Bugün : 23 Nisan 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

inositis nedir?

inositis : n. Kas dokusunun iltihabı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bullation : n. 1. Deri üzerinde büllerin oluşması; 2. Şişme, şişkinlik, şiş.


catheter : n. Çeşitli çap ve uzunlukta içi boş tüp, kateter, sonda.


cephalothoracic : a. Baş ve göğüsle ilgili.


cervimeter : n. Uterus serviksi'nin boyunu ölçmede kullanılan alet.


chylosis : n. Barsakta sindirim sonucu kilüs oluşması ve oluşan kilüs'ün kana geçerek dokulara taşınması.


colofixation : n. Düşüklük gösteren kolon'u tesbit amacıyla yapılan ameliyat.


corundum : n. biochem. Dişçilikle kullanılan alüminyum oksid, korundum.


erotism : n. insel arzuların diğer herhangi bir organik veya ruhi faaliyetle birleşerek meydana getirdiği ruhi durum.


graphophobia : n. Yazmaktan sebepsiz yere korkma, yazma korsu.u


hyperchloruria : n. İdrarda aşırı miktarda klorid (klorür) bulunuşu.


leukophlegmasia : n. Phlegmasia alba dolens.


logopedia : n. Konuşma bozukluklarının tedavisi, logopedi.


manganate : n. biochem. Manganit, manganik asidin tuzu.


menorrhalgia : n. Menstruasyon sırasında duyulan sancı, aybaşı ağrısı, menoralji.


microcephalous : a. Ufak kafalı, başı normalden küçük, mikrosefal.


myelitic : a. 1. Omurilik iltihabı ile ilgili, 2. Kemik iliği iltihabı ile ilgili.


myelosarcoma : n. Plazma hücreli miyelom.


oxygenation : n. Oksijenleş(tir)me.


protoplasia : n. Dokunun başlangıç haldeki ilk gelişimi, hücrelerin dokuyu oluşturmak üzere gösterdiği ön gelişim, protoplazi.


sarcina : n. Sekiz mikrokoküsün bir araya gelip bağlanmış paketg örünüşünde yaptıkları küme, sarsin.