Bugün : 26 Nisan 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

invert sugar nedir?

invert sugar : n. biochem. Dekstroz ile levüloz karışımı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calorescence : n. Isı ışınlarının ışık ışınlarına dönüşü.


blastula : n. Morula'yı oluşturan hücre kümesinin artması ve ortada boşluk farklılaşmak üzere yeni bir diziliş göstermesiyle belirgin gelişim devresindeki gebelik ürünü.


chronological : a. Oluş sırasına göre dizilmiş, tarih sırası takip eden.


compatibility : n. Uyum, uygunluk.


desferrioxamine : n. Demir zehirlenmesinde kullanılan bir madde.


dysthymic : a. Ürkek, korkak.


homan's sign : Ayak dorsofleksiyon haline getirildiğinde baldır adalelerinde ağrı duyulması.


hospitalism : n. 1. Hastanede, genellikle bir arada yatan hastalarda görülen ümitsizlik ve elemle karışık ruh hali; 2. Kişinin, yerli yersiz çeşitli kliniklere giderek muayene olması hali, bu dürtü ile belirgin psikonevroz.


hyaloid : a. 1. Camsı, saydam, hialoid; 2. Cama ait.


hypoendocrinism : n. İç salgı yetersizliği.


interscapulum : n. Kürek kemikleri arasındaki kısım.


mammectomy : n. See: Mastectomy.


occlusocervical : a. Oklüzyon yüzeyi ve diş boynuna ait.


omphaloma : n. Göbek tümörü.


ophthalmoscopy : n. Göz muayenesi, oftalmoskopi, retinoskopi.


orchioplasty : n. Testisin plastik ameliyatı.


palpebra : n. (pl. palpebrae). Göz kapağı.


pericementum : n. Diş kökü ile çene alveolü arasındaki doku.


peritoneoplasty : n. Herhangi bir karın organında zedelenmiş veya kesik yüzün peritonla örtülmesi, peritonla kapatma.


pulvinar : n. Thalamus'un arka ucu.