Bugün : 21 Ocak 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

jail-fever nedir?

jail-fever : n. Hapishane humması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

burial : n. Gömme, ölü gömme.


chylous : a. 1. Kilüs'le ilgili; 2. Kilüs ihtiva eden, kilüs'le karışık; 3. Kilüs tabiatında, kilüs yapısında.


coverglass : n. Mikroskopik muayenede, lam üzerine örtülen kare şeklinde ince cam, lamel.


Dwarfishness, Dwarfness : n. Boyun 100 cm. den aşağı olması, cücelik, nanizm.


endarteropathy : n. Arterin iç tabakasını ilgilendiren herhangi bir hastalık veya patolojik durum.


endodontics : n. Dişçilikte pulpa hastalıkları ve tedavisiyle ilgili bilim dalı. endodonti.


esthesiometer : n. Herhangi bir duyumla ilgili hassasiyeti ölçen alet, özellikle derinin duyum yeteneğini ölçen alet.


frigotherapy : n. Hastalığın soğukla tedavisi.


giardia : n. Bazı türleri insan barsaklarında hastalığa sebep olan kamçılı protozoonların bir cinsi.


hypoergia : n. Uyarılara karşı duyarlılığın azalması, allerjenlere karşı duyarlılığın ileri derecede düşük oluşu.


kinematograph : n. Hareket halindeki cisimlerin faaliyetini sürekli olarak gösteren alet, kinematograf.


lientery : n. Yenilen yemek hazmolmadan barsaklardan geçme suretile hasıl olan ishal, lienteri.


mesobronchitis : n. Bronşların orta gömleğinin iltihabı.


myelosis : n. Granülositik lösemi, miyeloz.


myo-electric : a. Kasın elektriki vasıflarınaait.


nephroid : a. Böbrek şeklinde, nefroid.


noxious : a. 1. Zararlı, sıhhati bozan; 2. Tehlikeli, öldürücü, habis, noxius.


pterygoid : a. Kanat şeklinde, kanatsı, pterygoides.


serotype : n. Serumdaki antijeni vasıtasiyle bir bakterinin tayin ve tesbit edilmesi.


sidero : pref. Demir anlamına önek.