Bugün : 26 Eylül 2017, Salı

Favorilere Ekle!

inoculation nedir?

inoculation : n. 1. Aşılnama; 2. Aşı, transplantasyon.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bromism : a. Brom zehirlenmesi, brom bileşiklerinin devamlı kullanımı sonucu meydana gelen kronik zehirlenme.


cervicothoracic : 1. Boyun ve göğüsle ilgili; 2. Sonuncu boyun omuru ile birinci göğüs omuru arasındaki patolojik durum (kaynaşma, vs.)'al ilgili.


conglomerate : a. 1. Bir araya yığılmış, küme halinde toplanmış; 2. Çeşitli maddelerin, düzen göstermeksizin bir araya gelmesiyle oluşan kitle, küme.


conoid : a. konik, konimsi, konoid, conoides


detoxicate : v. biochem. Zehrini çıkarmak.


dolorous : a. Ağrılı.


fibromectomy : n. Fibrom'un ameliyatla çıkarılması.


fibromyitis : n. Fibröz dejenerasyonla belirgin kas iltihabı, kasta bağ dokusu artımının eşlik ettiği iltihap hali.


geode : n. Genişlemiş lenfa boşlğu.


hemiparaplegia : n. Vücudun tek tarafının alt yarısının felci.


homeotypical : a. Normal veya mutat tipe benzeyen.


hydrovarium : n. Yumurtalıkta sulu sıvı bulunması.


hypermetropia : n. Yakını göremeyiş, hipermetropi.


incorporation : n. Bir maddenin diğer bir madde ile tam olarak karışması, bünyesine girme.


juxtaspinal : a. Omurgaya yakın.


keraunoneurosis : n. Gök gürlemesi veya şimşek çakmasının sebep olduğu korkuya bağlı olarak gelişen nevroz.


lithoscope : n. Taşı görerek muayene aleti; litoskop.


omo- : prof. Omuzla ilgili.


onychatrophia : n. Tırnak atrofisi, onikatrofi.


osteocystoma : n. Kemikte kistik tümör, osteosistom.