Bugün : 25 Eylül 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

jejunectomy nedir?

jejunectomy : n. Jejunumu kesip çıkarma ameliyatı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bud : n. Tomurcuk, tomruk, konca, bitki tomurcuğuna benzeyen herhangi bir oluşum (yeni gelişen embriyo gibi).


dysgerminoma : n. Fazla habis olmayan ovarium t ümörü.


feminization : n. Dişilik vasıflarının gelişimi, kadınlaşma, dişileşme.


fibrinoid : n. biochem. Homojen, eozinofilik boya alan, yüksek ışık kırıcı hassaya sahip ve fibrine benzer madde.


homophil : a. biochem. Sadece spesifik bir antijenle tesir eden, homofil.


impatency : n. Kapanıklık, tıkanıklık.


induced : a. Sun'i olarak başlatılmış, uyarılarak meydana getirilmiş.


inomyoma : n. Bağ ve kas dokularından gelişmiş iyi huylu tümör, fibromiyom, inomiyom.


insensible : a. 1. Hissetmez; 2. Hissiz, duygusuz; 3. Cansız, baygın.


masticatory : a.&n. 1. Çiğnemeye ait; 2. Çiğnenen şey, sakız.


microcyte : n. Normalden küçük eritrosit, mikrosit.


micrological : a. Mikroplar bilgisine ait.


oulorrhagia : n. See: Ulorrhagia.


panniculus : n. (pl. panniculi). Yağ kıtığı tabakası (Derialtı yağ dokusu), panikül.


periadenitis : n. Bir bezin çevresindeki dokunun iltihabı, periadenit.


polyglandular : a. Birçok beze ait.


pulpitis : n.Pulpa iltihabı.


revive : v. Canlandırmak, canlanmak.


septometer : n. 1. Burun bölgesi (nasal septum)'nin kalınlığını ölçen alet; 2. Havanın bakterilerle kirlilik derecesini ölçen alet.


thoron : n. biochem. Tn sembolü ile bilinen, atom no: 86 ve atom ağırlığı: 220 olan radyoaktif izotop, toron.