Bugün : 29 Mayıs 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

jejunoileitis nedir?

jejunoileitis : n. Jejunumla ilyumun iltihabı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carboxylase : n. biochem. Karbon dioksidi karboksil grubundan ayıran bir enzim, karboksilaz.


caudatum : . Kuyruklu çekirdek, nucleus caudatus.


commensalism : n. Farklı iki organizmadan birinin faydalandığı diğerinin ise, bu durumdan etkilenmediği müşterek yaşama şekli.


demonomania : n. Kötü ruhlar (şeytan ve cinler)'in kendisini etkilediğine inanış ile belirgin psikoz hali.


dichotomy : n. Çatallı olma, iki kısma bölünmüş olma.


districhiasis : n. Aynı kıl folikülünden iki kılın gelişmesi.


histamine : n. biochem. Barsaklarda, histidinin yıkılması sonucu meydana gelen bir madde.


instrumental : a. 1. Alet veya aletlerle ilgili; 2. Aletel yapılan, alet kullanarak gerçekleştirilen; 3. Herhangi bir iş veya müdahalenin başarılmasına yardım eden, vasıta olan.


limotherapy : n. Bazı hastalıklarda uygulanan kişiyi bir süre aç bırakma veya gıda maddelerini azaltma esasına dayanan tedavi, açlık kürü, açlık tedavisi.


lymphosarcoma : n. 1.Lenfoid habis tümörü; 2. See: Lymphogranuloma.


menostasis : n. See: Menoschesis.


metroscope : n. Rahim içini muayeneye yarayan alet, uterusu muayene aleti, metroskop.


neurogenesis : n. Embriyon gelişiminde sinir sistemi oluşumu, nörojenez.


neurogliacyte : n. Nevrogliyi oluşturan hücrelerden biri.


planomania : n. Gezip dolaşmağa aşırı düşkünlük, evinden ayrılıp uzun süre diğer yerlerde gezip dolaşma eğilimi.


pneumotropic : a. 1. Akciğer dokusu için özel ilgi gösteren; 2. Pnömokoklara hassas olan.


polysinosinic-polycytidylic acid : n. Suni bir nükleik asid.


raphania : n. Çavdar hastalığı, rafanya.


spirochaetaemia : n. Kan dolaşımında spiroketlerin bulunması.


sulculus : n. Küçük oluk.