Bugün : 22 Ağustos 2017, Salı

Favorilere Ekle!

ischialgia nedir?

ischialgia : n. siyatik.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blind spot : n. Optik sinirlerin retinadan çıktığı nokta, kör nokta.


caseous : a. Peynir gibi, peynirsi.


catatonic : a. 1. Katatoni ile ilgili; 2. Katotoni ile belirgin; 3. Katatoni'ye müptela kişi.


creatinemia : n. kanda aşırı miktarda kreatin bulunuşu.


dermolipoma : n. Epitelyal dokulardan fakir, yağ dokusundan zengin bir cins dermoid tümör (Özellikle orbita'da görülür).


dorsoposterior : n. Rahim içindeki fetüs sırtının arkada olduğunu belritmede kullanılan terim.


gonad : n. Yumurtalık ve testis gibi tohum hücresi meydana getiren bezler.


hepatophlebitis : n. Karaciğer venlerinin ilthiabı.


grid : n. 1. Üzerinde deliler bulunan kurşun levha; 2. Üzerined birbiriyle kesişmek üzere yatay ve dikey çizgiler bulunan grafi kağıdı.


hypercorticalism : n. hyperadrenocorticism.


hypoglycogenolysis : n. Glikojen'in yetersiz şekilde glükoz'a yıkılması.


ischo- : pref. Durma, kesilme, önlenme anlamına önek.


lymphadenosis : n. Lenf dokusu çoğalmaıs ile ileri gelen lenf kansızlığı.


macerate : v. Sert cismi su içinde bırakarak yumuşatmak.


methandienone : n. Antikatabolik bir madde.


ophthalmoreaction : n. Göz reaksiyonu.


palmitin : n. Palmitik asit'in gliserin ile oluşturduğu bileşik, alitin (Hayvansal ve bitkisel yağlardan elde edilir).


panhidrosis : n. Vücudun bütün yüzeyinin terlemesi, panhidroz.


pileus : n. 1. Beyni yarımküresi; 2. Doğumda bazan çocuğunbaşını örten bir zar.


pyro : pref. Sıcaklığa ait, ateşle ilgili.