Bugün : 19 Eylül 2017, Salı

Favorilere Ekle!

jalap nedir?

jalap : n.Çalepa, kökü müshil bir bitki veya bu bitkiden çıkarılan ilaç.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bouillon : n. Et suyu (Bakteri üretmede kullanılan bir besi ortamı).


cholerine : n. 1. Kolerin: Hafif kolera, yaz kolerası; 2. Kolera başlangıcı; 3. Koleranın sirayet sebebi.


corticosterone : n. biochem. Böbrek üstü kortdeksinin (C31H30O4) hormonu.


diathermy : n. Vücudun yüksek frekanslı elektrik akımlarına karşı gösterdiği dirençten (mukavemetten) faydalanarak dokularda hararet meydana getirilmesi, diyatermi.


erythema : n. Kızıl, iltihaptan sonra derinin kızarması, eritem.


galactofagous : a. Yalnız sütle yaşayan.


giggling : n. kıkır kıkır gülme (Bazı akıl hastalarında görüldüğü gibi).


glasses. : n. Gözlük.


hair : n. 1. deri üzerini örten ince iplik şeklindeki uzantılardan her iri, kıl, tüy, 2. baş derisini örten kıllardan her biri, saç; 3. İç kulaktaki işitme hücreleri üzerinde bulunan tüy şeklindeik ince uzantılardan her biri.


hypochlorydria : n. Mide suyunda hidroklorik asit yokluğu.


lobulous : a. See: Lobuose.


local : a. Vücudun ufak bir bölümüne ait, mevzii, lokal.


masseur : n. Masaj yapan adam, masör.


mitogneesis : n. Mitoz şeklinde bölünme.


necrosin : a. biochem. İltihabı sıvılarda meydana gelen bir madde.


onychocryptosis : n. Tırnağın ete batması.


petrolatum : n. Biochem. Saf vazelin, gaz tasfiye edildikten sonra kalan tortusundan çıkarılan idrokarbon parafini yağı, gazyağından çıkarılan bir merhem.


posterosuperior : a. Arka-üstyan.


postganglionic : a. Bir grup sinir hücresinden (ganglion) sonra gelen.


prostatovesiculectomy : Prostat ve mein kabarcıklarının çıkarılması.