Bugün : 12 Aralık 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

insensibility nedir?

insensibility : n. Tutunma yeri (kasların kemiklere tutunma yeri gibi), insersiyo.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chondrolysis : n. Kıkırdak dokusunun erimesi.


cocainization : n. Kokain ile lokal anestezi meydana getirme.


erythroblastoma : n. Eritroblastlardan doğan bir tümör.


exocardia : n. kalbin anormal durumu (normal yerinde bulunmaması), eksokardi.


henbane : n. See: Hyoscyamus.


hydroxide : n. biochem. Bir maden veya radikalin hidrojen ve oksijen ile oluşturduğu bileşim, hidroksit.


ilium : n. İlye kemiği, (kalça kemiğinin bir parçası) os ilium.


infusum : n. Herhangi bir bitkisel maddenin suda bırakılması veya kaynatılması sonucu elde edilen sıvı, özü çıkarılan maddenin eriyiği.


irid- : pref. İris anlamına önek.


ischiatic : a. Siyatike (iskiyuma) ait.


laryngopharynx : n. Yutağın alt parçası.


metalic : a. biochem. a) Madeni, madensel. b) Madene benzer, madenimsi. c) Madenden yapılmış, d) Maden hasıl eden.


nephrotuberculosis : n. Böbrek tüberkülozu.


nucleofugal : a. Nüveden uzaklaşan.


odontotomy : n. Dişi kesme ameliyesi, odontotomi.


oxysalt : n. biochem.Oksasit tuzu.


papillaris : n. (pl. papillares). See: papillary.


pentaploidy : n. Hücrenin türe has haploid kromozom sayısının beş katına sahip olşu, pentaploidi.


perisplanchnitis : n. İçorganları saran dokuların iltihabı.


pyopneumoperitonitis : n. Periton boşluğnuda cerahat ve gaz toplanmasının eşlik ettiği peritonit.