Bugün : 21 Kasım 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

jejunectomy nedir?

jejunectomy : n. Jejunumu kesip çıkarma ameliyatı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

broncholithiasis : n. Bronş veya bronşiyollerde taş oluşması.


chondrectomy : n. Kıkırdağın ameliyatla çıkarılması.


circuit : n. 1. Daire, çember; 2. İçinden elektrik akımı geçen devre, elektrik devresi.


clinodactyly : n. Parmakların kıvrık kalması.


deafferentation : n. Vücudun herhangi bir bölgesinde afferent sinir liflerinin uyarıları iletememesi hali (Harabiyet veya ameliyatla çıkarılma sonucu).


elevator : n. Kaldırıcı, yükseltici araç, herhangi bir şeyi yukarı kaldırmada kullanılan alet (çökme gösteren kemik kısmını yükselterek eski haline getiren alet gibi).


endocranium : n. 1. Kafatasının iç yüzeyi; 2. Dura mater.


ethmoiditis : n. Burun kemiği boşlukları iltihabı, etmoidit.


floor : n. Herhangi bir boşluğun tabanını oluşturan kısım, zemin, döşeme, taban.


genetics : n. Genetik (jenetik), soya çekim hadiselerini incleeyen biyoloji kolu, şahısların karakterlerinin kaynak ve gelişmelerini inceleyen bilim.


glabrous : a. v. düz, tüysüz, kılsız.


hepatolienography : n. Karaciğer ve dalağın radyografisi.


indomethicin : n. İltihab giderici özellikleri olan ağrı kesici bir ilaç.


inoblast : n. Oluşum devresinde bulunan bağ dokusu hücresi.


karyolobic : a. Loplu nüveli, lop şeklinde nüvesi olan.


lithocystotomy : n. Mesaneden taş çıkarma ameliyatı.


machonnement : n. Çenenin çiğneme hareketi.


mericysm : n. Geviş getirme, regurrisman.


osteocele : n. 1. Testis veya skrotumun kemiksi tümörü; 2. Kemik dokusu ihtiva eden fıtık.


palpebral : a. Göz kapağına ait, palpebralis.