Bugün : 25 Temmuz 2017, Salı

Favorilere Ekle!

jejunoileitis nedir?

jejunoileitis : n. Jejunumla ilyumun iltihabı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bromomania : n. Brom bileşiklerinin devamlı kullanımı sonucu gelişen mani hali.


dacryorrhea : n. Devamlı olarak fazla miktarda gözyaşı gelişi.


diuril : n. Chlorothiazide'in müstahzar adı.


euthenics : n. Çevre şartlarını daha elverişli kılarak nesli düzeltme bilimi.


fibra : n. (pl. fibrae). Lif.


interference : n. 1.Işık veya ses dalgalarının birbirleriyle birleşmesi, dolayısıyla dalgaların etrafa yayılım alanının genişlemesi; 2. Kalbte iki uyarı dalgasının birbiriyle çatışması, dalgaların üst üste binişi nedeniyle bir uyarı dalgasının diğerinin etkisini ortadan kaldırmasıyla belrigin iletim bozukluğu.


interfurca : n. Çok sayıda kök uzantısı gösteren diş kaidesinde, kökler arasında kalan saha, kökler arası kısım.


vaccigenous : a. Aşı yapan.


hemigeusia : n. Dilin tek tarafında tat alma duyusu yokluğu.


inomyxoma : n. See:Fibromyxoma.


junction : n. 1. Bağlantı; 2.Bitişme, birleşme; 3. Birleşme (bağlantı) yeri, birleşek.


legume : n. Baklagillere ait herhangi bir bitkinin tanesi veya tanesinin de içinde bulunduğu kabuğu.


microflora : n. Belli bir bölgede yetişen ancak mikroskop yardımıyla görülebilen bitkiciklerin tümü.


oblongata : a. Boyu eninden fazla olan.


orthodiagraph : n. Ortodiyagrafi cihazı.


oviparous : n. Yumurtlayan, embriyonu anne vücudu dışında gelişmesini sağlayan yumurta yapan.


pia-arachnoid : n. Pia mater ve arachnoid (arachnoidea)'e birarada verilen isim.


pile : n. Basur (memesi), mayasıl, hemoroid.


proteinase : n. biochem. Proteini parçalayan bir enzim.


relaxin : n. Gebelik sırasında meydana gelen ve doğumda pelvisin gevşemesini sağlayan bir madde.