Bugün : 26 Eylül 2017, Salı

Favorilere Ekle!

jaw nedir?

jaw : n. Çene.

Lantern jaw : İnce ve uzun çene kemiği;


Lower jaw : Alt çene, mandibula;


Lumpy jaw : See: Actinomycosis;


Tooth jaw : Büyük azı dişi;


Upper jaw : Üst çene, maxilla.


jaw bone : Çene kemiği.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

condyloma : n. Anus ve felç civarında marazi tezahürat (kabartılar).


ecdysis : n. 1. Epidermis tabakasının dökülmesi; 2. Yılan ve bazı böceklerde vücudu örten dış derinin soyulması, deri değiştirme.


fecula : n. (pl. fecuae) biochem. Nişasta, fekül


fetation : n. 1. Fetusun gelişimi; 2. Gebelik.


histography : n. Dokuların tavsifi, histografi.


hyperoxaluria : n. Aşırı miktarda cereyan eden oxaluria.


hypothenar : a. Hipotenar, karşı tenar.


karyozoic : a. Hücre nüvelerinde bulunan ve yaşayan (protozoidler gibi).


kineplastic surgery : n. Bazı adale gruplarının izole edilerek, modifiye bazı protezlerin çalışmasını sağlama içinde görevlendirildiği gibi bir çeşit ameliyat.


loxia : n. See: Torticollis.


maturation : n. 1. Cerahat toplama veya toplatma; 2. Olgunlaşma, tekamül etme, matürasyon.


microdissection : n. Mikroskop altında yapılan diseksiyon.


omphaloid : a. Göbek şeklinde.


oxidosis : n. See: Acidosis.


peridental : a. Dişi saran, diş çevresinde bulunan.


phren- : pref. 1. Diafragma anlamına önek; 2. Akıl, zihin anlamına önek.


pneumoencephalography : n. Karıncıklara havay veya gaz zerkettikten sora yapılan beyin radyografisi, pnömoensefalografi.


polycyesis : n. Mültipl gebelik.


scarlatina : n. Kızıl.


sitology : n. 1. Yemek bilgisi; 2. Diet ihtisası, perhiz usulü.