Bugün : 13 Aralık 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

isoantigen nedir?

isoantigen : n. Kişinin yapısında taşıdığı, fakat kendisinde değil de aynı türe mensup diğer kişilerde antikor oluşmasına sebep olan antijen, izoantijen (Bu tür antijenler doku aktarımı veya kan transfüzyonu ile geçtiği zaman alıcı'da antikor oluşmasına sebep olurlar).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carbon : n. biochem. C işaret iile bilinen atom no:6 ve atom ağırlığı: 12.011 olan kimyasal element, karbon, fahm, kömür.


carbunculosis : n. Birbiri arkasına çok sayıda karbonkül oluşması.


diapedesis : n. Kan hücrelerinin damar çeperlerinden dokulara sızması.


dromomania : n.Avare gezip dolaşma eğilimi, avare dolaşmağa karşı arzu.


ejective : a. Gördüğü şeylerde kendi haletiruhiyesini tasavvur eden.


erythrophobia : n. 1. Yüz kızarmasından aşırı korkma; 2. Kırmızıdan korkma, kırmızı şeylere karşı ürküntü duyma.


erythrosis : n. Deri ve mukozalnarın kırmızımtırak mor renk alışı (Polisitemi rubra'da görülür).


eucalyptol : n. biochem. Ökaliptus yağından elde edilen renkli sıvı (C10H180).


fluorescein : n. biochem. Boya imalinde kullanılna kırmızı madde (C20H12O5).


granulocytemia : n. Kanda granülositlerin çoğalması, granülositemi.


granulomere : n. Trombosit'in boyandığı zaman kırmızı tanecikler gösteren orta kısmı (Bu taneciklerin sun'i olarak oluştuğu kabul edilmektedir).


homeotypical : a. Normal veya mutat tipe benzeyen.


hypercrinism : n. Endokrin bezinin aşırı saglılaması.


keratoprotein : n. biochem. Tırnak, saç gibi boynuzsu dokulardaki protein.


leukon : n. Vücut lökositleri ile lökosit yapan dokular, lökon.


levitation : n. Havaya yükselme hissi, kişinin, rüyada veya bazı ruhsal bozukluklarda görüleceği üzere havaya yükseldiğini veya havada durduğunu hissetmesi.


local paralysis : Vücudun bir bölümünde meydana gelen felç.


myelinic : a. Miyeline ait.


otolaryngology : n. Kulağın ve larinksin yapısı, fonksyionları ve hastalıkları ile uğraşan bilim dalı.


otor : a. Kulağa ait.