Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

inoculation nedir?

inoculation : n. 1. Aşılnama; 2. Aşı, transplantasyon.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calyculus, : n. (pl. calyculi). Çanakcık.


cardiomalacia : n. Kalb kaslarının yumuşaması.


dystrophy : n. Beslenmede bozukluk, distrofi, distrophia.


ethereal : a. biochem. Etere ait, eterik, eteri havi, etere benzer.


eviscerate : v. 1. Bir organın içini boşaltmak; 2. İç organları çıkarmak.


gastrolithiasis : n. Mide taşlarının oluşu.


groin : n. kasık.


hyposexuality : n. Cinsel gelişimde yetersizlik, cinsel organların ve cinsel özelliklerin yeterli gelişmemesi hali.


inomyoma : n. Bağ ve kas dokularından gelişmiş iyi huylu tümör, fibromiyom, inomiyom.


jumentous : n. Hayvan idrarı kokusuna sahip, hayvan idrarı kokusu veren.


keratolysis : n. Epiderm boynuzsu tabakasının ayrılması veya soyulması, keratoliz.


lepidic : a. Pullara ait, pullardan müteşekkil pullu.


lipomicron : n. Yağ taneciği.


microcytosis : n. Kanda normalden küçük eritrositlerin bulunması, mikrosiotz.


omnivorousness : n. Her çeşit gıda ile geçinme, her çeşit gıda üzerinde yaşama.


osteostixis : n. Kemiğin cerrahi delinlmesi.


peroxide : n. biochem. Peroksid, oksijenli us.


precipitophore : n. biochem. Presipitinin etkin kısmı.


radiomimetic : n. Radyoterapi ile alınan neticelere benzer sonuç veren.


reconstruction : n. Yeniden oluşturma, sakatlık gösteren bir organa yeniden normal şekil ve durumunu kazandırma.