Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

jalap nedir?

jalap : n.Çalepa, kökü müshil bir bitki veya bu bitkiden çıkarılan ilaç.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

c(a)esarean,-ian : n. Tabii yolla doğumuna imkan olmayan çocuğun karın ve uterus açılmak suretiyle dışarı alınması, sezaryen.


climacteric : a.climacterium'a ait.


contrary : a. Ters, zıt, karşı.


cystine : n. biochem. Kemik ve saç v.s'de ve nadiren idrarda bulunan beyaz billüri bir madde, mesane taşı, tabiatta serbest olarak bulunabilen, kükürtlü bir amino-asid, sistin.


dysuriac : a. İdrar ederken ağrı duyan kimse.


ecologist : n. Ekoloji uzmanı.


entropion : n. Göz kapaklarının içe kıvrılması, çipil gözlülük.


equivalent : a. Eşit, müsavi.


galvanocontractility : n. Galvanik akımla uyarılan kasın gösterdiği kasılma yeteneği.


insanitary : a. Gayrisıhi, sıhhate zararlı.


leukoencephalopathy : n. Beyin beyaz cevherini tutan herhangi bir hastalık.


megalodactylous : n. Çok büyük parmaklı, normalden çok büyük parmakları olan.


milking : n. Süt sağma, meme başını sıkarak süt çıkarma.


monophyletic : a. Belli bir soydan gelen bir kaynaklı.


obsolescent : a. Eskimeket olan, nadir kullanılan (terim v.s.).


omphalic : a. Göbeğe ait.


papaveraldine : n. See: Xanthaline.


para : n. 1.Bir veya daha fazla doğum yapmış olan (çocuğu olan) kadın; 2. Benzol halkasında birbirine karşı mevkide bulunan elementlerin durumu.


peptogeny : n. Pepton üretimi.


psychorrhea : n. İnsicamsız düşünce sürüsü, psikore.