Bugün : 29 Mayıs 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

jail-fever nedir?

jail-fever : n. Hapishane humması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

birth : n. 1. Doğum; 2. Doğuş; 3. Yeni doğan çocuk; 4. Nesil, soy; 5. Mahsul.


cystathioninusia : n. Methionin'in sistin'e dönüşmesi sırasında meydana gelen tiyonin'in aşırı miktarda idrara çıkması.


ectogenous : a. Organizma dışında gelişen, ektojen.


eosinophilic : a. Eozin'le kolayca boyanan, eozin'i kolayca alan.


feeder : n. 1. Beslenen, gıda alan (insan, hayvan ve bitki); 2. Bebeğe süt verilen ağzı emzikli şişe, biberon.


gemellus : n. (pl. gemelli). Leğen ikiz kasları, musculus gemeli.


gonadectomy : n. Gonadların ameliyatla çıkarılması.


hydroenterorrhea : n. Su gibi dışkı çıkışı ile belirgin ishal.


incapable : a. Yeteneksiz, kabiliyetsiz.


interventricular : a. Kalb karıncıkları arasında bulunan.


malum : n. Hastalık.


oolemma : n. Graaf folikülü içindeki ovum'un çevresini saran şeffaf zar.


pododynamometer : n. Bacak kaslarının kuvvetini ölçme cihazı, pododinamometre.


quinacrine hydrochloride : n. biochem. Malarya tedavisinde kullanılan parlak sarı billüri toz (C23H30CIN3O2HCI).


refrigerant : a. Ateşi ve susuzluğu gideren.


rhodogenesis : n. Rodopsinin rejenerasyonu.


secreta : n. (pl.) İfrazat, salgılar.


seroglobulin : n. Kan serumu globülini.


sinapize : v. Hardalla karıştırmak.


subtotal : a. Natamam.