Bugün : 21 Kasım 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

jaborandi nedir?

jaborandi : n. Güney Amerikaya mahsus "jaborand" adlı bitkilerin kurutulmuş yapraklarından alınıp terletmek ve salyayı çoğaltmak için kullanılan ilaç.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

colovesical : a. 1. Kolon ve mesane ile ilgili; 2. Kolon ve mesane arasında.


discontinuity : n. Devamsızlık, kesinti.


euphoria : n. hastanın kendini sübjektif olarak iyi ve kuvvetli hissetmesi, öfori.


gerocomy : n. Yaşlıların uyması gereken sağlık kuralları, yaşlılık hijyeni.


physique : n. Bünye, vücut, beden, beden oluşumu.


hematometachysis : n. Kan nakli.


idioplasm : n. Plazmanın organizmanın niteliğini tayin eden kısmı, idyoplazma.


ineffective : a.Etkisiz, tesirsiz.


iridoptosis : n. İris düşmesi.


neurilemmitis : n. Nevrilem iltihabı, nevrilemit.


orthopraxy : n. Şekil bozukluklarının mekanik düzeltilmesi.


osteogenic : a. 1. Kemik oluşturucu, kemik yapıcı; 2. Kemikten meydana gelen, osteojenik.


parectasia : n. See: Parectasis.


phytomenadione : n. İntravenöz olarak kullanılan K vitamini.


pinus : n. Epifiz bezi. See: Corpus pineale.


pneumomelanosis : n. Devamlı solunum sonucu akciğerde toplanan kömür tozları nedeniyle akciğre dokusunun siyahımsı görünüm alması.


radion : n. Radyoaktif maddeden açığa çıkan parçacık.


salping(o) : pref. Boru, tüp, boru ile ilgili (eustachi veya Fallop borusu).


science : n. Fen, ilim, bilim, bilgi.


serumuria : n. Serum albüminin idrara geçişi, idrarda serum albümini bulunuşu.