Bugün : 27 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

interrupter nedir?

interrupter : n. Devreden geçen elektrik akımını kesmede kullanılan araç, cereyan kesici, enterüptör.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cavernitis : n. Penis'te corpus cavernosum'un iltihabı


depilate : v. Kıllarını dökmek, kıllarını düşürmek, kıllarını çıkarmak.


tentigo : n. Marazi uyuşukluk.


heterochromosome : n. Ana hücrede ikiye bölünmeden doğruca yavru hücreye geçen ve seksüel karakteri naklettiği söylenen kromozom, heterokromozom.


heterotaxia : n. Organların anormal durumda oluşu, heterotaksi.


hysterolysis : n. Rahimi çevresindeki yapışıklıklardan ayırma, bu amaçla yapılan ameliyat.


idoxuridine : n. Antikanseröz ve antiviral etkiye sahip kimyasal bir madde.


imperforate : a. Delinmemiş.


Köhler's Disease : n. Naviküler kemikte görülen osteokondrit.


leucopoiesis : n. Lökositlerin oluşumu, lökopoyez.


levulose : n. biochem. Meyva, bal ve barsaklardan çıkarılan şeker (C6H12O6) levüloz.


meningococcemia : n. Kanda menengokokların bulunması, menengokoksemi.


metopism : n. Erişkinde frontal kemikler arasındaki sütüra'nın tam kapanmaması hali.


mistura : n. Karışım.


myometritis : n. Uterus kası iltihabı, miyometrit.


pack : n. 1. Hastanın vücuduna konan buzla dolu torba; 2. Kanamayı durdurmak için burun, uterus, vagina gibi boşluklara bez veya pamuk tıkama, tampon.


panoptosis : n. Tüm karın organlarının, normal yerlerine oranla aşağıya sarkmış olması hali, karın organlarının tümüyle düşüklüğü.


pharmacogenetic : a. İlaçlar tarafından meydana getirilen.


phenoxybenzamine : n. Raynaud hastalığında kullanılan çevresel bir damar genişletici.


polypragmasy : n. See: Polypharmacy.