Bugün : 22 Ağustos 2017, Salı

Favorilere Ekle!

isocellular nedir?

isocellular : a.Aynı hücrelerden oluşan.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brachydactylia : n. El veya ayak parmaklarının anormal kısalığı.


cacidrosis : n. See: Kakidrosis.


cotarnine : n. biochem. Narkotinden çıkarılan acı bir alkaloid (C12H18NO2H2O).


dimenszion : n. Herhangi bir organ veya oluşumun ölçümünde esas unsurları teşkil eden uzunluk, genişlik, derinlik gibi değerlerden her biri, boyut, dimensiyon.


doromania : n. Hediye verme düşkünlüğü, hediye verme şeklinde kendisini gösteren anormal arzu.


ferri : pref. biochem. Demirli.


teratic : a. 1. Hilkat garibesi ile ilgil, 2. Ağır şeki bozukluğu gösteren.


gymnocyte : n. Duvarsız hücre, jimnosit.


hashish : n. Esrar, haşhaş.


hyperbulia : n. Aşırı isteklilik.


hyperergasia : n. Aşırı fonksiyonel faaliyet.


hypophrenium : n. Diyafram ile enine kolon arasında bulunan boşluk.


ileoproctostomy : n. Sigmoid kolonu ilgilendiren hastalıklarda başvurulan bir ameliyat yönteim.


lipophilic : a. Yağ tutan, yağ emen.


logoplegia : n. 1. Logopleji: Konuşma organı felci; 2. Konuşamamazlık.


mesocardium : n. Embriyonik kalbi vücut dvarına bağlayan zar.


metabolic : a. 1. Metabolizmayaait; 2. Hastalıklarda vaki olan değişikliklere ait.


metroperitonitis : n. Uterus ile peritonun iltihabı, metroperitonit.


monophthalmus : n. Tek gözlü hilkat garibesi, tepegöz.


myohemoglobin : n. kas dokusu hemoglobini.