Bugün : 22 Ağustos 2017, Salı

Favorilere Ekle!

insensibility nedir?

insensibility : n. Tutunma yeri (kasların kemiklere tutunma yeri gibi), insersiyo.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

boopia : n. Histerik hastada görülen, inek bakışına benzer bön bakış hali.


bromoiodism : n. Brom ve iyot bileşiklerinin müştereken sebep olduğuz ehirlenme.


dotard : a. Bunak, yaşlılık sebebiyle hafıza zayıflığı gösteren kişi.


fungal : a. 1. Mantarla ilgili; 2. Mantarın sebep olduğu; 3. Mantara benzeyen.


gumboil : n. Dişeti apsesi.


gynatreisa : n. Konjenital olarak vagina deliğinin yoluğu, jinatrezi.


hypochylia : n. Mide suyunun salgı noksanlığı, hipokili.


illegitimacy : n. 1. Kanuna uygun olmama hali; 2. Evlilik dışı ilişkiden doğma hali, piçlik durumu.


hypervolemia : n. 1. Kan hacminin anormal yükselmesi; 2. Anormal hacim yüksekliği.


karyotype : n. Hücre kromozomlarının yapı,biçim ve diziliş bakımından gösterdiği türe has durum, hücre kromozomlarının gösterdiği türe has örnek.


lobulated : a. Loplu, loplardan müteşekkil.


monomelic : a. 1. Bir kol veya bacakla ilgli; 2. Bir kol veya bacağı tutan.


motion : n. 1. Mosyon;: Hareket; 2. İshal.


naphthalen (e) : n. biochem. Kömür katrnı yağından çıkarılan bir hidrokarbon olup, antiseptik olarak kullanılır, naftalin.


pityroid : a. Kepeksi, kepek şeklinde, kepekli.


pneumolith : n. Akciğer taşı.


sabin vaccine : n. Sabin aşısı, ağız yoluyla verilebilen ve çocuk felcine karşı hazırlanmış olan bir aşı.


searcher : n. Taş aramak maksadiyle mesaneyi muayeneye yarayan alet.


splenogram : n. Kontrast madde verildikten sonra dalağın radyolojik olarak incelenmesi.


subvirile : a. Cinsel iktidarı az olan.