Bugün : 27 Haziran 2017, Salı

Favorilere Ekle!

isoantigen nedir?

isoantigen : n. Kişinin yapısında taşıdığı, fakat kendisinde değil de aynı türe mensup diğer kişilerde antikor oluşmasına sebep olan antijen, izoantijen (Bu tür antijenler doku aktarımı veya kan transfüzyonu ile geçtiği zaman alıcı'da antikor oluşmasına sebep olurlar).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blue : n. biochem. Mavi boya.


brontophobia : n. Gök gürlemesinden aşırı korkma.


convection : n. Yaklaşma durumu, mesela yakına bakarken gözlerin yaklaşması.


corpse : n. Ceset


ectopic : a. Normal yerinden başkayerde bulunan, dışında bulunan.


eduction : n. Narkoz almış hastayı tekrar normal durumuna getirme, genel anestezi'den sonra hastayı ayıltma.


erysipelas : n. Yılancık, deride streptokoklarla meydana gelen ateşli ve bulaşıcı enfeksiyon, erizipel.


galactoschesis : n. Süt salgısının kesilmesi.


lactalbumin : n. Süt albümini.


intradermic : a. Deride bulunan veya meydana gelen.


mesocyst : n. Safra kesesini karaciğere bağlayan periton kıvrımı, mezosist.


osmogen : n. Enzim yapan madde, ozmojen.


otoblennorrhea : n. Kulaktan mukoza akması, otoblenori.


pelopathy : n. See: pelotherapy


periductal : a. Kanalı saran, kanal (boru) çevresinde bulunan.


postcornu : n. Yan karıncığın arka boynuzu.


retromammary : a. Meme ardı.


semiflexion : n. Yarı fleksiyon hali.


sol : n. 1. Kolloidal bir sistem olup dispers fazdaki madde katıdır ve eritici madde katı, sıvı (hidrosol) veya gaz (aerosol) olabilir.


supraglottic : a. Glottis üstünde.