Bugün : 25 Temmuz 2017, Salı

Favorilere Ekle!

jalap nedir?

jalap : n.Çalepa, kökü müshil bir bitki veya bu bitkiden çıkarılan ilaç.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cysticotomy : n. Kesit yaparak safra kanalını açma.


decompression : n. Tazyilik veya tazyik eden gücün giderilmesi.


disaccharide : n. Hidrolize olduğu zaman iki monosakkarid molekülüne ayrılan şeker (laktoz, maltoz, sukroz gibi).


erythrite : n. biochem. Eritrit, renksiz ve billüri bir nebati alkol.


estrin : n. see: estrogen.


ganglioform : a. Ganglion şeklinde, ganglion7a benzer biçimde.


gentamicin : n. Micromonospora purparea tarafından meydana getirilen bir antibiotik.


terramycin : n. biochem. Oksitetrasiklinin ticari adı, teramisin.


hodgkin's disease : n. Lymphadenoma, retikülo-endoteliyal sistemin ilerleyici karakter taşıyan hastalığı.


karyenchyma : n. Hücre çekirdeğinin sıvı kısmı.


marfanil : n. biochem. Cilde tatbik edilen billuri bir madde (C7H10N2O2S).


mesoretina : n. Retina orta tabakası.


nalidiixc acid : n. İdrar yolu enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan kemoterapötik bir madde.


operate : v. Ameliyat etmek.


organopathy : n. 1. Organik hastalık; 2. See: Organotherapy.


pancreatolysis : n. Pankreas dokusu harabiyeti, pankreatoliz.


pheochrome : n. biochem. Krom tuzları ile koyu boyanabilen.


pleurolysis : n. see: Pneumonlysis.


proctocystotomy : n. Mesane taşını rektum yolu ile çıkarma ameliyesi, proktosistotomi.


pseudomenstruation : n. Endometriyum'da siklik değişiklikler olmaksızın adeti andıran belli zaman aralıklarıyla kendini gösteren uterus kanaması, yalancı adet, psödomenstrüasyon.