Bugün : 25 Eylül 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

jejunocecostomy nedir?

jejunocecostomy : n. Jejunumu çekumla ameliyatla birleştirme, jejunum ile çekum arasında anastomoz yapılması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

butylaminobenzoate : n. Lokal anestezik bir madde.


dealbation : n. Beyazlatma veya beyazlanma.


euplastic : a. 1. Öplazi ile ilgili; 2. normal şekilde gelişen, sıhhatli gelişme gösteren.


immedicable : a. Tedavi edilemez.


karyomorphism : n. Çekirdek şekli, çekirdeğin gösterdiği şekil.


line : n. Çizgi, linea: Dar uzun ve basık küçük kabartı.


lymphous, lymphy : n. See: Lymphoid.


megrim : n. See: Migraine.


mural : a. Duvara ait.


nicotined : a. Nikotinli.


odontotechny : n. See: Dentistry.


osteostixis : n. Kemiğin cerrahi delinlmesi.


pachyperitonitis : n. Periton iltihabı ve kalınlaşması, pakiperitonit.


pantophobia : n. See: panophobia.


ped-o-jet : n. Basınçtan yararlanarak klasik iğne kullanmaksızın aşı yapılabilmesini sağlayan aygıt.


septuplet : n. Bir arada doğan yedi çocuktan biri, yediz.


sporangial : a. Sporangium'la ilgili.


subchondral : a. Kıkırdak altında.


sudamen : n. (pl. sudamina). Ter bezlerinin kanallarında terin birikmesi sonucu, deride meydana gelen ufak beyaz veziküller, sudamina.


supramarginal : a. Kıyı, kenar (margo) üstünde, supramarginalis.