik karakterin, uyarı izlerini taşıyan cinsiyet, hücrelerinden gelecek nesillere geçebileceği görüşünü ileri süren teori.


oophoroplasty : n. Yumurtalığın plastik tamiri.


orchioplasty : n. Testisin plastik ameliyatı.


paraphrenic : a. 1. Parafreni ile ilgili; 2. Parafreni gösteren; 3. Diafragma yakınında, diafragma'ya komşu, diafragma'ya bitişik.


phonoreceptor : n. Sese karşı duyarlı hücre, ses uyarılarını alma yeteneği taşıyan ühcre, fonorezeptör.


polyceptor : n. Birçok komplement tutucu gruplara sahip amboseptor.


protopsis : n. Göz küresinin öne doğru gelmesi, gözün dışarıya doğru fırlak oluşu, ekzoftalmos.


psycholagny : n. Zihinde uyanan hayallerin kişide cinsel haz yaratması hali.


reserve : n. Yedek, ihtiyat (ciğerde bulunan hava artığı gibi).