Bugün : 30 Mart 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

jaborandi nedir?

jaborandi : n. Güney Amerikaya mahsus "jaborand" adlı bitkilerin kurutulmuş yapraklarından alınıp terletmek ve salyayı çoğaltmak için kullanılan ilaç.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

dacryorrhea : n. Devamlı olarak fazla miktarda gözyaşı gelişi.


diathetic : a. 1. Diyatez'le ilgili; 2. Diyatez gösteren.


diminution : n. Azalma, eksilme, küçülme (Miktar, hacım veya derece bakımından).


entheomania : n. Dini heyecanın yarattığı taşkınlıkla belirgin durum, dini çılgınlık, dini hezeyan.


ferrotherapy : n. Demir ve demir bileşimleri ile yapılan tedavi, ferroterapi.


gastrectomy : n. Midenin amemliyatla çıkarılması, gastrektomi.


gastrorrhegia : n. Mide kanaması, gastroralji


heptaploidy : n. Hücrenin türe has haploid kromozom sayısının yedi katına sahip oluşu.


lactacidemia : n. Kanda laktik asit bulunması, laktasideim.


hypersophoria : n. Gözün görüş ekseninin yukarıya ve içe doğru sapma eğilimi göstermesi.


insufficient : a. Yetersiz, kifayetsiz, eksik.


intra-appendicular : a. Apendiks içi, apendiks içinde.


limp : a. 1. Gevşek, yumuşak; 2. Topallama.


lunacy : n. Delilik, cinnet, akıl hastalığı.


organism : n. Uzviyet, beden, oluşum, teşkilat, organizma.


pelagism : n. Deniz tutması.


prostatitis : n. Prostat iltihabı.


pulpefaction : n. Pulpa halinialma.


purinometer : n. İdrardaki pürin veya pürin cisimciklerinin miktarını ölçmede kullanılan alet, pürinometre.


thermotherapy : n. Isının tedavi maksadiyle kullanışı, ısı tedavisi, termoterapi.