Bugün : 21 Ocak 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

innominate nedir?

innominate : a. Adsız, isimsiz.

innominate bone : Kalça kemiği üstünde çıkıntılı bir hat.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cytometry : n. Kan hücrelerinin sayımı, sitometri


dipsomania : n. Şiddetli alkol iptilası, ayyaşlık, dipsomani.


dream : n. 1. Uyku esnasında beliren, bilinçaltı fikir ve duyguların oluşturduğu hayali tablo, rüya, düş (Tatmin olmamış duyguların ifadesi olarak yorumlanır); 2. Rüya görme.


ectopy : n. Herhangi bir organın bulunduğu yerden ayrılarak vücudun başka bir yerinde yerleşmesi, ektopi.


explore : v. İnceden inceye muayene etmek.


hemi- : pref. 1. Yarım, yarı; 2. Tek taraf.


hyperplastic : a. 1. Hiperplazi ile ilgili; 2. Hiperplazi gösteren.


inscription : n. Reçetede, verilen ilaçların isim, miktar ve alım dozlarını gösteren bölüm.


lymphomatosis : n. Vücudda mültipl lenfomların oluşumu, lenfmatoz.


notal : a. See: Dorsal.


objective : a.&n. 1. Duyulur, hissedilir, idrak edilir; 2. Başkaları tarafından müşahede edilir; 3. Mikroskobun objektifi (adesesi).


odontitis : n. Diş iltihabı, odontit.


paradidymal : a. Paradidime ait.


parectasia : n. See: Parectasis.


polyadenitis : n. Çok sayıda lenf düğümünün aynı anda iltihaplanması.


protractile : a. Uzayabilir, germekle uzatılabilir.


pulmometer : n. Akciğer büyüklüğünü ölçme aleti, pulmometre.


pyelectasis : n. Piyelon (böbrek pelvisi) genişlemesi.


rheometry : n. 1. Elektrik akımının şiddetini ölçme; 2. Kan akımının hızını ölçme.


sarcocarcinoma : n. See: Carcinosarcoma.