Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

jejunectomy nedir?

jejunectomy : n. Jejunumu kesip çıkarma ameliyatı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blemish : n. Leke, çevresine oranla renk farkı gösteren sınırlı bölge, estetiği bozan bu cins herhangi bir kusur veya anomali.


cavitas : n. Boşluk kavite.


cerato : n. Boynuz.


connective tissuse : n. Vücudun bağlayıcı dokusu, bağ doku.


consistency : n. Kıvam, herhangi bir maddenin koyuluk veya sertlik derecesi.


cryptophthalmus : n. Üst ve alt göz kapaklarının doğuştan birbirine yapışık oluşu.


cyanotic : a. Siyanoza ait.


endolyph : n. İç lenfa (iç kulakta bulunan bir sıvı), endolenfa.


enteropathy : n. Barsak hastalığı, enteropati.


E.S.R. : n. "erytrocyt sedimentation rate, alyuvar sedimentasyon değeri" deyim için kullanılan kısaltma.


hepatopleural : a. Karaciğer ve plevraya ait.


hyaluronidase : n. biochem. Dokulardaki hiyalüronik asidi parçalayan bir madde.


hypochlorite : n. Hipoklorik asidin tuzlarına verilen isim.


indigo : n.Çivit.


lanatoside : n. Yüksükotundan elde olunan bir glikozid.


lumb(o) : pref. Bel.


methacholine : n. Etki şekli asetilkoline benzeyen, ancak daha dayanıklı ve daha tesirli olan bir bileşim.


moundin : n. Kas liflerine vurulduğu zaman kabarmaları.


nasiform. : a. Burun şeklinde, burunsu.


osphretic : a. Koklama duyusuna ait.