Bugün : 29 Mayıs 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

javellization nedir?

javellization : n. Suyun Javelle eriyiği ile arındırılması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

.calf : n. Baldır.


candidiasis : n. Candida türüne mensup mantarların sebeb olduğu hastalık.


bromethol : n. Cerrahide, eklampside obstetrik amnezide ve tetanozda kullanılan anestezik bir madde.


bromish : n. Devamlı olarak veya fazla dozda bromid kullanılması nedeniyle gelişen kronik zehirlenme.


chalcosis : n. 1. Solunum yoluyla giren taş zerreciklerinin akciğerlerde birikimi sonucu oluşan hastalık (Taş yontan işçilerde görülen pnömokonyoz şekli).


frustration : n. Herhangi bir arzuyu tatmin edememenin veya gayret gösterdiği halde amaca ulaşamamanın sebep olduğu ruhsalg erilim hali.


goniometer : n. Açıları ölçme aleit, gonyometre.


phyloanalysis : n. Mevcut bitki ve hayvan türlerinin eski zamanalra ait ilk kaynağını araştırıp inceleme, filoanaliz.


hamular : a. Çengelsi kancsı, çengelbiçim.


idiometritis : n. Uterus kasının iltihabı, idyometrit.


insolation : n. 1.Güneş çarpması; 2. Hastaya güneş banyosu yaptıma.


intraretinal : a. Retina içinde.


medullar : a. 1. İlikle ilgili; 2. Organın korteks altındaki iç kısmı ile ilgil, 3. İlik yapısında, kıvam bakımından kemikiliğine benzeyen.


morsus : n. 1. Isırık; 2. Diş yarası.


olfactory : a. Koklamağa ait, koku almağa yarayan, olfactorius.


oviparity : n. Yumurtadan çıkma.


pachyhemia : n. Kanın koyukıvamda oluşu.


paraplasm : n. 1. Hücre sitoplazmasının sıvı kısmı; 2. Kusurlu yapı veya şekil gösteren protoplazma, anormal gelişim gösteren herhangi bir oluşum.


penetrometer : n. 1. X ışınlarının herhangi bir maddeden geçiş gücünü ölçen alet; 2. Gümüş v.b bazı metallerin x ışınlarını emme yeteneğini ölçen alet.


sanguiferus : a. Kan taşıyan, kanı ileten.