Bugün : 23 Mart 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

invert sugar nedir?

invert sugar : n. biochem. Dekstroz ile levüloz karışımı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brachytherapy : n. Deri üzerinden veya deriye kısa bir mesafeden uygulanan ışınlama (Röntgen, radium ve cobalt tedavisi).


cecitis : n. Çekum iltihabı.


colpocentesis : n. Vaginada bulunan sıvının dışarı çekilmesi.


cariognomy : n. Kafatası bilgisi.


cystitomy : n. 1. Göz merceği kapsülüne kesit yapma; 2. mesane ve safra kesesine kesit yaparak açma.


evacuant : a. & n. Boşaltıcı (müshil, lavman, v.s.).


flux : v.&n. 1. Akıntı vermek, ishal vermek; 2. Seyelan, akım, akı, akış, cereyan; 3. Erime, eritic madde.


galenicals : n. 1. Bitkisel ilaçlar, ot ve bitkilerden hazırlanan ilaçlar; 2. Belli bir formüle göre hazırlanan ilaçlar, özellikle Galen'in tarif ettiği formüllere göre hazırlanan ilaçlar.


gametic : a. Gamet veya gametlerle ilgili.


pphrenogastric : a. Diafragma ve mide ile ilgili.


physocephaly : n. Saçlı deri altında gaz (hava) toplanması.


iridoplegia : n. Gözün iris tabakasının felci, iridopleji.


ischiocele : n. Sakrasiyatik çentikte fıtık.


kakosmia : n. Pis okku.


kation : n. See: Cation.


lesbian : n. 1. Kadın homoseksüel, dişi eşcinsel, sevici; 2. lesbianizm'le ilgili, sevicilikle ilgili.


lipoprotein : n. biochem. Bir proteinle bir yağ asidinin birleşmesinden meydana gelen madde.


myelocytoma : n. Plazma hücreli miyelom.


opsonization : n. Bakterilerin opsonin yardımıyla fagositoz'a duyarlı hale getirilmesi, opsonizasyon.


reverie : n. Dalgınlık durumu, gündüz rüya ve hayal içinde olma hali.