Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

jejunoileostomy nedir?

jejunoileostomy : n. Jejunumu ilyumla ameliyatla birleştirme.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cochlea : n. Kulak salyangozu, kulağın iç tarafındaki helisel oyuk, koklea.


cryptectomy : n. Kriptin ameliyatla çıkarılması.


desexualize : v. Cinsel iktidardan mahrum etmek, iktidarsızlaştırmak.


effeminacy, effemination : n. Kadınlaşma, dişileşme.


endotheliolysin : n. biochem. Endotel hücrelerini erimesine sebep olan bir antikor.


entomion : n. Parietal kemiğin mastoid açısının ucu.


epithelialize : v. Soyulan bölgenin yeniden epitel'e örtülmesini sağlamak, epitelizasyonu temin etmek.


insulinogenesis : n. Pankreas'ta insülin oluşması.


gynatreisa : n. Konjenital olarak vagina deliğinin yoluğu, jinatrezi.


inebriant : a. Sarhoş edici faktör.


isoplastic : a. Aynı cins hayvandan alınan, izoplastik.


karyota : n. Nüveli hücreler.


methandienone : n. Antikatabolik bir madde.


myelapoplexy : n. Omurilik kanaması.


neuropsychiatry : n. nöroloji ve psikiyatrinin birleşmeis ile meydana gelen bilim dalı.


oscheolith : n. Skrotum yağbezleri taşı.


osteodesmosis : n. 1.Kemik ve kiriş oluşumu; 2. Kiriş kemikleşmesi.


ostraceous : a. İstiridye akbuğu şeklinde.


perilymphangia : a. Lenf damarı çevresinde, lenf damarını çevreleyen.


pharyngokeratosis : n. Yutak keratozu.