Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

jaw nedir?

jaw : n. Çene.

Lantern jaw : İnce ve uzun çene kemiği;


Lower jaw : Alt çene, mandibula;


Lumpy jaw : See: Actinomycosis;


Tooth jaw : Büyük azı dişi;


Upper jaw : Üst çene, maxilla.


jaw bone : Çene kemiği.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chylemia : n. Kanda kilüs bulunuşu, kilüs'ün kana geçişi.


esophagography : n. Kişiye radyo-opak madde eriyiği içirilmesini takiben x ışınları aracılığıyla yemek borusu filminin alınması, ezofagografi.


extra : pref. Fazladan, dışında, ilaveten.


gestation : n. Gebelik (müddeti).


gnathology. : n. Çene, çene hastalıları ve tedavilerini konu alan bilim dalı.


graviditas : n. Gebelik.


heteradenia : n. Bez dokusu anomalisi, heteradeni.


ichorous : a. 1. Sulu cerahat (ichor) ile ilgili, 2. Sulu cerahate benzeyen; 3. Sulu cerahatten oluşmuş, cerahatli.


intracapsular : a. Kapsül içinde olan veya vücuda gelen, kapsüliçi.


Naegele's Obliquity : n. Pelvize presante olan fetusun enine çapını küçültmek amacıyla, fetus başının sağ veya sol tarafa eğilmeis.


normal : a. Herhangi bir şekilde (yapı, görünüş, işlev v.s.) anormallik göstermeyen, tabii, normal.


pachychilia : n. Dudağın veya dudakların normalden kalın olması.


parthogenesis : n. See: Parthenogenesis.


paramitome : n. See: Hyaloplasm.


paraplastic : a. 1. Hücre sitoplazmasının sıvı kısmı ile ilgili; 2. Anormal gelişme gösteren, kusurlu, biçimsiz.


periost. : n. See: periosteum.


peritonsillitis : n. Bademciği saran dokuların iltihabı


phosphorhidrosis : n. Fosforesan ter ifrazı.


prophylactic : a. Hastalıktan koruyan, koruyucu, profilaktik.


rennin : n. 1. Lab mayası, sütü pıhtılaştırmağa yarayan bir enzim (midede bulunur), chymosin.