Bugün : 01 Mayıs 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

iridium nedir?

iridium : n. biochem. Ir sembolü ile bilnen atom no: 77 ve atom ağırlığı: 192.2 olan kimyasal element.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bisulfate : n. biochem. Sülfata nazaran iki misli sülfat asidi ihtiva eden bir tuz.


cineradiology : n. Sineradyografi'nin uzmanlar tarafından değerlendirilmesi.


circumoral : a. Ağzı çevreleyen, ağız çevresinden olan.


dilaceration : n. 1. Yarılma, yırtılma, birbirinden ayrılma; 2. Katarakt ameliyatında göz merceği kapsülüne kesit yapma.


disintoxication : n. See: Detoxication.


erythrorrhexis : n. Alyuvarların parçalanması.


exacerbation : n. Şiddetin artması, örneğin semptomların şiddet kazanması.


hyaloid : a. 1. Camsı, saydam, hialoid; 2. Cama ait.


hydrencephalus, : n. See: hydrocephalus.


inspire : v. Havayı akciğerlere çekmek,soluk almak.


interspinous : a. Processus spinosuslar arasında yer alan, özellikle omurlardaki bu ismi taşıyan çıkıntıların arasında bulunan.


metaprotein : n. biochem. Bir proteine asit veya alkali tesiri ile meydana gelen madde.


monogenesis : n. 1.Monojenez: Bütün varlıkların tek bir hücreden meydana geldiği nazariyesi; 2. Metamorfoz olmadan büyüme.


neurotropic : a. Sinir dokusuna karşı özel ilgisi olan, nevrotrop (nörotrop).


omohyoid : a. Kürek ve bel kemiğine ait.


parasexuality : n. Cinsel sapıklık.


pelvis : n. Pelvis: 1. Kalça kemiği ve sakrumdan meydana gelmiş olan kalça kuşağı, leğen, havsala; 2. Böbrek toplayıcı kanalların açıldıkları kese, böbrek pelvisi.


protozoa : n. pl. Hayvansal hayatın en küçük çeşiid, tek hücreli organizmalar.


radioreaction : n. Işınlamaya karşı vücudun herhangi bir şekiled gösterdiği reaksiyon, özellikle aşırı dozda ışına karşı deride görülen reaksiyon, radyoreaksiyon.


resistance : n. Mukavemet, direnç, rezistans.