Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

iridochoroiditis nedir?

iridochoroiditis : n. İris ve koroid iltihabı, iridokoroid.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

excitability : n. Uyarana karşı çabucuk cevap verebilme, kolayca irrite edebilme durumu.


fang : n. 1. Diş kökü; 2. Özellikle köpek veya kurdun azı dişi; 3. Yılanın zehirli dişi.


laceration : n. Yırtma, yaralama, yırtılma yarası, yırtık.


lactation : n. 1. Laktasyon: Memede süt hasıl olması; 2. Sütün ifraz edildiği müddet; 3. Emzirme, emziklilik süresi, süt sekresyonu.


vaccin : n. Aşı.


guaiacol : n. biochem. Balgam söktürücü, kreozattan üretilen renksiz sıvı veya katı madde.


histological : a. Histoloji ile ilgili, histoloji'ye ait.


hypovenosity : n. Venlerin kusurlu gelişimi, hipovenozite.


interval : n.İki obje veya kısım arasındaki aralık, ara,fasıla, mesafe.


meconiorrhea : n. Yeni doğan bebekte barsaklardan aşırı miktarda mekonyum gelişi.


miliary : a. Darı tanesi büyüklüğünde kabarcıklar gösteren, bu görünümle belirgin.


oligodendroglia : n. Sinir sistemi destek dokusuna ait, asma şeklinde uzantılar gösteren hücre tipi.


orthopia : n. Şaşılığın düzeltilmesi, ortopi.


oxygenate, oxygenize : v. biochem.Oksijen ile karıştırmak, içine oksijen katmak.


pancreolytic : n. See: Pancreatolytic.


planoconvex : n. Bir yüzü düz, diğer yüzü dışbükey (mercek hakkında).


polycoria : n. Birden fazla gözbebeği olma hali, gözbebeği adedinin çok olması, polikori.


proaccelerin : n. See: Factor V.


solarium : n. Güneş banyosu, yapılan cam ile kapalı yer, solaryum.


spiradenoma : n. Ter bezlerinin adenomu.