Bugün : 25 Eylül 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

jaborandi nedir?

jaborandi : n. Güney Amerikaya mahsus "jaborand" adlı bitkilerin kurutulmuş yapraklarından alınıp terletmek ve salyayı çoğaltmak için kullanılan ilaç.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

clohinesterase : n. Biochem. Asetil kolini asetik asit ve koline parçalayan enzim, kolinesteraz.


defurfuration : n. Dökülme, deri veya mukoza yüzeyindeki hücrelerin dökülmesi.


diagram : n. Herhangi bir şeyin izahını çizgi veya şekillerle gösteren şema, grafi, diyagram.


endocomplement : n. eritrositte bulunan bir kompleman.


endogastric : a. mide içi (ne ait).


epi : pref. üstünde, üzerinde.


excittovascular : a. Damarları genişleten veya daraltan.


fetor : n. Fena koku.


lassitude : n. Bitkinlik, ileri derecede halsizli, dermansızlık.


lethargic : a. 1. Letarji ile ilgili; 2. Letarji gösteren.


levogyration : n. Sola dönme veya döndürme.


lymphocytopoiesis : n. Lenfosit oluşumu.


malassimilation : n. Yemekleri hazımdan sonra vücutla birleştirmede bozukluk, iyi özümlenmeyiş.


mild : a. Hafif, orta derecede, ılımlı.


palm : n. Avuç içi, aya, palma.


percaine : n. Mevzii uyuşturucu bir madde.


periencephalomeningitis : n. Beyin korteksi ile meninkslerin iltihabı.


phosphuret : a. biochem. Bileşiminde fosfor bulunan.


photolysis : n. Işık tesiriyle ayrışma, fotoliz.


pinealoma : n. Beyin epifizi tümörü.