Bugün : 21 Ekim 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

inositis nedir?

inositis : n. Kas dokusunun iltihabı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

biped : a. 1. İki yaağı bulunan, iki ayaklı; 2. İki ayaklı herhangi bir hayvan.


branny : a. Kepek gibi, kepekli.


cholecystolithotriepsy : n. Safra kesesini açmaksızın içinde bulunan taş veya taşları ezme.


clownism : n. Kişinin komik veya acayip hal ve hareketler göstermesi (Bazı histeri şekillerinde görülen acayip eğilip bükülmeler gibi).


dentimeter : n.Dişleri ölçmeye mahsus alet.


electric(al) : a. Elektriğe ait, elektriki, elektrikli.


flocks : n. biochem. Pamuğa benzer parçalar.


hand-schuller-christian disease : n. Aynı zamanda "Histiocytosis X" olarak da isimlendirilen retikulum hücreli bir medullar retüloz.


hypoglossitis : n. Dilaltı dokularının iltihabı, hipoglosit.


katabolic : a. See:Catabolic.


leukomyelopathy : n. Omurilik beyaz maddesinin hastalığı, lökomiyelopati.


megacoccus : n. Normalden çok büyük koküs, iri küresel akteri.


mercurialize : v. Cıva ile tedavi etmek.


metallography : n. biochem. Maden ve maden karışımlarını mikroskopla araştırma, metalografi.


neurovascular : a. Sinir ve damarlara ait.


orchiopexy : n. İnmemiş bir testisin cerrahi olarak skrotuma tesbit edilmesi.


peripericarditis : n. perikardı saran dokuların iltihabı.


pseudoapoplexy : n. Kanamasız apopleksiye benzer durum.


reintegration : n. 1.Vücudun bütünüyle belli bir amaca yönelik faaliyet göstermesi, biyolojik integrasyon; 2. Hastalık nöbetinin geçmesini takiben bozulmuş zihni ve fiziksel faaliytelerin yeniden normale dönüşü, özellikle geçirilen akıl hasatlığını takiben kişinin tekrar normal muhakeme gücünü kazanması.


restenosis : n. Genişletilmiş kanal veya deliğin tekrar daralması.