Bugün : 21 Kasım 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

jejunoileitis nedir?

jejunoileitis : n. Jejunumla ilyumun iltihabı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cephaline : n. biochem. Emetinin takriben iki misli kuvvetinde olan ve ipeacacuanha'dan çıkarılan bir alkaloid (C15H22O2).


ciliate : a. Kirpikli.


dentilabial : a. Diş ve dudaklara ait.


derangement : n. Bozukluk, intizamsızlık.


faveolus : n. (pl. faveoli). çukurcuk.


interdental : a. Dişlerarası.


gynaecomastia : n. Erkeklerde meme guddelerinin büyümesi.


malaxate : v. Yoğurmak, hamur haline getirmek.


mechanology : n. Makina ilmi, mekanikbilim, mekanoloji.


melonoplasty : n. Yanaktaik herhangi bir şekil bozukluğun düzeltme amacıyla yapılan ameliyat, melanoplasti.


metalic : a. biochem. a) Madeni, madensel. b) Madene benzer, madenimsi. c) Madenden yapılmış, d) Maden hasıl eden.


normothermia : n. Vücut ısısının normal sınırlar içinde olması.


odontophobia : n. 1. Hayvan dişlerinden korkma hali; 2. Diş ameliyatlarından anormal derecede korkma, diş çektirme korkusu, odontofobi.


oophorostomy : n. Yumurtalık kisti içinde drenaj maksadı ile delik açılması.


palatorrhaphy : n. Yarık damağın dikilmesi, yarık adamğı birleştirme amacıyla yapılan ameliyat, palatorai.


postdicrotic : a. Nabzın dikrot dalgasından sonra gelen.


postmenstrual : a. Adet sonu, adet sonrası.


pulpal : a. Pulpa ile ilgili.


pyorrhea : n. (Özellikle diş etinde) irin akması, bol cerahat akması, piyore.


rheotachygraphy : n. Elektrik akımı etkisiyle kasta meydana gelen hareket değişikliklerinin çizelge halinde kaydedilmesi.