Bugün : 21 Kasım 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

jacket nedir?

jacket : n.Caket.

Localizer jacket : Skolyoz'u düzeltmek amacıyla kullanılan plastik bandaj;


Strait jacket : Saldırgan hastayı zaptetmek amacıyla üzerine geçirilen kolları uç kısmından kapalı sert kumaştan yapılı gömlek, deli gömleği;


Plaster-of-Paris jacket : Alçı kalıp; Sayre's jacket


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

boride : n. biochem. İçinde bor bulunan bir bileşim.


brachycephaly, brachycephalism : n. Kısa kafalılık.


circumoral : a. Ağzı çevreleyen, ağız çevresinden olan.


conjuntival : a. Konjonktive ait, conjuntivalis.


ethnologist : n. Etnoloji uzmanı, etnolog.


fold : n. Kat, kıvrım.


hemocrystallin : n.See: Hemoglobin.


hormonopoiesis : n. Hormon oluşumu.


hypalgic : a. Sızı dindirici.


intervascular : a. Damarlararası.


irritable : a. Hafif uyartılara şiddetle cevap veren, hassas, taharrüşe müsait.


ligator : n. Parmak uçlarının erişemediği derin kısımlardaki damar veya diğer bir oluşumu bağlamada kullanılan cerrahi alet.


lithotomic(al) : a. Litotomiye ait.


lipacidemia : n. Kanda yağ asitlerinin bulunması yağ asidi işeme, lipasidüri.


maculopapular : n. Cilt üzerinde leke ve ele gelen kabarıklık (papül) bulunması.


multicuspid : a. 1. Üzerinde çok sayıda sivri çıkıntı gösteren; 2. Çok sayıda kapakçık gösteren, çok kapakçıklı.


parotitis : n. Parotis iltihabı (kabakulak), parotit.


radioscopy : n. İç organ röntgen ışınları yardımı ile hasas bir levha üzerinde gözde muayeneleri, radyoskopi.


saccharate : n. biochem. Sakarik asidin tuzu, sakarat.


serolemma : n. Yalancı amniyon meydana getiren zar.