Bugün : 20 Temmuz 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

invert sugar nedir?

invert sugar : n. biochem. Dekstroz ile levüloz karışımı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cerebral : a. Beyne ait, cerebralis.


chlorhydria : n. Mide'de hidroklorik asit fazlalığı.


ectoplasm : n. Ektoplazma, dış plazma.


electroencephalogram : n. Eletroensefalografın kaydettiği çizgi.


endometrial : a. Endometr (uterus mukozası)'e ait.


exodontology : n. Diş hekimliğinin dişleri çekme bahsini inceleyen dalı, eksodontoloji.


explode : v. 1. Patlatmak, infilak ettirmek, 2. Patlamak, infilak etmek.


gallipot : n. Losyon konulmak üzere yapılan küçük şişe.


interference : n. 1.Işık veya ses dalgalarının birbirleriyle birleşmesi, dolayısıyla dalgaların etrafa yayılım alanının genişlemesi; 2. Kalbte iki uyarı dalgasının birbiriyle çatışması, dalgaların üst üste binişi nedeniyle bir uyarı dalgasının diğerinin etkisini ortadan kaldırmasıyla belrigin iletim bozukluğu.


terra : n. Toprak.


gynovlar : a. Östrojen ve progesteron karışımından ibaret tablet şeklinde kullanılan gebeliği önleyici ilaç.


hepatization : n. Dokuların karaciğeri andıracak şekilde sertleşmes.i


hydrencephalus, : n. See: hydrocephalus.


hypospadias : n. 1. Erkekte urethra'nın penisin arka yüzüne açılışı ile belirgin doğuştan anomali; 2. Kadında urethra'nın vagina'ya açılışıyla belirgin doğuştan anomai.


megakaryocytosis : n. Kanda fazla miktarda megakaryosit bulunuşu.


myokinetic : a. kas hareket elementine ait, miyokinetik.


nervousness : n. Sinirlilik, asabiyet, nervozite.


odontalgic : a. Diş ağrısına ait.


osteostixis : n. Kemiğin cerrahi delinlmesi.


paraplegia : n. Belden aşağı felç, simetrik kısımların felci, parapleji.