Bugün : 30 Mart 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

jejunectomy nedir?

jejunectomy : n. Jejunumu kesip çıkarma ameliyatı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blalock's operator : n. A. pulmonalis'in stenozlarında, bu arterin stenoze olan bölgesinden önceki kısmıyla, aortanın bir dalı arasında yapılan anastomoz.


chitin : n. biochem. Böcek kabuğunu oluşturan madde, kitin.


definitive : a. Tam olgun, gelişmiş.


diploe : n. Kafatası satıhları arasındaki süngere benzer madde, kafa kemiklerinin iki laminası arasındaki süngersi doku.


doromania : n. Hediye verme düşkünlüğü, hediye verme şeklinde kendisini gösteren anormal arzu.


dysopia, dysopsia : n. Görme güçlüğü.


educe : v. Bileşik bir katışıktan bir elementi ayırmak.


exenteritis : n. Barsak serozasının iltihabı.


fibromatous : a. Fibromu, fibromatöz.


hydrometry : n. Hidrometre ile sıvı yoğunluğunun ölçülmesi.


hygroscope : n. Havadaki rutubet değişikliklerini gösteren alet, higroskop.


osteoseptum : n. Burun bölmesinin kemik parçası.


overbite : n. Üst çene dişlerinin altçene dişlerinden önde oluşu.


parasexuality : n. Cinsel sapıklık.


peladophobia : n. Marazi kellik korkusu, peladofobi.


periportal : a. V.porta çevresinde yer alan.


rhinoscopy : n. Burnun görerek muayenesi, renoskopi.


sensitinogen : n. Vücudu hassas hale getiren antijen.


spermapathy : n. Erkek cinsiyet hücrelerini ilgilendiren herhangi bir bozukluk, spermatozoonların yapı veya hareket bakımından bozukluk gösterişi hali.


suprascleral : a. Skleranın dış yüzeyinde bulunan.