Bugün : 26 Nisan 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

iridochoroiditis nedir?

iridochoroiditis : n. İris ve koroid iltihabı, iridokoroid.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

biotics : n. Canlıların yaşamları, fonksiyon ve özelliklerini konu alan bilim dalı.


celomic : a. Embriyodaki vücut boşluğu ile ilgili.


chemism : n. biochem. Kimyasal faaliyet.


diaphragm(a) : n. Diyafram(a), göğüsle karın boşluğunu birbirinden ayıran kas bölme, diaphragma.


dihydrotachysterol : n. biochem. Ergosterolün ışınlandırılmasından elde edilen bileşim.


favus : n. Kel hastalığı.


intercellular : a. Hücrelerarası.


tephrosis : n. Cesedin yakılarak kül haline getirilmesi.


hyaloid : a. 1. Camsı, saydam, hialoid; 2. Cama ait.


hyperalbuminosis : n. See: hyperalbuminemia


laterotorsion : n. Uzun ekseni çevresinde yana bükülme, yan tarafa burulma.


link : Zincir şeklindeki oluşumun halkalarından her biri, bağlayıcı ödev gören halka.


micro- : pref. Küçük, ufak.


myelinated : a. Miyeli kılıfına sahip, çevresind miyelin tabakası bulunan (sinir lifi hakkında).


normoblast : n. Normal eritrosit çapında (5-10) olan çekirdekli eritrosit, eritroblast (normoblast).


paragrammatism : n. Sözcükleri yerinde kullanamama, sözcüklerden gramer kurallarına uygun cümleler kuramama ile belirgin konuşma bozukulğu, paragramatizm.


pharyngitic : a. 1. Boğaz iltihabı ile ilgili; 2. Boğaz iltihabı gösteren; 3. Boğaz iltihabının sebep olduğu.


piceous : a. Ziftli, zifte benzer.


prepuberty : n. Buluğ'dan hemen önceki devre, buluğ öncesi dönem.


protamine sulphate : n. Heparin antidotu olarak kullanılan ve yapısı basi tolan bir protein.