Bugün : 12 Aralık 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

janiceps nedir?

janiceps : n. İki yüzlü hilkat garibesi, yüzleri karşıt yönlere bakacak şekilde başlarından birbirine yapışık ikizler.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

ethyl : n. biochem. Etil (C2H5).


exangia : n. Kan damarı genişlemesi.


flowmeter : n. 1. Boru içinden geçen sıvının akış hızını ölçen alet; 2. Damardan geçen kanın akış hızını ölçen alet.


hypalgic : a. Sızı dindirici.


karyota : n. Nüveli hücreler.


lapactic : a. & n. See: Purgative.


mercurochrome : n. Bir çeşit anticiva atomu ihtiva eden.


micrencephalon : n. Normale oranal çok küçük beyin.


multifetation : n. Rahim içinde üç veya daha ziyade fetüs'ün gelişmesiyle belirgin çoğul gebelik, multifetasyon.


noesis : n. Anlama, zihnin idrak yeteneği.


normochromasia : n. Hücre veya dokuda normal boyama reaksiyonu, normokromazi.


osmiophilic : a. Osmiyum ve ozmik asitle kolayca boyanabilen.


perniosis : n. Vücudun çeşitli yerlerinde olan mayasıl.


proplexus : n. Yan karıncığın koroid sinirağı.


pyruvate : n. Pirüvik asit tuzu.


retothelioma : n. Retiküloendotelden oluşmuş tümör, retotelyum.


room : n. 1. Oda; 2. Yer.


seminoma : n. Spermatogonium hücrelerinden doğan tümör.


sphincteritis : n. Sfinkter iltihabı.


squatting : n. Çömelme.