Bugün : 27 Haziran 2017, Salı

Favorilere Ekle!

innominate nedir?

innominate : a. Adsız, isimsiz.

innominate bone : Kalça kemiği üstünde çıkıntılı bir hat.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

dialysis : n. biochem. Diyaliz: Parşömen zarı vasıtasiyle bir sıvının içinde çözülmüş maddeleri kolloidlerden ayırma.


dispermy : n. Aynı ovum içine iki spermatozoon'un girişi.


duplicature : n. Kırım, kat.


dysadrenia : n. Böbreküstü bezi fonksiyon bozukluğu.


etherism : n. 1. Eter'in meydana getirdiği anestezi hali; 2. See: etheromaina.


extraperiostal : a. 1. Periyost dışında; 2. Periyost'la ilişkisi olmayan.


febrifugal : n. Yükselmiş vücut ısısını düşüren, ateş düşürücü.


hereditary : a.See: Familial.


hectic : n. 1. Kronik iltihaplı hastalıklarda görülen intizamsız fiyevr şekli, hektik, veremli (kimse). 2. Verem nöbeti veya kızartısı.


hippuria : n. İdrarda asit hipüriğin fazlalığı.


hydrometra : n. Uterusta sulu sıvı toplanması.


inogenous : a. Dokudan meydana gelen veya doku oluşan.


joint : n. Eklem, oynak, mafsal, articulatio.


leukodiagnosis : n. Lökositlerin çeşitli tiplerinin sayı ve oranlarına göre hastalığın nitelğini belirleme, lökosit muayenesine dayanarak teşhis koyma.


lymphoduct : n. Lenf damarı (kanalı).


myohemoglobin : n. kas dokusu hemoglobini.


phytase : n. biochem. Karaciğer ve kandan çıkarılan ve fitini parçalayan bir enzim, fitaz.


podologist : n. See. Chiropodist.


pyelectasis : n. Piyelon (böbrek pelvisi) genişlemesi.


sinistrocular : a. Sol gözü daha kuvvetli olan.