Bugün : 20 Temmuz 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

iridochoroiditis nedir?

iridochoroiditis : n. İris ve koroid iltihabı, iridokoroid.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

corticosterone : n. biochem. Böbrek üstü kortdeksinin (C31H30O4) hormonu.


encephalogram : n. Ensefalografi yoluyla alınan beyin filmi.


forensic medicine : n. Aynı zamanda "legal medicnie" adını da alır, hukuk sorunlarına tıp kurallarının uygulanması anlamına gelir.


hepatography : n. 1. Karaciğer radyografisi; 2. Karaciğer hakkında yazılmış eser, hepatografi.


tentorium : n. (pl. tentoria). Çadır: Kafatasında anabeyin (cerebrum) ile küçük beyin (cerebellum) arasındaki zar gibi bölüm, tentoryum.


homostimulation : n. Bir organı, özellikle salgı bezini aynı organa ait hayvansal doku özü verme suretiyle uyarma, homostimülasyon.


hygrometer : n. Havanın rutubetini ölçme aleti, higrometre.


hyperacidaminuria : n. İdrarda aminoasitlerin çoğalması.


hyps(o) : pref. Yükseklik, irtifa, boy.


macropodoia : n. Büyük ayaklılık, ayakların aşırı büyüklüğü, makropodi.


meningoencephalomyelopathy : n. Meninks, beyin ve omurilik hastalıklarının genel adı.


metatarsalgia : n. Metatars ağrısı.


mycodermatitis : n. Mukoza iltihabı, mikodermatit


myomectomy : n. Miyomun ameliyatla çıkarılması, miyomektomi.


myosuria : n. İdrarda miyozin bulunuş, miyozüri.


orchiomyeloma : n. Testis miyelomu.


pampiniform : a. Sülükbiçim.


tarsadenitis : n. Gözkapağı iskeletini oluşturan sert bağ dokusunun, kapak kenarındaki Meibom bezleri ile beraber iltihabi.


tetanoid : a. Tetanoz şeklinde.


trophema : n. Uterus mukozasının besleyici kanı.