Bugün : 27 Mart 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

inosculate nedir?

inosculate : v. Anastomoz yapmak.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

differentiate : v. 1. Ayırt etmek, tefrik etmek, bir hastalığı diğerlerinden ayrıt etmek; 2. Diğer doku ve oluşumlara nazaran farklı özellik gösterecek şekilde gelişmek, farklılaşmak.


encephalomyelopathy : n. Beyin ve omurilikle ilgili hastalıklar.


erect : v. 1. Yükseltmek, kaldırmak, dikleştirmek, dik hale getirmek; 2. Dik vaziyet almış, dikleşmiş, dik.


erythroblastosis fetalis : n. Anne kanı ile fetal kan arasında Rh uyuşmazlığı nedeniyle yeni doğan çocukta ortaya çıkan patolojik durum.


estrogen : n. biochem. Dişi hayvanda estrus (cinsel kızgınlık) yapan bir madde, estrojen.


excitant : n. Uyarıcı ilaç.


geroderma : n. İhtiyarlıkta olduğu gibi, cildin kırışması ve kalınlaşması.


intercondylar : a. Lokmalararası.


terra : n. Toprak.


guanase : n. biochem. Timus böbreküstü ve pankreas bezlerinde bulunan bir enzim.


gynecography : n. kadın pelvisinin radyografisi.


hematoporphyrinemia : n. Kanda hematoporfirin bulunuşu.


kinesis : n. Vücut hareketi.


lip-reading : n. Başkalarının dudak hareketlerinden sağırların söylenen sözü anlamaları.


myopathic : a. Miyopatiye ait.


neurocyte : n. Sinir hücresi, nevrosit.


nonparous : a. Doğum yapmamış çocuk doğurmamış.


nyctophobia : n. Marazi gece korkusu, karanlıktan korkma, niktofobi.


oulitis : n. See: Ulitis.


paramedical : a. 1. Bir dereceye kadar tıpla ilgili, hekimliği kısmen ilgilendiren; 2. Hekim'in, hekimlik dışındaki uğraşısıyla ilgili.