Bugün : 18 Kasım 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

jejunitis nedir?

jejunitis : n.Jejunum iltihabı, jejunit.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carotene : n. biochem. Havuç, domates, yumurta sarısı gibi maddelerde bulunan sarı renkte (lipokrom) cisim (vücutta A. vitaminine dönüşür).


colpodynia : n. See: Colpalgia.


course : n. Regl, adet görme, kadınlarda her dört haftada bir jenital organlardan kan gelmesi.


cryptoxanthin : n. biochem. Yumurta sarısı, yeşil ot ve sarı mısırda bulunan ve vücutta A vitaminine değişebilen bir boya maddesi.


dentinoblast : n. Dentini oluşturan hücre.


fragilocyte : n. Hipotonik tuzlu eriyiklere mukavemet edemeyip patlayan eritrosit, frajilosit.


hairball : n. Mide veya barsakta görülen saçtan oluşmuş kitle.


lipopexia : n. Dokularda yağ toplanması, lipopeksi.


monocyesis : n. Tek fetüslü gebelik.


neoarsphenamine : n. biochem. Frengi tedavisinde kullanılan bir arsenik türevi.


neurectomy : n. Sinirin ameliyatla çıkarılması, nevrektomi.


optician : n. Gözlükçü.


orthoglycemic : a. Kan şekeri normal olan.


otoscopy : n. Kulak muayenesi, otoskopi.


pimelorrhea : n. Dışkı'da fazla miktarda yağ bulunması ile belirgin ishal, yağlı diyare, pimelore.


proptosis : n. Bir organ veya kısmın öne ve aşağıya doğru düşüklüğü, proptoz.


provitamin : n. Kendisinden vitamin türeyen madde.


pseudopterygium : n. Konjunktiva üzerinde herhangi bir lezyonu takiben gelişen, ucu kornea kenarına tutunmuş, pterygium'a benzer oluşum, yalancı pterijiyum.


reticulocytosis : n. Kanda retikülosit çoğalması.


sella : n. (pl. sellae). Eğer, eğersi çukur.