Bugün : 29 Mayıs 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

jejunal nedir?

jejunal : a. Jejunuma ait, jejunalis.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cholesteatoma : n. Kese içinde bulunan ve kolesterol ihtiva eden selim bir tümör.


dietary : n. Diyet'le ilgili.


enterogenous : a. Barsaktan doğan, barsaklardan gelişen.


fibroblast : n. Liflerin gelişmesini sağlayan hücresel element, bağ dokusunun ana hücresi, fibroblast.


homan's sign : Ayak dorsofleksiyon haline getirildiğinde baldır adalelerinde ağrı duyulması.


homocerebrin : n. Beyin maddesinden elde edilen bir cevher.


homohemotherapy : n. Aynı türe mensup kimseler arasında kan nakli, bir kimseye diğer bir kimseden alınan kan veya plazma verme suretiyle yapılan tedavi.


indication : n. 1. Endikasyon: Bir ilacın hangi hastalıklara ve hangi şekilde uygun olacağını bildirir; 2. Bir ameliyatın ne gibi şartlar altında gerektiğini bildirir.


ioduglobulin : n. biochem. Tiroid bezinden çıkarılan bir cevher.


lymphoblast : n. İlkel lenf hücresi, lenfoblast.


macroflora : n. Belli bir bölgede yetişen gözle görülebilen hayvanların tümü.


magnetotherapy : n. Mıknatıslı cereyanla yapılan tedavi.


megalocerus : n. Alnında boynuzumsu bir veya birkaç çıkıntı gösteren hilkat garibesi.


myringotome : n. Kulak zarı üzerinde insizyon yapmak için kullanılan bir aygıt.


opticist : n. Optik uzmanı.


ovum : n. (pl. ova). Yumurta.


paraglossa : n. Dil şişmesi.


phlebometritis : n. Uterus venlerinin iltihabı, flebometrit.


pilula : n. Küçük yuvarlak ilaç, hap.


rachitogenic : a. Raşitizme sebep olan.