Bugün : 24 Haziran 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

intussusception nedir?

intussusception : n. 1. Gıda olarak alınan şeyin vücutta dokuya dahil olması; 2. Birkısım barsağın başka bir kısmın içine girmesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

capillarity : a. Tüp içine konan sıvının tüp duvarına temas sonucu yükselmesi veya alçalması, kılcallık, kapillarite.


carbolate : n. 1. Karbolik asit tuzu; 2. Bir maddeyi karbolik asit ile karıştırmak.


cionitis : n. Küçük dil (uvula) iltihabı.


claustrum : n. (pl. clasutra). Özduvar, klavstrum.


dysaesthesia : n. Hissizlik, dimağ felci.


enclave : n. Organ veya dokunun içine sarılmış şey.


endarteropathy : n. Arterin iç tabakasını ilgilendiren herhangi bir hastalık veya patolojik durum.


erotographomania : n. Kişide, hastalık derecesinde devamlı aşk mektupları yazma eğilimi.


examination : n. Muayene, hastalığı teşhis maksadiyle hastayı muayene etme.


excite : v. Tahrik etmek, harekete getirmek, uyarmak.


glycopenia : n. Kanda şeker miktarının azalması, glikopeni.


gonio-puncture : n. Gözde ön kamera açısına, toplanan sıvıyı boşaltma amacıyla ponksiyon yapma.


lactaciduria : n. İdrarda laktik asit bulunması, laktik asit işeme, laktasidüri.


hemomediastinum : n. See: Hematomediastinum.


inductor : n. Bir elektrik cihazının indüksiyon usulü ile tesir yapankısmı, endüktör.


intra-arterial : a. Damar içinde hasıl olan, admariçi.


perencephaly : n. Beyinde kistler oluşması ile belirgin patolojik durum.


phosphuret : a. biochem. Bileşiminde fosfor bulunan.


protein : n. biochem. Havyan ve bitki hücrelerinin esas yapı maddeis olan ve özellikle karbon, oksijen, azot, hidrojen ve kükürtten ibaret bileşimlerden biri, protein.


protoporphyrin : n. biochem. Demir ve globülin ile birleşek hemoglobini ve diğer solunum enzimlerini meydana getiren madde.