Bugün : 01 Mayıs 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

isoantigen nedir?

isoantigen : n. Kişinin yapısında taşıdığı, fakat kendisinde değil de aynı türe mensup diğer kişilerde antikor oluşmasına sebep olan antijen, izoantijen (Bu tür antijenler doku aktarımı veya kan transfüzyonu ile geçtiği zaman alıcı'da antikor oluşmasına sebep olurlar).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardiopalmus : n. Kalb çarpıntısı.


demulcent : a. 1. Yatıştırıcı, müsekkin; 2. Uyuşukluğu gidermek.


dysgeusia : n. T at alma duygusundaki bozukluk.


euthenics : n. Çevre şartlarını daha elverişli kılarak nesli düzeltme bilimi.


genion : n. 1. Çene; 2. Alt çene kemiğinin öne doğru çıkıntı yaptığı nokta, çene ucu.


hereditary : a.See: Familial.


vaccinizaiton : Mükerrer aşılama.


hyperdicrotic : a. Belirgin şekilde dikrotizm gösteren.


ignition : n. Yakma, tutuşturma.


interspinalis : a. (pl. interspinales). Omurlararası.


oesophagus : n. See: Esophagus.


pain : n. 1. Ağrı, acı, sızı, dolor; 2. (pl). Doğum ağrıları.


papulosquamous : a. Üzeri pullanma gösteren papüllerden oluşan.


pawlik's grip : n. Çocuk başının pelvisteki durumunu ortaya koymak için uygulanan bir yöntem.


pseudoedema : n. Deri üzeirnde ödem'i andıran yaygın kabarıklık hali, yalancı ödem.


radionecrosis : n. Işınıma maruz kalan dokunun ölmesi, radyonekroz.


roentgenometer : n. röntgen ışınlarının şiddetini ölçen alet, radyometre, röngenometre.


sialography : n. Salya kanalları ve bezlerinin radyografisi, siyalografi.


sialosyrinx : n. 1. Salya fistülü; 2. Şırınga.


spiritus : n. See:Spirit.