Bugün : 29 Mayıs 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

jejunocecostomy nedir?

jejunocecostomy : n. Jejunumu çekumla ameliyatla birleştirme, jejunum ile çekum arasında anastomoz yapılması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bradylexia : n. Ağır okuma, sözcükleri duraklayarak ağır ağır okuyabilme.


bronchopneumonia : n. Akciğerle nefes borularının iltihabı.


dissolvent : a. Eritici, çözücü.


duodenopancreatectomy : n. Pankreas başı kanserlerinde, duodenum ile pankreasın bir bölümünün cerrahi olarak çıkarılması.


endostoma : n. Bir kemikiçi tümörü, endostom.


ferrated : a. biochem. Demir ihtiva eder.


fibroid : a. Lif gibi, lifi, lifsel, fibroid.


fissure : n. Deri veya mukozanın hafifçe veya yüzeyel olarak çatlaması keyfiyeti, çatlak, yarık, fisür, fissura.


gram-molecule : n. Maddenin molekül ağırlığının gram olarak ifadesiyle belirlenen miktar.


homogenetic : a. Hemcins olan.


juxtaglomerular : a. Böbrek glomerülüne yakın veya bitişik.


keratose : a. Boynuzlu, boynuzsu, keratoz.


masochist : n. İşkenceden hoşlanan kimse, başkasnın yaptığı ağrı verecek hareketlerden cinsel zevk alan şahıs (bir çeşit cinsî sapıklık).


meta : pref. 1. Arasında ortasında (yer ve mevki); 2. Sonra (zaman); 3. değişme.


morbidity : n. 1. Hastalık hali; 2. Hastalığa yakalananların sayısı, hastalık nispeti, morbidite.


ophthalmotomy : n. Göz ameliyatı, oftalmotomi.


palat(o)- : pref. Damak, damakla ilgili.


pericystic : a. Mesane kesesine ait.


pehnotype : n. Kişinin kalıtsal yapısının dışa akseden görünümü, aynı tür fertlerini belirleyen gözle görülebilen özelliklerin tümü (Fertler aynı genotip'e sahip olabilmelerine rağmen fenotip farklı olabilir, zira fenotip çevresel faktörlerden büyük ölçüde etkilenir. Saç renginin edğişik oluşu gibi).


pyogenic : a. 1. Cerahat yapıcı, piyojen; 2. Cerahat oluşumuna ait.