Bugün : 15 Aralık 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

intussusception nedir?

intussusception : n. 1. Gıda olarak alınan şeyin vücutta dokuya dahil olması; 2. Birkısım barsağın başka bir kısmın içine girmesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brachyphalangia : n. Parmakta bir veya birkaç parmak kemiğinin normale oranla çok kısa oluşu, parmak kemiği kısalığı.


cellulose : n. biochem. Bitkilerin katı kısmını oluşturan madde, selolüz.


concha : n. (pl. Conchae). Konka: 1. Boynuzcuk (burun boşluğunda), 2. Kulak kepçesi çukuru.


contuse : v. Berelemek, yaralamak, çürütmek, ezmek.


didymitis : n. Testis iltihabı.


eustachium : n. Östaki borusu. See: eustachian tube.


exsanguination : n. Kansız bırakma işlemi.


fluorescence : n. Bazı cisimlerin ışık ve röntgen ışınlarına arzedilince kendiliklerinden muhtelif renkte ışıklar yayma özelliği, floresans.


french chalk : n. Pudra.


fusocellular : a. İğ şeklinde hücreleri olan.


generic(al) : a. 1. Cinse ait; 2. familyaya ait, 3. Umumi, genel.


homogenous : a. Aynı cinsten olan mütecanis, homojen.


hypernephritis : n. Böbreküstü bezinin iltihabı.


macroscelia : n. Bacakların aşırı büyüklüğü, makroseli.


neurosyphilis : n. Merkezi sinir sisteminde ağır tahribatla belirgin frengi, nörosifiliz.


paraplegiform : a. Parapleji'ye benzeyen.


persecute : v. Eziyet etmek, işkence yapmak, zulmetmek.


precancer : n. Kanser öncüsü lezyon, kansere döünşme oranı yüksek lezyon.


preinvasive : a. İstila öncesi (tümörler hk.).


pseudoappendicitis : n. Apandiks'te iltihaplanma olmaksızın akut apandisit'i andıran belirtilerle seyreden durum, yalancı apandisit.