Bugün : 21 Ocak 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

jaborandi nedir?

jaborandi : n. Güney Amerikaya mahsus "jaborand" adlı bitkilerin kurutulmuş yapraklarından alınıp terletmek ve salyayı çoğaltmak için kullanılan ilaç.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bisilicate : n. biochem. Bisilikat.


creasol, creosol : n. See: Cresol.


encephalameia : n. Beyine kan hücumu, beyin konjesyonu.


endometriosis : n. Anormal yerde endometrium bulunması.


euplastic : a. 1. Öplazi ile ilgili; 2. normal şekilde gelişen, sıhhatli gelişme gösteren.


exumbilication : n. Göbeğin normal çukurluğunu kaybederek deri üzerinde kabartı yapması.


fluke : n. Yaprak şeklinde bir çeşit akım.


glycuronuria : n. İdrarda glükuronik asit bulunuşu.


gold : n. biochem. Au sembolü ile bilinen atom no: 79, atom ağırlığı: 197 olan kimyasal element, altın.


jacoumier's sign : n.Gebeliğin erkendevresinde vagina mukozasının mavimtırak renk alması.


lienomalacia : n. Dalak yumuşaması, liyenomalasi.


nephrocystitis : n. Böbrek ve mesane iltihabı, nefrosistit.


prelimbic : a. Kenarın önünde bulunan.


pricking : n. Deri üzerinde batma şeklinde duyulan ağrı, iğnelenme.


proliferative : n. Hücre bölünmesi yoluyla çoğalma.


protist : n. Tk hücreli hayvan veya bitki.


pulmonoperitoneal : a. Akciğer ve peritona ait.


ray : n. 1. Şua, ışın, bir merkezden yayılan ışık hattı; 2.Radyoaktif.


stricture : n. Bir kanal veya boşluğun daralması, striktür (retresisman).


subcoracoid : a. Korakoid çıkıntı altı, korakoid altında bulunan.