Bugün : 26 Nisan 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

isophoria nedir?

isophoria : n. İki gözün görm eeksenlerinin mutabakatı, izofori.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blistering fluid : n. Karşıt tahriş yapan bir madde.


broad ligament : n. Uterus ve tubaları pelvis cidarına bağlayan bir çift bağ.


byssinosis : n. Fabrikalarda pamuk tozunu teneffüs eden işçilerin akciğerlerine arız olan hastalık.


carcinoid : n. Barsak bezlerindeki argentaffin hücrelerden gelişen tümör, argantaffinoma.


copremesis : n. Dışkı kusma.


dacryagogue : a. & n. Ağlatıcı (faktör), gözyaşı döktürücü (amil).


dissolve : v. 1. Eritmek, halletmek; 2. Erimek, hallolmak.


foot : n. (pl. feet). (11). Ayak, pes.


genion : n. 1. Çene; 2. Alt çene kemiğinin öne doğru çıkıntı yaptığı nokta, çene ucu.


ileocecostmy : n. İleum ile çekum arasında anastomoz yapılması, ileoçekostomi.


inframarginal : a. Kenarın altında, herhangi bir oluşum kenarı veya kıyısı altında.


intragluteal : a. Kalçayı meydana getiren.


nettle : n. Ürtiker: mide-barsak, akciğer, idrar yolları mukozasının tahrişinden odğan ve deir üzerinde birden bire beliren kaşıntılı beyaz kabarcıklarla belil olan deri hastalığı.


nicotinism : n. Nikotinle zehirlenme, nikotinizm.


nulliparous : a. Doğum yapmamış.


phag- : pref. Yeme, yutarak içine alma anlamına önek.


ruminant : n. Geviş getiren havyan (bunların midesi dört bölümden müteşekkildir: Rumen, Retioulum, omasum ve abomasum).


sacro-anterior : n. doğum esnasında görülen bir prezantasyon şeklini belirtmek için kullanılan deiym.


seroma : n. Kan ihtiva eden ve tümöre benzeyen şişlik.


spher : pref. Küre anlamına önek.