Bugün : 21 Kasım 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

jail-fever nedir?

jail-fever : n. Hapishane humması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calcariuria : n. İdrarda kalsiyum tuzlarının bulunuşu, idrarla kalsiyum tuzları çıkışı.


carrier : n. Patolojik olan veya patolojik olma ihtimalleri mevcut bulunan mikro-organizmaları taşıyan, başka fertlere bulaştıran, ancak kendisi hasta olmayan kimse, portör, taşıyıcı.


chemiluminescence : n. biochem. Kimyasal bileşim oksidasyonu ile ışık meydana gelmesi.


dilaceration : n. 1. Yarılma, yırtılma, birbirinden ayrılma; 2. Katarakt ameliyatında göz merceği kapsülüne kesit yapma.


diploid : a. Yarısı anneden yarısı babadan gelmek üzere, türe has kromozom sayısı gösteren (hücre).


edematogenic : a. Ödem meydanag etiren, ödeme sebep olucu.


fissuration : n. Çatlaklık.


hyposthenuria : n. Böbreğin idrarı teksif etme yeteneğinin bozulmasından ileri gelen yoğunluğu az idrar çıkarma, hipostenüri.


indigestible : a. Hazmolunmaz.


intra- : pref. İçinde, içi.


introitus : n. Bir boşluğa veya aralığa girme.


mating : n. Erkek ve dişinin yavru meydana getirmek üzere çiftleşmesi, çiftleşme.


nephrolithiasis : n. Böbrektaşı hastalığı, nefrolityaz.


nephromalacia : n. böbrek yumuşaması, nefromalasi.


peristaltis : n. Mide ve barsaklarda yukarıdan aşağıya doğru halka ve helezon şeklinde kasılmalar, peristaltik (solucanımsı kasılmalar), bu kasılmalar mide ve barsak içindekileri aşağıya doğru sürükler.


perivaginal : a. Vaginayı saran.


plexectomy : n. Pleksus'un ameliyatla çıkarılması.


puerperant : n. Lohusa, lohusalık devresindeki kadın.


renicapsule : n. Böbreği saran dıştabaka, böbrek kapsülü.


sacculus : n. (pl. Sacci). See: Sac.