Bugün : 26 Eylül 2017, Salı

Favorilere Ekle!

jejunocolostomy nedir?

jejunocolostomy : n. Jejunumu kolonla ameliyatla birleştirme.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bromoiodism : n. Brom ve iyot bileşiklerinin müştereken sebep olduğuz ehirlenme.


bronchotomy : n. Nefes borusunu açma ameliyatı, bronkotomi.


cavitas : n. Boşluk kavite.


coxa : n. (pl. coxae). Kalça kemiği, koksa, os coxae.


desmoid : n. 1. Lifi lifsel; 2. Lif gibi çıban ifrazatı.


ephelides : n. Çil, benek.


lacquer, lacker : n. biochem. a) Sarı vernik. b) Reçinalı herhangi bir vernik.


hebetic : a. Ergenliğe ait.


lotio : n. See: Lotion.


myiasis : n. Sinek larvalarının sebep olduğu hastalıklar.


nail : n. tırnak.


noise : n. Ses, seda, ses veren isimden kulağa gelen titreşim.


nuchal : a. Ense ile ilgili, nuchalis.


nude : a.&n. 1. Çıplak, elbisesiz; 2. Çıplak vücut.n. (pl. nuclei). 1. Çekirdek, atomun merkez kısmı, nüve; 2. Beyinde bir hücreler yığını.


oophorosalpingitis : n. Yumurtalık ve Falliop tübü (tuba uterina) nün beraber iltihabı, ooforosalpenjit.


palatography : n. Konuşma esnasında yumuşak admağın gösterdiği hareketlerin, palatograf aracılığıyla çizelge halinde kaydedilmesi.


panagglutination : n.Eritrositlerin her grup kanserumundaki aglütininler etkisiyle aglütinasyon göstermesi.


proctorrhagia : n. Makat (anus) kanaması.


pyosis : n. Cerahat oluşumu, cerahatlanma.


pyrogenic : a. Ateş meydanag etiren, pirojenik.