Bugün : 01 Mayıs 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

intussusception nedir?

intussusception : n. 1. Gıda olarak alınan şeyin vücutta dokuya dahil olması; 2. Birkısım barsağın başka bir kısmın içine girmesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardioplasty : n. Cardia sfinkteri üzerinde yapılan plastik ameliyat.


conarium : Epizif bezi.


dextrotorsion : n. Sağa doğru bükülme, ekseni etrafında sağa doğru dönme.


elastometry : n. Elastikiyeti ölçme.


hepatorrhaphy : n. Karaciğerdeki yırtık veya kesiğin dikilmesi.


hypercatharsis : n. Şiddetli ishal.


hyperchroma : n. Eritrositlerdei hemoglabin miktarının artması.


hypergigantosoma : n. Aşırı boy atma, iri vücutluluk.


inopexia : n. Kanın damar içinde kendiliğinden pıhtılaşma eğilimi göstermesi, damariçi pıhtılaşma.


inositol : n. biochem. Kas, karaciğer beyin gibi dokularda bulunan bir madde.


nephrectasia : n. Böbrek pelvisinin genişlemesi, nefrektazi.


oo- : pref. 1. Dişi cinsiyet ühcresi (ovum) anlamına önek; 2. Yumurtalık (ovaryum) anlamına önek.


ophthalmoscopy : n. Göz muayenesi, oftalmoskopi, retinoskopi.


otosteon : n. 1. See: Otoconia; 2. Kulak kemikçiği.


perioribitis. : n. Göz çukuru kemik zarı (periorbita)'nın iltihabı.


puberty : n. Erginlik, büluğ, rüşt, püberte.


spherule : n. Kürecik.


spiloplania : n. Derinin çeşitli bölgelerinde bir kısmı oluşurken diğerleri kaybolan geçici nitelikte küçük kızartı ve kabartılarla belirgin durum.


splenic : a. 1. Dalağa ait, splenicus; 2. Dalak arteri, siniri veya venası.


sudamen : n. (pl. sudamina). Ter bezlerinin kanallarında terin birikmesi sonucu, deride meydana gelen ufak beyaz veziküller, sudamina.