Bugün : 21 Ocak 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

infratemporal nedir?

infratemporal : a. Şakakaltı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carditis : n. Yürek iltihabı, kardit.


cissa : n. Normalde arzulanmayan veya yenmeyecek şeyleri yeme arzusu gösterme, aşerme.


cyclical syndrome : n. Menstruasyon öncesi meydana gelen semptomların tümüne birden verilen ortak ad.


encephalalgia : n. Baş ağrısı.


falx : n. (pl. Falces). Orak.


genetics : n. Genetik (jenetik), soya çekim hadiselerini incleeyen biyoloji kolu, şahısların karakterlerinin kaynak ve gelişmelerini inceleyen bilim.


hematoporphyrin : n. biochem. Hemoglobin ayrışmasından meydana gelen, demirsiz bir hem türevi.


homodromous : a. Aynı veya mutat yönde bulunan veya hareket eden.


hypocytosis : n. Kan hücrelerinde azalma, kan hücrelerinin sayıca normalin altına düşmesi.


incise : v. Bistüri ile kesit yapmak, yarmak.


inguinodynia : n. Kasıkta hissedilen ağrı, kasık ağrısı.


liparomphalus : n. Göbeğin yağ tümörü.


meteoropathy : n. İklim şartlarının sebep olduğu herhangi bir hastalık.


metreurynter : n. Servikal kanalı genişletme amacıyla kullanılan su veya hava ile şişirilen torba.


microchemistry : n. Cüz'i miktarlar kimyası, mikrokimya.


osculation : n. Müşterek özellikleri olma (See: anastomosis).


pelage : n. 1. Meleli hayvanların üzerini örten kıllı deri, kürk; 2. İnsan vücudunun saç ve kıllarla örtülü kısımları.


phenethicillin : n. Aside dayanıklı olan ve ağız yoluyla kullanılabilen bir antibiotik.


rhinostenosis : n. Burun yollarının daralması, burun tıkanıklığı, rinostenoz.


somniferous : a. Uyku giderici, uyku kaçırıcı, uyku dağıtıcı.