Bugün : 25 Temmuz 2017, Salı

Favorilere Ekle!

jejunectomy nedir?

jejunectomy : n. Jejunumu kesip çıkarma ameliyatı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bisulphite : n. biochem. Sülfite nazaran iki misli sulfuroz asidi ihtiva eden bir tuz.


carbohemia : n. Kanda normal seviyenin üzerinde karbon dioksit bulunuşu, karbon dioksit'in atılamaması sonucu kanda birikim göstermesi.


coleocystitis : n. Vagina ve mesanenin beraber iltihabı.


comminuted : a. Parçalanmış.


dyslekxia : n. Okumada bozukluk, okuma güçlüğü.


exenteration : n. see: Evisceration.


hydroperitoneum : n. Periton boşluğunda sulu sıvı toplanması.


hyolaryngeal : a. dil kemiği veg ırtlak'la ilgili.


hypermorph : a. & n. Vücudun üst kısmı olan ve oturduğu zaman kısa görünen (şahıs).


infratemporal : a. Şakakaltı.


microstomia : n. Ağzın anormal ufaklığı, küçük ağızlılık, mikrostomi.


paralyse : v. 1.Felce uğratmak, felç meydana getirmek; 2. Tesirsiz hale getirmek, etkisiz bırakmak.


pharmacopoeia : n. 1. İlaçların bilemişini ve hazırlanma usullerini bildiren kitap; 2. Eczanede bulunan ilaçların bütünü.


pharyngolaryngitis : n. Yutak-gırtlak iltihabı, farengolarenjit.


pornographomania : n. Müstehçen yazı, resim v.b. şeylere aşırı düşkünlük, bu nitelkite şeyelri toplayıp biriktirme eğilimi, pornografomani.


propyliodone : n. Bronkografide kullanılan bir kontrast madde.


psorosperm : n. Bazı hayvanlarda hastalık yapan, Myxosporidia takımına mensup herhani bir mikro-organizma.


psychorrhea : n. İnsicamsız düşünce sürüsü, psikore.


psychrophobia : n. Marazi soğuk korkusu, psikrofobi


pyogenic : a. 1. Cerahat yapıcı, piyojen; 2. Cerahat oluşumuna ait.