Bugün : 29 Mayıs 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

jalap nedir?

jalap : n.Çalepa, kökü müshil bir bitki veya bu bitkiden çıkarılan ilaç.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardiorenal : a. Kalbe ve böbreğe ait olan, ikisini de ilgilendiren.


carnalism : n. Şehvete uyma, cismanilik.


dandy-fever : n. see. Dengue.


dermatogen : n. Herhangi bir cilt hastalığı antijeni, dermatojen.


ephedra : n. Kendiinden efedrin elde edilen bir çalı cinsi. Efedra.


erethismic : a. 1. Çabuk uyarılma ile ilgili, aşırı duyarlığa ait; 2. Hassas, çabuk uyarılan; 2. Çabukça uyarma meydana getiren, aşırı duyarlığa sebep olan.


gastrolavage : n. Midenin yıkanması, gastrolavaj.


goneitis : n. Diz iltihabı.


guanidine : n. biochem. Aminokarbomik asidin bazı (NH:C (NH2)2).


gyration : n. Dönme, dairesel hareket gösterme.


hemocytogenesis : n. Kan hücrelerinin oluşumu.


iodimetry : n. Herhangi bir bileşik veya karışımdaki iyot miktarının ölçülmesi.


polycythemia : n. Deveran eden kanda eritrosit çoğalması, polisitemi.


prodromal : a. İlk araza ai.


sartorius : n. Dizin içeri bükülemsine hizmet eden but kası, terzi kası, musculus sartorius.


somatotropin : n. Büyümeyi sağlayan ön hipofiz hormonu.


spermine. : n. Meni'de ve bazı hayvansal dokularda bulunan bir cins protein spermin.


surfactant : a. & n. Yüzey aktif (cisim).


telosynapsis : n. Meiosis esnasında homolog kromozomların yan yana gelerek birleşmesi, telosinapsis.


temporo-occipital : a. Şakak ve artkafa kemiklerine it.