Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

intercondylar nedir?

intercondylar : a. Lokmalararası.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cell : n. Hücre, göze, göz kapalı boşluk, odacık, cellula.


cholestyramine : n. Barsaklarda safra asitleri ile birleşerek absorbe edilemeyen maddeler meydana getiren bir reçine.


circumanal : a. Anus çevresinde bulunan veya anus çevresine ait, circumanalis.


continuous : a. Devamlı, fasılasız.


epistaxis : n. burun kanaması.


homeotherapy : n. Hastalığa sebep olan bir maddeye benzer bir madde ile yapılan tedavi, homeoterapi.


hypoluteima : n. Kanda düşük miktarda progesteron bulnuşu.


igniextirpation : n. Hasta doku veya patolojik oluşumun elektrikli bistüri ile keilerek çıkarılması.


infra-occlusion : n. Dişin, kapanma çizgisinin altına inmesi.


kilometer, kilometre : n. Bin metre, kilometre.


madness : n. Delilik.


mesorchium : n. Fetüs testini yerinde tutan periton kıvrımı.


metaphysial : a. Metafiz'le ilgili.


myoplasty : n. Kasa yapılan plastik ameliyat, miyoplasti.


obduction : n. See: autopsy.


periglottic : a. Dil derisine ait, periglottik.


photolytic : a. Fotolize ait.


postcibal : a. Yemekten sonra, yemek sonu.


sanguinopoietic : a. Kan yapıcı, kan yapan.


schist(o)- : pref. Yarık, çatlak.