Bugün : 20 Temmuz 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

jejunoileostomy nedir?

jejunoileostomy : n. Jejunumu ilyumla ameliyatla birleştirme.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

endocrinosis : n. İç salgı bezinin disfonksiyonu.


epicolic : a. Kolon üzerinde.


epiploenterocele : n. İçinde omentum'la beraber bir kısım barsak bulunan fıtık.


erythrogenesis : n. Eritrositlerin oluşması.


physiologic(al) : a. Fizyolojiye veya vücut fonksiyonlarına ait, fizyolojik.


gyre : n. See: Gyrus.


hema, hemato : pref. Kan.


hypogalactia : n. Süt salgılanmasında azalma.


hysteropathy : n. 1. Histeropati, rahim hastalığı; 2. See: Hysteria.


interpalpebral : a. Gözkapaklararası.


intradermic : a. Deride bulunan veya meydana gelen.


isthmospasm : n. İstmus spazmı.


kinesiotherapy : n. kasları harekete sevkederek tedavi, hareket sistemini ilgilendiren bir hastalık veya bozukluğ düzeltme amacyla kişiye aktif ve pasif hareketler yaptırma, kinezyoterapi.


osteoid : a. Kemik gibi, kemikbiçim, kemiksi.


oxyuriasis : n. Kıl kurtlarının barsakta meydanag etirdiği enfestasyon, oksiyüriazis.


perfusion : n. 1. Üzerine veya içine dökme, 2. Sıvı şeklindeki ilaçları vücuda verme.


postanaesthetic : a. Anesteziden sonra, anestezi sonrasına ait.


potential : a.&n. 1. Kuvveti olan, kuvvetli, iktidarlı; 2.Elektrik potansiyeli; 3. Gerilim veya basınç.


psychologist : n. Psikoloji uzanı, psikolog.


rhodium : n. biochem. Rh sembolü ile bilinen, atom no:45 ve atom ağırlığı: 102.91 olan kimyasal element (nadir bulunur ve platin nev'indendir), rodyum.