Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

jacoumier's sign nedir?

jacoumier's sign : n.Gebeliğin erkendevresinde vagina mukozasının mavimtırak renk alması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calcareous : a. Kireçli, kalsiyumlu.


carbo : n. biochem. Odun kömürü, nebati veya hayvani kömür, karbon.


clawhand : n. Parmak kaslarındaki atrofi sonucu elin pençe şeklini alması ilebelirgin durum, pençe el (Metakarpofalangeal eklemlerde ekstensiyon, interfalangeal eklemlerde fleksiyon söz konusudur).


crystalbumin : n. biochem. Göz merceğinde bulunan bir albümin.


ganglioblast : n. Belkemiği gangliyonlarının embriyonik hücresi.


gastrocolitis : n. Mide ve kalınbağırsaığın iltihabı.


idiohypnotism : n. Kendi kendine telkinle hipnoz meydana getirme.


leptocephalia : n. Kafa kemiklerindeki gelişim bozukluğu ve erken kaynaşma sonucu başın dar-uzun şekil gösterişi yanında ileri derecede de küçük oluşu hali, leptosefali.


lymphemia : n. Kanda lenfosit bulunması, lenfemi.


lymphoplasm : n. See:Spongioplasm.


lymphosarcoma : n. 1.Lenfoid habis tümörü; 2. See: Lymphogranuloma.


mammillation : n. 1. Meme başı şeklinde kabartılar oluşması, bu nitelikle belirgin durum; 2. Meme başı şeklindeki kabartı.


metamorphosis : n. Canlıların veya dokuların yapılarının veya şekillerinin değişmesi, metamorfoz.


metamyelocyte : n. Genç lökosit, metamiyelosit.


monodiplopia : n. Tek gözün çift görmesi, monodiplopi.


nycturia : n. Geceleyin sık sık işeme, niktüri.


osteomyelitis : n. Kemik iliği iltihabı, cerahatli çene iliği iltihabı, osteomiyelit.


pneumolith : n. Akciğer taşı.


postcondylar : a. Kondil arkasında.


serration : n. 1. Testere gibi dişlilik; 2. Testere dişi.