Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

jaborandi nedir?

jaborandi : n. Güney Amerikaya mahsus "jaborand" adlı bitkilerin kurutulmuş yapraklarından alınıp terletmek ve salyayı çoğaltmak için kullanılan ilaç.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carcinogenesis : n. Kanserin meydana gelmesi-carcinogneetic, sıfat şekli.


cataleptic : a. 1. Katalepsi ile ilgili; 2. Katalepsi'ye sebep olan; 3. Katalepsi gösteren, katalepsili kişi.


cyllosis : n. Ayakta herhangi bir şekil bozukluğu, özellikle yumru ayak.


dicophane : n. Pediculosis capitis ve diğer gövde parazitlerine karşı kullanılan tanınmış insektisid.


eiloid : a. Halka veya kangal şeklinde.


facies : n. See: face.


terminology : n. Istilahlar, terimler, terminoloji.


hemometra : n. See: Hematometra.


hemophilic : a. Hemofiliye ait.


hyposexuality : n. Cinsel gelişimde yetersizlik, cinsel organların ve cinsel özelliklerin yeterli gelişmemesi hali.


impression : n. 1. İz; 2. İntiba, impressio.


incubation : n. Bir hastalık mikrobunun bedene girmesiyle arazının meydana çıkması arasındaki müddet, kuluçka devresi, enkübasyon.


lancinating : a. Hancer gibi saplanan (sancı), keskin (ağrı v.s)


nucleosidase : n. biochem. Nükleozidleri parçalayan bir enzim.


objective : a.&n. 1. Duyulur, hissedilir, idrak edilir; 2. Başkaları tarafından müşahede edilir; 3. Mikroskobun objektifi (adesesi).


omphalitis : n. Göbek iltihabı, omfalit.


osteomiosis : n. Kemiğin ayrılıpd ağılması.


periodontium : n. dişlerin alveol ve sementleri arasında bulunan zar, periyodont.


perisystolic : a. Sistol öncesi, sistolden hemen önce (oluşan).


phot(o)- : pref. Işık, ışıkla ilgili.