Bugün : 20 Temmuz 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

jejunocolostomy nedir?

jejunocolostomy : n. Jejunumu kolonla ameliyatla birleştirme.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bornholm disease : n. Coxsackie B grubunun etken olduğu viral bir hastalık.


chlorodyne : n. Meyan kökü, şeker pekmezi ve sirop simple içinde karıştırılmış durumda olan morfin, eter ve kloroform çözeltisi.


chronic(al) : a. Müzmin, kronik.


lunis : n. İlye, kaba et bölgesi (See: Buttocks).


conductance : n. İletkenlik (elektrik).


cystitis : n. Mesane iltihabı, sistit.


exhibition : n. İlaç olarak verme.


ganglionervous : a. Sempatik sinir sisteminea it.


hamstring : n. & v. diz altında bulunan iki büyük kirişten biri, dizardı çukurunun iki yanıdaki kirişler. Bu kirişleri kesmek.


hamulus : n. (pl. hamuli). 1. Çengelcik; 2. Çengelsi (kancası) çıkıntı.


hypopophoshatemia. : n. Kandaki fosfat seviyesinin düşük olması.


leukemogen : a. Lösemi yapan madde, lökemojen.


lipomeria : n. Kol veya bacağın konjenital yokluğu, lipomeri.


monolocular : a. Tek boşluklu, yalnız bir boşluğu olan.


morphinomaniac : n. Morfin tiryakisi, morfine müptela, morfinman.


papular : a. 1. Papüllerle ilgili; 2. Papülşeklinde, papül tabiatında; 3. Papüller gösteren, papüllerden oluşmuş.


paradentitis : n. Dişi sarandokunun iltihabı.


pharyngospasm : n. Yutak spazmı.


pneumonoconiosis : n. Tozu teneffüs etmekten meydana gelen akciğer hastalığı (silica, asbestos veya beryllium, giib).


priapus : n.Erkek cinsel birleşim organı, kamış, penis.