Bugün : 24 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

intussusception nedir?

intussusception : n. 1. Gıda olarak alınan şeyin vücutta dokuya dahil olması; 2. Birkısım barsağın başka bir kısmın içine girmesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calyx : n. (pl. calyces). Çanak


cutdown : n. Ven küçük bir kesit yapma ve kesit yerinden ince tüp geçirme (Damara kan veya sıvı verme ya da kan alma amacıyla uygulanır).


dioxide : n. biochem. Dioksit.


emboitement : n. Döllenmiş ovum içinde, ilk oluşumundan itibaren kişinin minyatür halinde tam şekli ile mevcut oldğunu kabul eden eski görüş, performasyon teorisi.


enteromycosis : n. bakterilerden ileri gelen barsak hastalıkları, enteromikoz.


fetology : n. Uterus içindeki fetüs'ün maruz kalabileceği hastalıklar, bunların teşhis ve tedavileriyle ilgili tıp dalı, fetoloji.


gas : n. 1. Gaz; 2. Yel.


hemiectromelia : n. Vücudun bir yarısında kol ve bacağın kusurlu gelişmiş olması.


histaminemia : n. Kanda histamin bulunması, histaminemi.


lientery : n. Yenilen yemek hazmolmadan barsaklardan geçme suretile hasıl olan ishal, lienteri.


medullispinal : a. Omuriliğe ait.


premalignant : a. Habaset oluşumundan önce.


proteo : pref. Protein anlamına önek.


salpingopharyngeal : a.Östaki borusu ve farenks'le ilgili.


sophomania : n. Kişinin kendisini herkesten akıllı zannetmesi ile belirgin kuruntu hali.


staphyloschisis : n. Yarık damak, doğuştan damağın yarık olması.


stoamchic : a.&n. 1. Mideye ait, midevi; 2. Mideyi kuvvetlendirici ilaç.


sulfate : n. & v. Sülfat, sülfürik asit tuzu, sülfürik asitle karıştırmak, kibritiyet hasıl etmek.


symphalangism : n. Proksimal falanks eklemlerinin ankilozu.


syndesmorrhaphy : n. Bağın dikilmesi, bağ dikişi.