Bugün : 12 Aralık 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

innominate nedir?

innominate : a. Adsız, isimsiz.

innominate bone : Kalça kemiği üstünde çıkıntılı bir hat.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

deliver : v. 1. Doğum halindeki kadına yardım etmek, kadını doğurtmak; 2. Bir parça veya oluşumu tutunduğu yerden çıkarmak.


dehiscence : n. Bir yarada olduğu gibi, yarmak ve delmek suretiyle bir oluşumun açılması.


dracunculus medinensis : n. İnsanda dracontiasis'e sebep olan nematod.


endarteropathy : n. Arterin iç tabakasını ilgilendiren herhangi bir hastalık veya patolojik durum.


heterochromous : a. Heterokromi gösteren.


hydroquinone : n. biochem. Fotoğrafçılıkta developman eriyiğinde kullanılan bir madde, bir antipiretik (C6H4O2H2).


intra vitam : adv. Hayatta.


iridorialysis : n. İrisin çevredeki yapışıklıklarından ayrılması.


isomeric : a. biochem. Tabii mahiyette veya kimyasal özellikleri farklı olduğu halde bileşim ve ağırlık veya münasebet itibariyle eş olan (benzeyen), izomerli.


logagraphia : n. Fikirleri yazı ile ifade edememe, logagrafi.


malariologist : n. Malaryoloji mütehassısı.


mesoretina : n. Retina orta tabakası.


mutual : a. İki taraflı, karşılıklı.


organizer : n. Embriyonda gelişimi idare eden merkez.


orthodigita : n. El ve ayak parmaklarının şekil bozukluklarını düzeltme sanatı.


phlyctenosis : n. Püstüllü hastalık veya lezyon.


pretracheal : a. Trakea önünde.


pyelitis : n. Piyelon iltihabı, piyelit.


semiology : n. Hastalık belirtilerini konu alan tıp dalı, semptomatoloji, semiyoloji.


sickling : n. Kanda oraksı hücrelerin gelişimi.