Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

javellization nedir?

javellization : n. Suyun Javelle eriyiği ile arındırılması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

citric acid : n.See: acid.


copper : n. biochem. Bakır, Cu sembolü ile bilinen, atom no:29 ve atom ağırlığı: 63.54 olan kimyasal element.


cystolutein : n. biochem. Yumurtalık kistlerinden çıkarılan sarı pigment.


differentiate : v. 1. Ayırt etmek, tefrik etmek, bir hastalığı diğerlerinden ayrıt etmek; 2. Diğer doku ve oluşumlara nazaran farklı özellik gösterecek şekilde gelişmek, farklılaşmak.


dipeptide : n. biochem. İki aminoasidden müteşekkil cisim, dipptid.


erotopath : n. Cinsel arzu ve davranışlarını kontrol edemeyen kişi, anormal ve aşırı cinsel davranışlar gösteren kimse.


fast : a. % n. 1. Dayanıklı, solmaz; 2. Perhiz.


fibromyectomy : n. Fibromiyomun ameliyatla çıkarılması, fibromiyektomi.


labyrinthine : a. Labirent'e ait, labirentik, labyrinthicus


holotonic : a. 1. Holotoni ile ilgili; 2. Holotoni gösteren.


homoerotic : a. 1. Homoerotizm'le ilgili; 2. Homoseksüel, eşcinsel.


hypocondylar : a. Lokmaaltı.


intravital : a. Hayatta olagelen.


lightening : n. doğum sancıları başlamadan iki veya üç hafta evvel uterusun pelvis boşluğuna inmesi.


mepyramine : n. Alerjik deri hastalıklarında yararlı olan etkili bir antistaminik.


pancreatin : n. biochem. Pankreas enzimleri.


pancreatography : n. Pankreas radyografisi.


parahepatitis : n. Karaciğer çevresindeki komşu oluşumların iltihabı.


perifistular : a. Fistülü saran, fistül çevresinde bulunan.


perobrachius : n. Kol ve bacakları şekil bozukluğu arzeden fetüs.