Bugün : 20 Ocak 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

invert sugar nedir?

invert sugar : n. biochem. Dekstroz ile levüloz karışımı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

Bronchodilatör : n. Bronşları genişleten madde.


cotyloid : a. Hokka gibi, hokkamsı, kotiloid.


defloration : n. Kızlık zarının yırtılması.


encephalosclerosis : n. Beyin sertleşmesi.


erethitic : a. see: erethismic.


esthesiometer : n. Herhangi bir duyumla ilgili hassasiyeti ölçen alet, özellikle derinin duyum yeteneğini ölçen alet.


exchange : n. Değişme, değiştirme, bir şeyi diğer ibr şeyle değiştirme.


gastrocnemius : n. Baldır ikiz kası, gastroknemyus.


hematogenesis : n. Kan oluşumu, hematojenez.


homeopathy : n. Benzeri ile tedavi usulü veya nazariyesi, homeopati.


homolateral : a. Aynı tarafta.


hypospadias : n. 1. Erkekte urethra'nın penisin arka yüzüne açılışı ile belirgin doğuştan anomali; 2. Kadında urethra'nın vagina'ya açılışıyla belirgin doğuştan anomai.


idiospasm : n. Belirli bir kısmı tutan spazm, bölgesel spazm.


inoculate : v.&a. 1. Aşılamak; 2. Aşılanmış, aşılı.


lypothymia : n. See: Melancholia.


mammalgia : n. Meme ağrısı.


monocyesis : n. Tek fetüslü gebelik.


orbito- : pref. Göz çkuruu anlamına önek.


osteoarthritis : n. Kemik ve buna yakın eklemin iltihabı, osteoartrit.


otography : n. 1. Kulağın anatomi ve fizyolojisini belrileme, kulağı tanımlama; 2. Kulak üzerine yazılmış bilimsel eser.