Bugün : 22 Ağustos 2017, Salı

Favorilere Ekle!

interrupter nedir?

interrupter : n. Devreden geçen elektrik akımını kesmede kullanılan araç, cereyan kesici, enterüptör.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

catamenial : a. Aybaşı (adet) na ait.


erotographomania : n. Kişide, hastalık derecesinde devamlı aşk mektupları yazma eğilimi.


extima : n. Kan damarının en dış tabakası (gömleği).


falcate : a. Orak şeklinde, oraksı.


fibromectomy : n. Fibrom'un ameliyatla çıkarılması.


fumigation : n. Tütsüleme (ensektisid bir maddenin buharları ile).


galactopyra : n. Süt ateşi.


glucohemia : n. Kanda şeker miktarı, glükohemi.


hepatohemia : n. Karaciğer damarlarının aşırı kanla doluşu, karaciğer konjesyonu.


integumentary : a. 1. Biroluşumu dıştan sarantabaka ile ilgili; 2. Vücudu örtentabaka ile ilgili, deri ile ilgili.


greffotome : n. Deri veya doku grefi almada kullanılan özel bistüri.


homoerotic : a. 1. Homoerotizm'le ilgili; 2. Homoseksüel, eşcinsel.


hypsonosus : n. Dağ hastalığı.


infraction : n. Kırık ucun kemikten ayrılmadığı kırık, tam olmayan kırık.


morphinomania : n. Morfin kullanma hastalığı, morfinomani.


paracolitis : n. Kolon serozasının iltihabı, parakolit.


parectasia : n. See: Parectasis.


patent : a. 1. İmtiyazlı, patentalı; 2. Açık (damar).


pharyngeal : a. Yutağa ait, pharyngicus.


pyelectasis : n. Piyelon (böbrek pelvisi) genişlemesi.