Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

jejunoileitis nedir?

jejunoileitis : n. Jejunumla ilyumun iltihabı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bolometer : n. 1. Kalbin atım gücünü ölçen alet; 2. Herhangi bir kimyasal olay sonucu oluşan ısının çok düşük miktarlarını ölçen alet.


edentia : n. Diş yokluğu, dişsizlik.


elastosis : n. Elastik dokunun dejenerasyonu.


faucial : a. Boğaza ait.


uvulotomy : n. Küçük dil ameliyatı.


heterotransplant : n. See: Heterografit.


histiogenic : a. Dokulardan oluşturulmuş.


hydromicrocephaly : n. Çok büyük miktarda beyin-omurilik sıvısı ihtiva eden küçük kafa, hidromikrosefali.


leucinosis : n. Başta karaciğer olmak üzere bazı dokularda aşırı lösin birikimi ile belirgin idrarda bol lösin çıkışının eşlik ettiği patolojik durum.


marriage : n. Evlenme, evlilik.


milking : n. Süt sağma, meme başını sıkarak süt çıkarma.


multiple : a. Müteaddit, muhtelif (vücutta birden fazla yerde olan), mültipl.


neurotomy : n. 1. Sinir anatomisi; 2. Nevralji v.s.'yi tedavi için yapılan sinir ameliyatı, nevrotomi.


obturation : n. 1. Tıkama; 2. Tıkanma.


orrhotherapeutic : a. Serum tedavisine ait.


osteophore : n. Kemki ezmeye yarayan pens.


periodontology : n. Periyodont ile hastalıklarını inceleyen bilim, periyodontoloji.


phagedenic : a. 1. Süratle yayılan; 2. Dokuları kemiren, fajedenik.


polycrotic : a. 1. Polikrotizm ile ilgili; 2. Her kalp atımında birkaç tali atım dalgası göseren, polikromatizm ile belirgin.


postmalarial : a. Sıtma sonrası, sıtma nöbetini izleyen.