Bugün : 21 Ocak 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

jejunectomy nedir?

jejunectomy : n. Jejunumu kesip çıkarma ameliyatı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

concept : n. kavram, fikir,g örüş, telakki.


decantation : n. Sıvıyı tortusundan ayrılacak şekilde yavaşça boşaltma.


egotist : n. Kendini beğenen kimse, aşırı övünen kişi.


embryotrophy : n. İlkel embriyonun beslenmesi.


emmeniopathy : n. Adetleri ilgilendiren herhangi bir bozukluk, adet düzensizliği


fluoride : n. Fluorine'nin bir elementi veya bir kök ile bileşimi, hidrofulorik asidin bir tuzu.


fusobacterium : n. Bazı türleri insanda patojen nitelik gösteren gram-negatif bir bakteri cinsi.


growing pains : n. Gençlerde görülen ve muhtemelen romatizmal kaynaklı olan uzuv ağrıları.


heliotropism : n. Canlı organizmanın gösterdiği güneş ışınlarına yönelme veya güneş ışınlarından uzaklaşma eğilimi.


hemiglossectomy : n. Dilin kısmen ameliyatla çıkarılması.


irrigate : v. Bir yarayı antiseptik su ile yıkamak veya üzerine su serpmek.


lividity : n. 1. Ölümden sonra kan toplanmasından dolayı vücudun bazı yerlerinin mor renk alması, lividite (abız organlarda ad fizyolojik olarak bu renk görülür); 2. Ezilme veya berelenme sebebiyle cildin morarması.


lobe : n. 1. Lop, lobus, Kulak memesi, 2. Parçalı bir organın bir parçası; 3. Karaciğer parçası.


neurogenesis : n. Embriyon gelişiminde sinir sistemi oluşumu, nörojenez.


oligochromemia : n. Kanda hemoglobin azalması, oligokromemi.


orchiomyeloma : n. Testis miyelomu.


ovariodysneuria : n. Nevraljik yumurtalık ağrısı.


pathology : n. Hastalık ilmi, hastalık sebebi ile meydana gelen değişikliklerin bilimsel incelenmesi, patoloji.


paranephritis : n. 1. Böbrek çevresindeki bağ dokusunun iltihabı; 2. Böbreküstü bezi'ni saran kapsülün iltihabı, adrenal (suprarenal) kapsül iltihabı, paranefrit.


pharyngolaryngitis : n. Yutak-gırtlak iltihabı, farengolarenjit.