Bugün : 17 Ağustos 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

intercondylar nedir?

intercondylar : a. Lokmalararası.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchoconstriction : n. Bronş lümeninin daralması.


chromophobic : a. Güç boyanan veya hiç boyanmayan, boya almayan.


deossification : n. Kemikten kalsiyum kaybı, kalsiyum ve kalsiyum tuzlarının kemik dokusundan çekilmesi.


encephalodialysis : n. Beyin yumuşaması.


engram : n. anlının karşılaştığı etkili uyarıların sinir sisteminde bıraktığı kabul edilen iz, herhangi bir olayın sinir sisteminde bıraktığı psişik etki veya izlenim.


follicular : a. 1. Folikül veya foliküllerle ilgili; 2.Folikül'e benzeyen, folikül gibi; 3. Foliküller gösteren, foliküllerden oluşmuş.


genyplasty : n. Yanak plastik ameliyatı.


labyrinthotomy : n. Labirent'i kesip açma ameliyesi. labirintotomi.


submarginal : a. Hudut veya kenara yakın.


haloid : a. & n. biochem. a) Tuza benzer tuz nev'inden. b) Birkaç çeşit kimyasal tuz.


hypercathartic : a. İshal şeklinde dışarı çıkaran ilaç, kuvvetli müshil.


irrigator : n. İrigatör.


ischiobulbar : a. İskiyum ve uretra bulbusuna ait.


neurofibril : n. Sinir hücrelerinde sitolazmayı her yönde kat eden ince lifler.


neuroleptics : n. Sinir sistemi üzerinde etkili olan ilaçlar.


panophthalmitis : n. See: Panophthalmia.


platyhelmintes : n. Yassı solucanları kapsayan helment kolu (Kapsadığı başlıca sınıflar Cestoidea ve Trematoda'dır).


polychrest : a. & n. 1. Birçok hallerde faydalı olan; 2. Birçok hastalıklar iyileştiren ilaç.


promethazine : n. Toksisitsi düşük olan güçlü bir antistaminik.


rotz : n. Atlarda ruam hastalığı, atlara mahsus nezle gibi fakat çok tehlikeli bir hastalık (See: Glanders).