Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

isophoria nedir?

isophoria : n. İki gözün görm eeksenlerinin mutabakatı, izofori.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chyme : n. 1. Kimus: Midede yarı hazmedilmiş gıda; 2. Mide usaresi.


complementary : a. Tamamlayan.


dipeptide : n. biochem. İki aminoasidden müteşekkil cisim, dipptid.


dropsical : a. 1. Su toplanmasıyla ilgili; 2. Su toplanması gösteren.


embryotroph : n. Embriyo'yu besleyen sıvı madde (Trofoblastların desidua üzerine enzimatik etkisi sonucu oluşur).


gastronephritis : n. Mide ve böbreğin iltihabı, gastronefrit.


heterocyclic : n. Halkasında karbon atomundan başka atom bulunan nesneler (pirol gibi), heterosiklik.


histotoxin : n. Dokular üzerine toksik etki gösteren madde.


hives : n. Ürtiker, urticaria.


immunotransfusion : n. Alıcıya ait bir faktöre karşı, tekrarlanan inokülasyonlarla bağışık kılınmış olan bir kimseye ait kanın transfüzyonu.


impregnate : v. Gebe etmek ,döllemek.


ioduria : n. İdrarda iyot veya iyot bileşikleri bulunuşu.


keratoma : n. 1. Nasır, 2. Sert tümör.


legitimacy : n. 1. Kanuna uygun olma hali, kanuna uygunluk; 2. Nikahlı evlilikten doğmuş olma hali.


method : n. biochem. Usul, tarz, şekil, yöntem, metod.


metranemia : n. Uterus'un kansız kalışı, uterus iskemisi.


myelitis : n. Omurilik (murdar ilik) iltihabı, miyelit.


nudophobia : n. Marazi çıplaklık korkusu, nüdofobi.


ordure : n. See: Excrement.


papula : n. See: Papule.