Bugün : 27 Mart 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

intussusception nedir?

intussusception : n. 1. Gıda olarak alınan şeyin vücutta dokuya dahil olması; 2. Birkısım barsağın başka bir kısmın içine girmesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

coherence : n. 1. Yapışıklık, birbirine yapışma; 2. Tutarlılık, uygunluk.


cunnilingus : n. Kadın dış genital organlarını yalama, bu şekilde kadında cinsel dürtü uyandırma.


demimonstrosity : n. Canlının yaşamasını engelleyecek derecede ağır olmayan, doğuştan mevcut sakatlık.


endoplast : n. Hücre nüvesi.


gasometry : n. Gaz ölçme bilgisi.


glycogenosis : n. Glikojen metabolizmasını düzenleyen enzimlerden herhangi birinin eksikliği sebebiyle vücutta aşırı glikojen depolanması ve hipoglisemi ile belirgin çocuklarda görülen doğuştan mevcut hastalık, glikogenoz (Eksik olan enzimi ile glikojen toplanan organ ve dokulara göre çeşitli tipleri ayırt edilir).


term : n. 1. Had, hudut, sınır; 2. Belirli bir sürenin (özellikle gebelik) sona ermesi.


inhibition : n. Herhangi bir olayın meydana gelmesine engel olma, inhibisyon, azaltıcı tesir yapma.


kinesalgia : n. Ka kasılmasından dolayı hasıl olan mevzii ağrı.


locator : n. Vücuttaki yabancı cisimlerin yerini tesbite yarayan cihaz.


macrocyst : n. Büyük hacım gösteren kist, iri kist, makrokist.


mastoidal : a. Mastoid çıkıntı ile ilgili.


nonexistence : n. Mevcut olmayış, yokluk.


nongranular : a. Sitoplazmasında granül adı verilen tanecikler göstermeyen, granülsüz.


pairing : n. 1.İki benzer şeyin bir araya gelmesi, çiftleşme; 2.Erkek ve dişi arasındaki cinsel birleşim, çiftleşme.


pancreaticogastrostomy : n. Pankreas ile mide arasında anastomoz yapılması.


paracoele : n. See: Paracele.


phallectomy : n. Penis ampütasyonu, falektomi.


physohematometra : n. Rahim (Uterus) boşluğunda gaz ve kan toplanması.


prosop : pref. Yüz anlamına önek.