Bugün : 21 Kasım 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

jejunal nedir?

jejunal : a. Jejunuma ait, jejunalis.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cystopexia : n. Mesane'nin ameliyatla karın duvarına tesbiti.


ectocytic : a. Hücredışı.


emmission : n. Dışarı verme, çıkarma, ihraç inzal: Özellikle uykuda semen (belsuyu)'in akması, emisyon.


emotional : n. Hislere bağlı olarak gelişen.


exsufflation : n. Özel alet aracılığıyla herhangi bir boşlukta bulunan havayı boşaltma, bu şekilde menfi basınç meydana getirme.


fastigatum : n. Kırmızı nüve, al çekirdek.


feedback : n. Geri tepme, geri itilim, çıkış yapan bir şeyin tekrar giriş yapması, özellikle bir olay sonucu meydana gelen son ürünün aynı olayı başlatmak üzere tekrar devreye girişi.


galactagogue : a. & n. 1. Süt getirici; 2. Süt ifrazını çoğaltan ilaç (faktör).


herbal : a. 1. İlaç olarak kullanılan bitkilerle ilgili, şifalı bitkilree ait; 2. Şifalı bitkiler hakkında yazılmış kitap.


hexaloidy : n. Hücrenin türe has haploid kromozom sayısının altı katına sahip oluşu.


kinesia : n. Hareket hastalığı, kinezi.


kymoscope : n. Kan akımını müşahede etmekte kullanılan cihaz, kimoskop.


ophthalmotomy : n. Göz ameliyatı, oftalmotomi.


profuse : a. Ölçülemeyecek kadar bol, profuz.


resectable : a. Ameliyatla çıkarılabilir.


rubella : n. Kızamık türünden bir hastalık, kızamıkçık.


stridulous : n. Islık şeklinde, ıslık niteliğinde.


sub : pref. Alt, altında (bulunan).


supratrochlear : a. Troklea (makara) üstü, troklea üstünde bulunan, supratrochlearis


synkinetic : a. 1. Sinkinezis'le ilgili; 2. Sinkinezis gösteren, sinkinezis'le belirgin.