Bugün : 19 Eylül 2017, Salı

Favorilere Ekle!

javellization nedir?

javellization : n. Suyun Javelle eriyiği ile arındırılması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chromophobe : a. 1. Güç boyanan veya boya almayan; 2. Güç boyanan veya boya almayan herhangi bir hücre.


circumflex : n. Kıvrık, dönük, circumflexus.


cushing's syndrome : n. Klinik bakımından Cushing hastalığına benzer.


disinfestation : n. Enfestasyon taşıyan böcek, sinek veya hayvansal parazitleri öldürme.


endocardium : n. Kalp içzarı, kalp boşluklarını örten derin tabaka, endokard(iyum).


heredity : n. İrsiyet, soydanlık, kalıtım.


hemifacial : a. Yüzün tek tarafında (yarısında) duyulan veya olan.


inactive : a. Gayrifaal, hareketsiz, etkisiz.


inial : a. İnyona ait.


localized : a. Belli bir bölge içinde kalmış, sınırlanmış, etrafa yayılmamış.


malar : a. Yanağa ait, malaris.


osteomiosis : n. Kemiğin ayrılıpd ağılması.


oxygenize : v. See: Oxidize.


photoptarmosis : n. Işık tesiriyle hapşırma.


polyinfection : n. Birden fazla mkiropla intan meydana gelmesi.


preepiglottic : a. Epiglottis'in önünde.


radiodermatitis : n. Işınıma maruz kalan ciltte meydana gelen dermatit.


reanimate : v. Ölümden hayata döndürmek, canlandırmak.


roentgenometer : n. röntgen ışınlarının şiddetini ölçen alet, radyometre, röngenometre.


subtemporal : a. temporal kemik altında.