Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

jargon nedir?

jargon : n. Kelimeleri yerinde kullanamama ile belirgin anlamsız ve anlaşılmaz konuşma, karışık konuşma.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blunt : a. Hissetme yeteneği azalmış kimse, hissiz.


cataphoresis : n. Eriyik içinde dağılmış iyonların elektrik akımı etkisiyle katot'a doğru hareket etmesi.


curve : n. Bir hareketin özel aletlerle kağıt üzerine çizdiği çizgi,


endoneuritis : n. Endonöriyum'un iltihabı.


hysteropexy : i. Normal yerini terketmiş olan uterusu ameliyatla yerine tesbit etme, histeropeksi.


laxator : n. Gevşetici (kas veya ilaç).


legitimacy : n. 1. Kanuna uygun olma hali, kanuna uygunluk; 2. Nikahlı evlilikten doğmuş olma hali.


lithotrite : n. Taşı kırma (ezme) aleti.


metronidazole : n. Trikomonas ve amip vakalarının tedavisinde ağız yoluyla kullanılabilen bir madde.


microparasite : n. Parazit halinde yaşayan mikro-organizma, mikroparazit.


mycoplasma : n. pl .Büyüklük bakımından virüslerle bakteriler arasıda yer alan küçük organizmalar.


myo-endocarditis : n. Miyokardit ve endokarditin bir aradaolması.


odont(o)- : pref. Dişle ilgili.


oxalic acid : n. biochem. Oksalik asit (HOOC.COOG.2H2O).


peristaphylitis : n.Küçk dil (uvula)'i saran bağ dokusunun iltihabı.


phosphoruria : n. 1.İdrarda aşırı miktarda fosfor bulunuşu, fosorüri; 2. Fosfor gibi ışıldayan berrak nitelikte idrar çıkışı.


proctocolonoscopy : n. Rektum içinin ve alt kolonun muayenesi.


schistocormia : n. Gövde üzerinde doğuştan yarık bulunuşu.


splanchnemphraxis : n. İçi boş bir organın tıkanması.


stomatotomy : n. Uterus boynunun dış ağzını yarma ameliyatı.