Bugün : 13 Aralık 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

infratemporal nedir?

infratemporal : a. Şakakaltı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

helminthiasis : n. barsaklarda parazit bulunması.


hemoconcentration : n. Alyuvar hacminin, plazma hacmına oranla daha çok olması, kanın koyu olması.


hexadactylism : n. El veya ayakta altı parmak bulunuşu hali.


identical twins : n. pl. Tek bir oyumdan meydana gelen ve aynı cinsiyeti taşıyan ikizler.


keraunoneurosis : n. Gök gürlemesi veya şimşek çakmasının sebep olduğu korkuya bağlı olarak gelişen nevroz.


lithotresis : n. Taşı delme ameliyesi.


localized : a. Belli bir bölge içinde kalmış, sınırlanmış, etrafa yayılmamış.


macronormocyte : n. Dev alyuvar, makronormosit.


micropus : n. Ayakları çok küçük kişi.


overlapping : n. 1. Bir şeyin kenarının diğer bir şeyin kenarı üzerine gelmesi veya getirilmesi; 2. Bir doku tabakasının, üzerindeki veya altındaki diğer bir doku tabakasına dikilmesi.


paulocardia : n. 1. Kalb atımı durduğu anda kişinin duyduğu, korku ve dehşetle karışık his; 2. Kalbin atım düzenined, atımlar arası istirahat devresinin gereksiz uzaması, diastol'un uzaması.


phrenicosplenic : a. Diafragma ve dalak'la ilgili.


prepucectomy : n. Sünnet derisi (prepuce)'nin ameliyatla kesilip çıkarılması, sünnet.


prespinal : a. Belkemiğinin önünde bulunan.


pro re nata : adv. Duruma göre, icaba göre.


pyknosis : n. Ölü bir hücrede nüvenin büzülmüş ve kesifleşmiş hali.


quadricuspid : a. & n. 1. dört zirveli (Diş veyaaort kapağı hk); 2. Dört zirveli diş.


quantimeter : n. Bir röntgen tübünden çıkan röntgen ışınlarının miktarını ölçen alet.


salpingion : n. Kaya kemiği zirvesined alt yüzde bulunan bir çıkıntı.


sclerosarcoma : n. Sert etli epulis cinsi.