Bugün : 26 Nisan 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

jejunitis nedir?

jejunitis : n.Jejunum iltihabı, jejunit.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

clip : n. Ameliyat esnasında kanı durdurmaya yarayan alet, pens.


dextraural : a. Sağ kulağı ile sol kulağına oranla daha iyi duyan.


embolic : a. Tıkaca ait.


episioplasty : n. Vulvanın plastik tamiri.


fluorescence : n. Bazı cisimlerin ışık ve röntgen ışınlarına arzedilince kendiliklerinden muhtelif renkte ışıklar yayma özelliği, floresans.


galen : n. Milattan sonra 130-200 yılları arasında yaşamış, çeşitil hastalıklar hakkında görüşleri ve tedavi usulleri ile ünlü eski Yunan hekimi.


gastrosplenic : a. Mide ve dalağa ait.


hematophobia : n. Hemofobi, kandan korkma.


heterologous : a. Başka başka kaynkalara ait olan, kaynakları değişik olan.


hydroxyproline : n. biochem. Tabi aminoaist.


hyperplastic : a. 1. Hiperplazi ile ilgili; 2. Hiperplazi gösteren.


macrolymphocyte : n. Normale oranla daha büyük lenfosit, iri lenfosit.


metabolic : a. 1. Metabolizmayaait; 2. Hastalıklarda vaki olan değişikliklere ait.


oschelephantiasis : n. Skrotum duvarlarının kalınlaşması.


oxycephalia, oxycephaly : n. Başın yüksekliği veya büyüklüğü, sivri kafalılık, oksisefali, akrosefali.


periangiocholitis : n. Safra kanalları çevresindeki dokuların iltihabı.


periorchitis : n. Testislerin çevresindeki hücreli dokunun (tunica vaginalis testis) iltihabı, periorkit.


pethilorfan : n. Pethidine ve levallorhan karışım bir ilaç (Özellikle doğum ağrıları esnasında duyulan acıyı hafifletmede kullanılır).


phose : n. Sübjektif ışık duygusu.


polychemotherapy : n. Çok ilaçla yapılan kemoterapi.