Bugün : 27 Haziran 2017, Salı

Favorilere Ekle!

interrupter nedir?

interrupter : n. Devreden geçen elektrik akımını kesmede kullanılan araç, cereyan kesici, enterüptör.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blepharectomy : n. Göz kapağının herhangi bir lezyon sebebiyle kısmen veya tamamen çıkarılması.


cacao : n. pl. Theobroma cacao bitkisinin tohumları, bu tohumlardan kakao, çukulata ve kakao yağı elde edilir.


digitonin : n. biochem. Digitalis purpurea'dan çıkarılan bir saponin.


diplocoria : n. Gözbebeğinin çift oluşu.


facioplegia : n. Yüz felci, fasyopleji.


hepatoid : a. Karaciğere benzer, karaciğer gibi.


hematolymphangioma : n. Kan ve lenf damarlarından oluşan tümör, hemanjiyolenfom.


heterochromia : n. Tümüyle aynı rengi göstermesi gereken bir cismin değişik kısımlarında renk farkı bulunması hali, renk farklılığı, heterokromi.


intratonsillar : a. Bademcik (tonsil) içi, bademcik içinde.


lissencephalic : a. 1. Üzerinde kıvrım (girus)'lar bulunmayan beyine sahip, girurssuz beyin gösteren; 2. Lizensefali ile ilgili.


lymphonodus : n. Lenf düğümü, beze.


macromonocyte : n. Dev monosit, makromonosit.a. Büyük kol ve bacaklara sahip fetüs.


mytilotoxine : n. biochem. Midyeden çıkarılan zehirli bir cevher.


odontotherapy : n. Diş tedavisi, odontoterapi.


pallor : n. Solgunluk, beniz sarılığı (uçukluğu).


penis : n. Kamış, penis, erkek üreme organı, phallus.


pericolic : a. Kalın barsak çevresined bulunan, kolonu saran.


photoelectricity : n. Işık etkisiyle oluşan elektrikiyet, fotoelektrisite.


pneumatic : a. 1. Hava (gaz) ile ilgili; 2. Solunum'la ilgili; 3. İçinde hava bulunan, hava (gaz) ile dolu.


removal : n. Yerini değiştirme, nakil, kaldırma, çıkarma (organ).