Bugün : 25 Eylül 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

jacket nedir?

jacket : n.Caket.

Localizer jacket : Skolyoz'u düzeltmek amacıyla kullanılan plastik bandaj;


Strait jacket : Saldırgan hastayı zaptetmek amacıyla üzerine geçirilen kolları uç kısmından kapalı sert kumaştan yapılı gömlek, deli gömleği;


Plaster-of-Paris jacket : Alçı kalıp; Sayre's jacket


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

by-product : n. Ana ürünün elde edilişi esnasında oluşan herhangi bir ikinci ürün, tali ürün.


carcinophobia : n. Kanser korkusu, devamlı olarak kansere yakalanacağı korkusu içinde bulunma.


cremor : n. Bir sıvının yüzeyinde oluşan koyu kıvamdaki tabaka, kaymak, krema.


dermatothlasia : n. Deriyi devamlı çimdikleme, çürütme veya herhangi bir yere sürtme şeklinde içten gelen, karşı konulmaz arzu.


divalent : a. İki değerli, çift değerli (Element'in birleşme değeri hakkında).


estrous : n. Estrus'la ilgili, estrus gösteren.


galen : n. Milattan sonra 130-200 yılları arasında yaşamış, çeşitil hastalıklar hakkında görüşleri ve tedavi usulleri ile ünlü eski Yunan hekimi.


goniotomy : n. Glokom ameliyatı, gonyotomi.


phylum : n. Bitki veya hayvanların başlıca sınıflarından biri, kol, filum.


instinct : n.&a. 1. İçgüdü, sevki tabii, insiyak; 2. Dolu (can, his, kuvvet, v.s. ile).


irreversibility : n. Geri döndürülememe hali, tersine çevrilememe durumu.


ischioanal : a. İschium ve anüs ile ilgili.


isocytosis : n. Kandaki alyuvarların eşit büyüklükte oluşu.


lipsis : n. Kesilme, bitme, sonlanma.


lobitis : n. Akciğer v.s. lopunun iltihabı


mephitic : a. Zehirleyici, fena kokulu.


methacycline : n. Özellikle kronik bronşitte etkili olan bir çeşit antibiotik.


moniliasis : n. Monilia cinsi mantarların, özellikle Monilia (Candida) albicans'ın sebep olduğu mantar hastalığı, kandidiazis, monilyazis.


necroscopy. : n. See: necropsy.


organoferric : a. Demir ve bazı organik bileşim ihtiva eden.