Bugün : 18 Ekim 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

intussusception nedir?

intussusception : n. 1. Gıda olarak alınan şeyin vücutta dokuya dahil olması; 2. Birkısım barsağın başka bir kısmın içine girmesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calor : n. Isı, irtihalen önde geln yerel belirtilerinden birisi.


borne : a. Doğurulmuş.


collutorium : n. Ağız veya boğazı çalkalayarak yıkamada kullanılan antiseptik eriyik.


dynamo : n. Mekanik enerjiyi elektrik enerjisine çeviren alet, dinamo.


efferent : a. Götürgen, eferens.


ehrlich's diazo reagent : n. İdrarda ürobilinojen araştırılmasında kullanılan bir reakitf.


galvanoscope : n. zayıf elektrik cereyanlarını keşfetmeğe mahsus alet, galvanoskop.


gram : n. Gram.


hypophrenium : n. Diyafram ile enine kolon arasında bulunan boşluk.


isoserotherapy : n. Aynı hastalığı geçirmiş diğer bir kimseden alınan serum ile hastalığn tedavisi, izoserum'la tedavi.


lardacein : n. biochem. Amiloid dejenerasyonuda bulunan bir protein.


meatus : n. Kanal yol, kısa yol veya yolağzı, mea.


mesoaster : n. Ortakarın, mideyi karnın duvarına bağlayan zar, dorsal mezenterin mideye bağlı olan kısmı, mezogastr(iyum).


mycelium : n. Mantarın lifsel kısmı.


myo : pref. Adale, kas.


nonstriated : a. Çizgisiz, düz.


oligotrophy : n. Beslenme yetersizliği, oligotrofi.


orthoglycemic : a. Kan şekeri normal olan.


polytendinitis : n. Birkaç tendon (kiriş)'un beraber iltihabı, politendinit.


pseudoglottis : n. Yalancı ses telleri arasındaki boşluk