Bugün : 25 Eylül 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

jail-fever nedir?

jail-fever : n. Hapishane humması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

circumcision : n. Sünnet.


cysticercosis : n. Tenya larvalarının vücutta yerleşmesi.


dramatism : n. Kişide ani ve canlı hareketler ve yüksekten konuşma ile belirgin hal (Bazı akıl hastalıkları ve cinnet getirmede görülür).


exterior : a. & 1. Dışta (dışında) bulunan; 2. Dış, hariç.


glans : n. (pl. glandes). See: Gland.


glossoepiglottic : a. Dil ve küçük dile ait.


hypochrosis : n. 1. Eritrositlerde yetersiz hemoglobin bulunuşuna bağlı olarak gelişen anemi; 2. Deri renginin normale oranla soluk oluşu, renk soluklğu.


larval : a. 1. Larvlara ait; 2. Larv şeklinde


lissencephalic : a. 1. Üzerinde kıvrım (girus)'lar bulunmayan beyine sahip, girurssuz beyin gösteren; 2. Lizensefali ile ilgili.


macerative : a.Maserasyon gösteren, maserasyon'la belirgin.


melan(o) : pref. Siyah.


orthotist : n. Ortopdeik korse uzmanı.


ovoalbumin : n. Yumurta beyazında bulunan albümin.


panaris : n. Dolama, tırnak yatağı iltihabı.


pathogneic : a. Patojeni veya patojeneze ait.


pavor : n. Müthiş korku, dehşet.


phospholine iodide : n. Antikolinesteraz ilaç.


preantiseptic : a. Cerrahide antiseptik metotların keşfinden öncesine ait.


prehemiplegic : a. Hemiplejiden önce olan.


prophase : n. Karyokinezisin ilk safhası, profaz.