Bugün : 26 Nisan 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

inoculation nedir?

inoculation : n. 1. Aşılnama; 2. Aşı, transplantasyon.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

clinotherapy : n. Hastayı yatak istirahatine sevketme suretiyle tedavi, yatak tedavisi.


costotransversectomy : n. Torasik vertebranın transvers çıkıntısı ile ona bitişik kaburga başının ameliyatla çıkarılması.


cystogram : n. İdrar kesesini gösteren röntgen filmi.


euchlorhydria : n. Mide usaresinde asidin normal miktarda bulunması.


galactoschesis : n. Süt salgısının kesilmesi.


habenular : a. Habenulaya ait.


hepatic : a. Karaciğere ait, hepaticus.


hyperdicrotism : n. Her kalp atımı esnasında nabızda, belirgin şekilde çift atım oluşturması hali.


hyperkinetic : a. 1. Hiperkinezi ile ilgili; 2. Hiperkinezi gösteren.


intracaval : a. Vena cava'nın içinde.


ketoacidosis : n. Kanda keton cisimciklerinin artması nedeniyle meydana gelen patolojik durum, ketoasidoz.


meningioma : n. Meninks tümörü, meninjiyom.


myoglobulinemia : n. Kanda miyoglobulin bulunuşu.


normal : a. Herhangi bir şekilde (yapı, görünüş, işlev v.s.) anormallik göstermeyen, tabii, normal.


onychophosis : n. Ayak parmağı tırnak yataklarının boynuzlaşması.


pancreolithotomy : n. Pankreastan taş çıkarma ameliyatı.


perivaginal : a. Vaginayı saran.


phallism : n. See: Phallicism.


polyparesis : n. Genel felç, poliparezi.


polypharmacy : n. Bir ilaç tertibinden fazla sayıda madde kullanma itiyadı, polifarmasi (polipragmazi).