Bugün : 21 Ocak 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

jacoumier's sign nedir?

jacoumier's sign : n.Gebeliğin erkendevresinde vagina mukozasının mavimtırak renk alması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

Blast : n. 1. Patlama sonucu meydana gelen iç organlarda yırtılma v.b. ağır harabiyet yaratan yüksek basınçlı hava dalgası; 2. Herhangi bir cins hücrenin olgunlaşmamış (genç) şekli.


blepsopathia : n. Aşırı göz yorgunluğuna bağlı nevrasteni.


denudation : Bir kısmın soyulması veya çıplaklaştırılması.


enterozoa : n. Barsaklarda yerleşen havyansal asalaklar.


entrails : n. İç organlar, özellikle barsaklar ve karın içindeki organlar.


erythropoiesis : n. Eritrosit oluşumu.


fasting : n. Belli bir süre yemek yememe, isteyerek aç kalma, oruç tutma.


intermarriage : n. 1. Farklı ırklar arasında evlenme, değişik millet fertleri arasında evlenme; 2. Kan akrabalığı olan kişiler arasındaki evlenme, yakın akraba fertleri arasında evlenme.


lactogenic : a. Süt salgısını uyaran.


teratogenesis : n. Ucube oluşumu, teratojenez, teratojeni.


hydrothorax : n. Göğüs boşluğuna sıvı toplanması, hidrotoraks.


insect : n. Böcek, haşere.


intimitis : n. Damarın iç tabakası (intima) nın iltihabı.


medullitis : n. 1. See: Myelitis; 2. See: Osteomyelitis.


neuron : n. Sinir hücresi, nevron.


nosotrophy : n. Hastaların bakımı, nozotrofi.


orolingual : a. Ağız ve dile ait.


osteologist : n. Kemik bahsi uzmanı, osteolojist.


photography : n. Resim çekme, bir objeden gelen ışınların hassas filme yansıtılması ile filminin alınması.


primigravida : n. İlk defa olarak gebe kalan kadın.