Bugün : 27 Haziran 2017, Salı

Favorilere Ekle!

iridescence nedir?

iridescence : n. Parlak nitelikte değişik renkler gösterme hali, yanar-dönerlik.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

buccogingival : a. Yanak ve dişeti ile ilgili.


bulbous : a. Soğanbiçim, soğansı.


colporrphaphy : n. 1.Vagina'daki yırtık kenarlarının karşılıklı birleştirilerek dikilmesi; 2. Vagina ön veya arka duvarından üçgen şeklinde parça çıkarılarak kesik kenarların tekrar dikilmesi.


cryothalamectomy : n. Parkinson hastalığında veya diğer hiperkinetik durumlarda talamus bölgesine aşırı soğuk uygulanması, bu bölgelerin dondurularak tahribi.


cysterethism : n. Sık idrar etme hissi ile belirgin mesanede aşırı duyarlık hali.


ectotrichophyton : n. Saçlarda hastalığa sebep olan bir mantar türü.


episioplasty : n. Vulvanın plastik tamiri.


heteradenic : a. 1. Heteradeni ile ilgili; 2. Heteradeni gösteren, heteradeni ile belrigin; 3. Heteradeni'ye benzeyen, heteradeni niteliğinde.


hterograft : n. Doku aktarımı amacıyla farklı türden diğer bir canlı vücudundan alınan doku parçası, heterogref.


holotomy : n. Bir organın tümüyle çıkarılışı.


indurated : a. 1. Sertleşmiş; 2. Sert.


loosen : v. İshal vermek.


meroacrania : n. Bir kısım kafa kemiklerinin doğuştan gelişmemiş oluşu, kısmi kranium yokluğu.


parapsia : n. Dokunma (temas) duyusuyla ilgili herhangi bir bozukluk.


phlebitic : a. 1. Flebit ile ilgili; 2. Flebit gösteren.


picrotoxin : n. biochem. Anamiria cacculus tohumundan çıkarılan acı, zehirli ve billuri bir cevher olup, barbitürat zehrilenmesinde uyarıcı antidot olarak kullanılır (C30H34O13).


polarimetry : n. Bir ışığın polarma derecesini ölçme (bilgisi).


preinsula : n. İnsulanın baş kısmı.


prolabium : n. Dudağın görülen kısmı.


ringing : n. Çınlama, kulakta hissedilen çınlama sesi.