Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

jail-fever nedir?

jail-fever : n. Hapishane humması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cycloid : n. Devri olarak iyileşen ve depresoyna giren şahsiyet tipi, sikloid.


delimitation : n. 1. Sınırlama, gerekli önlemlerle herhangi bir hastalığın çevreye yayılmasını önleme; 2. Bir lezyonung enişliğini, dolayısıyla sınırlarını belirleme.


donor : n. 1. Transfüzyon için kendisinden kan alınan kimse, kan verici; 2. Transplantasyon için kendisinden organ alınan kimse, organ verici; 3. Sun'i döllemede kendisinden meni alınan kimse, meni verici.


ephialtes : n. Korkulu veya sıkıntılı rüya, kabus.


eustachitis : n. eustachi borusu iltihabı.


gametogony : n. Gametler vasıtasiyle çoğalma.


hemoglobinocholia : n. Safrada hemoglobin bulunuşu.


hiccough, hiccup : n. Hıçkırık, singultus.


ketamine hydrochloride : n. İntravenöz veya intramusküler olarak kullanılabilen anestezik madde.


Klinefelter's Syndrome : n. 44 otozom kromozomu bulunan, seks kromozomlarının çatkısı ise XXY şeklinde olan, yani toplam olarak 47 kromozoma sahip olan kimse.


macrochilia : n. Dudakların anormal şekilde büyük oluşu, iri dudaklılık.


medicinal : a. 1. İlaç tür'ünden; 2. Tedavi edici, müsekkin; 3. Tıbbi.


mesially : adv. Orta çizgiye doğru.


mesoappendicitis : n. Appendix vermiform is mezenterinin iltihabı.


nephrogen : n. Kaynağını böbrekten alan, nefrojen.


orthotropic : a. Ortotropizme ait.


ovariocyesis : n. Ovaryum gebeliği.


pericranial : a. 1. Pericranium'la ilgili; 2. Kafatası çevresinde.


perineal : a. Perineye ait, perinealis.


periostitis : n. Kemik dış zarı iltihabı, periostit.