Bugün : 28 Mayıs 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

jargon nedir?

jargon : n. Kelimeleri yerinde kullanamama ile belirgin anlamsız ve anlaşılmaz konuşma, karışık konuşma.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blepharostat : n. Gözküresi üzerinde yapılacak ameliyatlarda gözkapaklarını açık tutmaya yarayan alet.


chloroform : n. & v. biochem. 1. Kloroform (CHCı3), alkol ve kalsiyum hipokloritten mamül, uyutucu olarak kullanılan renksiz bir sıvı; 2. Kloroformla uyutmak, birine kloroform vermek.


diaphragmalgia : n. Diyafram ağrısı.


duipara : a. İkinci doğumunu yapan (kadın).


febrifuge : a. 1. Ateş düşüren; 2. Ateş düşürücü ilaç.


fermentation : n. Mayalanma, fermentasyon.


hemithyroidectomy : n. Tiroidin bir lopunun ameliyatal çıkarılması.


hyaluronidase : n. biochem. Dokulardaki hiyalüronik asidi parçalayan bir madde.


jecur : n. Karaciğer.


lissotrichy : n. See: Leiotrichy.


lymphogranulomatosis : n. See: Lymphogranuloma.


molimen : n. Gayret.


neuromyopathy : n. Sinir ve kas arasındaik ilişkili çalışmanın bozulması ile belirgin herhangi bir hastalık, nöromiyopati.


nosophilia : n. Marazi hastalanma arzusu, nozofili.


nucleoplasm : n. Hücre çekirdeğinin asıl maddesi.


orbitale : n. Göz çukuru alt kenarı üzerindeki en alt nokta.


otoscope : n. Kulak muayene aleti, otoskop.


ovarioncus : n. Yumurtalık tümörü.


oxygenated : n. Oksijenle yüklü, oksijenle doymuş, oksijenlenmiş.


prochoresis : n. Midede kısmen sindirilen gıdalardan organın peristaltik hareketleriye pilor'dan geçerek sindirim kanalı boyunca aşağıya doğru sevkedilmesi.