Bugün : 22 Mart 2018, Perşembe

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

inosculate nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

inosculate : v. Anastomoz yapmak.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bradypepsia : n. Gıda maddelerinin mide ve barsaktaki sindiriminin normale oranla çok yavaş seyretmesi, sindirimin uzaması.


buccal : a. Ağza (yanağa) ait, buccalis.


bulbospinal : a. Medulla oblongata ve columna spinalis ile alakalı olan.


coctostabile : a. Isıtılmakla değişmeyen, ısıtılmakla bozulmayan.


consultation : n. İstişare, konsültasyon.


dacryocystorhinostomy : n. Ductus nasolacrimalis'in kapalı olduğu durumlarda uygulanan ve saccus lacrimalis7in burun boşluğuna drenajını sağlayan ameliyat.


defibrination : n. Fibrinsizleşme.


dispensary : n. Dispanser.


eremophobia : n. Yalnızlık sebebiyle duyulan marazi korku, eremofobi.


furfuraceous : a. 1.Kepekli; 2. Kepeğe benzer.


homodont : a. Dişleri şekil bakımından birbirinin aynı olan.


idiogenesis : n. Kendiliğinden veya sebebi bilinmeksizin oluşma, özellikle idyopatik nitelikte herhangi bir hastalığın oluması.


infect : v. Bulaştırmak, hastalığı sirayet etmek.


lentitis : n. Göz merceği iltihabı, lentit.


line : n. Çizgi, linea: Dar uzun ve basık küçük kabartı.


madura foot : n. Hindistan'da ve tropik ülkelerde görülen ayağa ait mantar hastalığı.


organofaction : n. Organın oluşum ve gelişimi.


orrhomeningitis : n. Seröz zar iltihabı.


osteopetrotic : a. Osteopetroz'la ilili.


pancarditis : n. Kalbin bütün zarlarının iltihabı, pankardit.