Bugün : 18 Kasım 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

jargon nedir?

jargon : n. Kelimeleri yerinde kullanamama ile belirgin anlamsız ve anlaşılmaz konuşma, karışık konuşma.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

candida : n. Bir mantar çeşidi.


catamenial : a. Aybaşı (adet) na ait.


exclusion : n. 1. Dışarda bırakma; 2. Cerrahide bir organın vücuttan dışarı çıkarılmadan vazife dışı edilmesi.


filipuncture : n. İçinde bulunan kanın pıhtılaşmasını sağlamak amacıyla bir aneurisma'nın içine iplik inceliğinde bir tel sokulması.


filum : n. (pl. fila). İplik veya lif.


glaze : n. Perdah (dişçilikte).


hemophagocyte : n. Kan yuvarlarını yokeden bir hücre.


mortiferous : a. Ölüme sebep olucu, öldürücü.


obstinate : a. Tedaviye inat eden.


oligometallic : a. Az miktarda maden ihtiva eden.


osmolarity : n. Tesirli ozmotik basınç.


osseocartilaginous : a. 1. Kemik ve kıkırdağa ait; 2. Kemik ve kıkırdaktan oluşmuş.


pachyperitonitis : n. Periton iltihabı ve kalınlaşması, pakiperitonit.


parasitososis : n. Parazitlerin sebep olduğu herhangi bir hastalık, parazitoz.


peri : perf. Etrafında, çevresinde, yakınında, dışında, peri.


pholcodine : n. Kodeine benzeyen ve öksürük merkezi üzerinde depresyon yapan bir ilaç.


pneumonectasis : n. Akciğer anfizemi, pnömonektazi.


somatoscopy : n. Beden muayenesi, somatoskopi.


souma : n. Sudan'da Tripanosomlar tarafından meydana gelen ve sığır, at ve develere arız olan bir hastalık.


spine : n. 1. Omurga, belkemiği, amudufikari; 2. İnce dikensi kemik çıkıntısı, spina.