Bugün : 23 Ağustos 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

inelasitc nedir?

inelasitc : a. Elastikiyetsiz, esnek olmayan.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carbuncle, : n. 1. Kötü çıban, şirpençe; 2. Burun sivilcesi.


clavicle : n. Köprücük kemik,klavikula, clavicula.


dacryoadenectomy : n. Gözyaşı bezinin ameliyatla çıkarılması, dakriyoadenektomi.


entamebiasis : n. Entaboeba cinsi protozoonların sebep olduğu enfestasyon.


epiplorrhaphy : n. Omentum'un dikilmesi.


ferrate : n. biochem. Demir asidi tuzu.


inapetence : n. İştahsızlık.


laryngologist : n. Boğaz hastalıkları müteahassısı, larengolog.


minim : n. 1. Pek ufak şey; 2. En ufak sıvı ölçüsü, bir santimetre küpün yüzde altısı.


myosuria : n. İdrarda miyozin bulunuş, miyozüri.


orthopnea : n. İleri derecede kalb ve akciğer yetmezlikleri halinde görülen yardımcı kasların iştiraki ile güç ve sık olarak ve oturur durumda yapılabilen solunum şekli, ortopne.


osphyalgia : n. Bel ve kalça ağrısı.


osteocachectic : a. Osteokaşeksiye ait.


ovulen : n. Gebeliği önleme amacıyla kadın tarafından tablet şeklinde kullanılan östrojen-progesteron karışımı ilaç.


para-agglutinin : n. biochem. Kısmi aglütinin.


peripheral, peripheric : a. Dış yüzeye ve kenara ait periferal, periferik, çevresel.


phacoiditis : n. Göz merceği iltihabı.


quaternary : n. Dörder dörder, dörtten ibaret, dört element veya radikalden oluşmuş, quaternarius.


retinochoroiditis : n. Retina ve koroidin iltihabı.


rheumatic : a. & n. Rumatik: 1. Romatizmaya ait (benzer), romatizmal; 2. Romatizmalı (kimse).