Bugün : 24 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

isoantigen nedir?

isoantigen : n. Kişinin yapısında taşıdığı, fakat kendisinde değil de aynı türe mensup diğer kişilerde antikor oluşmasına sebep olan antijen, izoantijen (Bu tür antijenler doku aktarımı veya kan transfüzyonu ile geçtiği zaman alıcı'da antikor oluşmasına sebep olurlar).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

biotripsis : n. Yaşlılığa bağlı olarak derinin yıpranması, deri aşınması.


bromism : a. Brom zehirlenmesi, brom bileşiklerinin devamlı kullanımı sonucu meydana gelen kronik zehirlenme.


charcoal : n. biochem. Odun kömürü, organik kömür.


chondromatosis : n. Vücutta çok sayıda kondrom oluşması (özellikle el veya ayaklarda görülür).


cycloid : n. Devri olarak iyileşen ve depresoyna giren şahsiyet tipi, sikloid.


donor : n. 1. Transfüzyon için kendisinden kan alınan kimse, kan verici; 2. Transplantasyon için kendisinden organ alınan kimse, organ verici; 3. Sun'i döllemede kendisinden meni alınan kimse, meni verici.


galactan : n. biochem. Hidrolize olduğunda galaktoz meydana getiren hidrokarbon.


subhumeral : a. Omuzaltı, omuz altında bulunan.


uvula : n. (pl. uvulae). küçük dil, dilcik.


gynecogenic : a. Dişilik vaıfları veya reaksiyonları meydana getiren.


hypersalivation : n. See: Ptyalism.


impression : n. 1. İz; 2. İntiba, impressio.


inflame : v. İltihap meydana getirmek, iltihaplandırmak.


lymphangiestasis : n. Lenf damarı genişlemesi, lenfanjiyektaz.


melitemia : n. Kanda şeker fazlalığı.


orbito- : pref. Göz çkuruu anlamına önek.


photopathy : n. Uzun süre kuvvetli ışığa maruz kalışın sebep olduğu herhangi bir hastalık veya rahatsızlık.


phrenicectomy : n. Frenik sinirin tedavi maksadiyle kesilmesi, frenisektomi.


radiosensible : a. Radyoakitf ışınlara karşı hassas, ışın tedavisine duyarlı (Tümörün niteliği hakkında).


spondylolisthesis : n. Omur kayması.