Bugün : 18 Kasım 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

isophoria nedir?

isophoria : n. İki gözün görm eeksenlerinin mutabakatı, izofori.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chionablepsia : n. Kar körlüğü.


chiroplasty : n. Eldeki bir kusuru düzeltmek amacıyla yapılan ameliyat, estetik ameliyatı.


ectodermoidal : a. Ektoderma benzeyen


effective : a. Etkili, tesirli.


embryotocia : n. 1. Çocuk düşürme; 2. Düşük.


foveola : n. (pl. foveolae).Çukurcuk.


gyrometer : n. Beyin gruslarını ölçmeye mahsus alet.


hemifacial : a. Yüzün tek tarafında (yarısında) duyulan veya olan.


nucleoplasm : n. Hücre çekirdeğinin asıl maddesi.


ophthalmotonometer : n. Göziçi basıncını ölçme aleti, oftalmotonometre.


osteostixis : n. Kemiğin cerrahi delinlmesi.


panarthritis : n. Bütün eklemlerin iltihabı, panartrit.


phonogram : n. Ses kayıt grafiği, fonogram.


provisional : a. 1. Muvakkat, geçici; 2. İğreti (diş).


sanious : a. 1. Kan ve cerahattan oluşmuş pis kokulu akıntı (sanies) ile ilgili; 2. Kan ve cerahattan oluşmuş pis kokulu akıntı gösteren, bu nitelikte akıntı ile belirgin.


scan : n. İncelenen organ veya dokuda dağılan radyoaktif izotopun çıkardığı gamma ışınlarından oluşan görüntü (Küçük taneciklerin oluşturduğu mozaik manzarasında örülür).


scleroiritis : n. Sklera ve iris iltihabı.


sensational : a. 1. His veya heyecana ait, hissi, duygusal; 2. Heyecanlı;


skelalgia : n. Bacak ağrısı.


splenocolic : a. Dalak ve kalın barsağa ait.