Bugün : 18 Kasım 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

invert sugar nedir?

invert sugar : n. biochem. Dekstroz ile levüloz karışımı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cancerogenic : a. Kansere sebep olan, kanser yapıcı.


cephalotripsy : n. Fetüs başının, sefalotrib aracılığıyla ezilesi ve dışarı çekilmesi (Doğumun imkansız olduğu durumlarda başın delinmesini takiben yapılır).


craniopharyngioma : n. Embriyoner artıklardan gelişen bir beyin tümörü (kraniofaringeal kanal atıklarından kaynaklanır ve genellikle cella turcica üzerinde gelişir).


demedication : n. Vücudun ilaçlardan temizlenmesi, alınan ilaçların dışarı atılması.


expansion : n. Açılış yayılma, genişleme (hacim).


tepid : a. & n. 1. Ilık; 2. Kancalı kurt.


hemocrystallin : n.See: Hemoglobin.


immunosupression : n. Vücudun antijen'e karşı göstereceği cevabın önlenmesi, özellikle doku implantasyonunda vücudun dokuyu kabullenmesi için bağışıklığın ortadan kaldırılması, immünosupresyon.


mamelonation : n. Bir organ veya oluşumun, üzerinde meme başı şeklinde uzantı veya kabartılar göstermesi hali.


meniscectomy : n. Diz eklemi yarımay şeklindeki kıkırdağın ameliyatla çıkarılması.


metagranulocyte : n. See: Metamyelocyte.


optics : n. Görme ve ışıkbilimi, optik.


oscillography : n. Titreşimv eya dalgalanma şeklindeki hareketlerin osilograf aracılığıyla kaydedilmesi, osilografi.


osteosarcoma : n. Kemik sarkomu, kemki dokusu ihtiva eden sarkom.


paracolpium : n. Vagina'yı çevreleyen bağ dokusu.


pipobromen : n. Ağız yoluyla verilen bir alkilizan madde.


plethora : n. 1. Doluluk hali; 2. Kan fazlalığı, çok kan toplanması, pletor


pneumotorrhachis : n. Omurga kanalında gaz (hava) bulunuşu.


podagral : a. 1. Podagra ile ilgili, 2. Podagra gösteren, podagra'ya tutulmus.


poikilothermal : a. See: Poikilothermic